Aktualne wydanie

2019 07 okladka

 

       7-8/2019

 

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

VITRUM Swiat Szkla Web

 

ift 480x105px RFT19 engl 

 

 GP19-480x105px

 

 GLASS 480X120

 

Nowa centrala MCR IXEGA firmy MERCOR
Data dodania: 05.07.16

Centrala mcr iXega ma zadanie wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Centrala umożliwia sterowanie systemami wentylacji pożarowej i bytowej, systemami różnicowania ciśnienia oraz wentylacji strumieniowej, które gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz mieniu. Nowe rozwiązanie posiada certyfikat CNBOP i jest już dostępne w sprzedaży.

 

mcr iXega może być stosowana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych czy inteligentnych budynków. 

 

Centrala zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń w tym systemie. mcr iXega, inicjuje alarm pożarowy oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.

 

Może być wykorzystywana również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i systemami oddymiania grawitacyjnego, a także przekazuje informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.

 

mcr iXega uzupełnia dotychczasową ofertę Grupy Mercor, współpracując z innymi produktami z asortymentu spółki, takimi jak: przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy transferowe, zawory przeciwpożarowe, wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewno-wywiewne, wentylatory strumieniowe.

  

2016 06 12 1

  

Budowa centrali

 

Centrala mcr iXega ma budowę modułową, pozwalającą efektywnie zarządzać budynkiem w zakresie wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami pożarowymi. Na froncie centrali znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który pozwala zarówno obserwować stan systemu (elementy sygnalizacyjne), jak i ułatwia programowanie (elementy manipulacyjne). 

 

Centrala wyposażona jest w drukarkę termiczną, zapewniającą wydruki informacji o zdarzeniach, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia. W celu zapewnienia zasilania rezerwowego centrala wyposażona jest w akumulatory o pojemności 17-38 Ah w zależności od zapotrzebowania systemu.

 

 

Aleksandra Gierjatowicz
Mercor SA

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 06/2016