LiSEC SS Konfig 480x120

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia DAFA
Data dodania: 15.06.16

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność 10 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 2 czerwca 2016r. w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością 130 członków i reprezentantów firm członkowskich.

 

20160606dafa Uczestnicy X Dorocznego Spotkania DAFA
Uczestnicy X Dorocznego Spotkania DAFA


Dziesięciolecie istnienia zbiegło się z Walnym Zgromadzeniem, które otworzył Prezes Zarządu Witold Okoński przedstawiając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
Podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.
Zwrócił uwagę na współpracę z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) która umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście siedmiu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku.


Aktualnie w ramach DAFA działa osiem grup merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

 

 

20160606dafa Witold Okonski

Witold Okoński

Anna Sylwester-Czapla omówiła działania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w grudniu publikacji „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.

 

20160606dafa Anna Sylwester-Czapla


Anna Sylwester-Czapla

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach GM LEKKA OBUDOWA spotkania, których celem jest opracowanie „Wytycznych do projektowania i wykonywania konstrukcji dachowych, ściennych i podłogowych wykonanych z blach profilowanych”. Spotkania poruszały również istotną kwestię świadomego projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne dane producentów zawierające charakterystykę geometryczną i wytrzymałościową profili z blachy trapezowej.

 

20160606dafa Michał Wilk

Michał Wilk


Katarzyna Wiktorska poinformowała o powołaniu Zespołu Projektowego, skupiającego projektantów i architektów, którego celem jest propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie zagadnień dotyczących współczesnych obudów ścian i dachów występujących na styku obszarów związanych z obszarami działalności architektów, konstruktorów i dostawców materiałów.
Działalność zespołu obejmuje również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne dla konstruktorów.


20160606dafa Katarzyna Wiktorska
Katarzyna Wiktorska


Jarosław Kowalczyk, występując w charakterze wykonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców podkreślił, że są one pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców - pełnią nie tylko rolę integrującą, ale też zmierzają do ochrony interesów i do wzmocnienia pozycji firm na rynku.
Ubiegłoroczny panel w Krakowie objął szkolenie z dachów zielonych (zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne), poprowadzone przez specjalistów z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie było transmitowane online dla 180 architektów i projektantów.


20160606dafa Jaroslaw Kowalczyk

Jarosław Kowalczyk

 

Mariusz Pawlak podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego” .
Wydarzenie odbyło się w trakcie poznańskiej Budmy i stanowiło element promocji opracowywanych w Stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc wysoką frekwencję 220 osób.
Kontynuując działalność edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej infrastruktury DAFA”.

 

20160606dafa Mariusz Pawlak
Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska przywołała liczne konferencje z udziałem merytorycznym ekspertów DAFA.
Poinformowała o zakrojonej na szeroką skalę kampanii: „ Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” z wykorzystaniem prasy, portali branżowych i newsletterów.

Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową oraz dystrybutorami publikacji technicznych DAFA. Poinformowała o uruchomieniu nowej Księgarni Technicznej DAFA.

 


20160606dafa Ewelina Klin

Ewelina Klin


Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Joanna Burzyńska – Koelner, Piotr Olgierd Korycki - Blachy Pruszyński, Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman Węglarz - Tata Steel, Agnieszka Łempińska – Nophadrain.

 

Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta gala. Centralnym punktem uroczystości było wystąpienie wszystkich Prezesów Stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja w latach 2006-2009), Joanny Burzyńskiej (kadencja w latach 2009-2012), Witolda Okońskiego, który zajmuje fotel Prezesa od 2012 roku oraz Mirosława Wróblewskiego – członka I Zarządu i Katarzyny Wiktorskiej – Dyrektor Biura.


Przemówienia zostały zwieńczone gromkimi brawami i lampką szampana.

 

20160606dafa od prawej Miroslaw Wroblewski Andrzej Wdowiak

 

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, którą poprowadził Filip Chajzer.

 

 

20160606dafa od prawej Witold Okonski Joanna Burzynska Katarzyna Wiktorska

 Od prawej: Mirosław Wróblewski, Andrzej Wdowiak, Witold Okoński, Joanna Burzyńska, Katarzyna Wiktorska

 

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy. Patrząc z zadowoleniem na dorobek naszej organizacji z perspektywy tych 10 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na koncie DAFA nie brakuje, chciałoby się rzec: „10 lat minęło jak jeden dzień”.


20160606dafa Uczestnicy Walnego Zebrania

Uczestnicy Walnego Zebrania