Newsletter

Login FormCzytaj także -

Aktualne wydanie

Okladka SS-12-2017

20170725-edgetech-banner-160x600-polonaisEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

 budma750x200

  swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV Część 2. Badanie ścinania
Data dodania: 13.08.13

2013-06-50-3Szczeliwo konstrukcyjne i/lub odporne na ultrafiolet uszczelnienie musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. Wynika to ze specyfiki konstrukcji elewacji szklanych, których jakość wykonania stanowi istotę bezpieczeństwa (wadliwe wykonanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi).

 

Najistotniejszą cechą, jaką musi spełniać szczeliwo konstrukcyjne, jest jego duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Metodyka badań oraz wymagania, jakie musi ono spełnić zawarte zostały w normie PN-EN 15434 +A1:2010 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem) [1].

 

Badanie ścinania jest badaniem wytrzymałościowym, jakie powinno być wykonywane w grupie badań zasadniczych właściwości, wśród których znajduje się również badanie rozciągania opisane w nr 7-8/2012 niniejszego czasopisma.

 

Szczeliwo konstrukcyjne i/lub odporne na ultrafiolet uszczelnienie musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. Wynika to ze specyfiki konstrukcji elewacji szklanych, których jakość wykonania stanowi istotę bezpieczeństwa (wadliwe wykonanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi).

 

Najistotniejszą cechą, jaką musi spełniać szczeliwo konstrukcyjne, jest jego duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Metodyka badań oraz wymagania, jakie musi ono spełnić zawarte zostały w normie PN-EN 15434 +A1:2010 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem) [1].

 

Badanie ścinania jest badaniem wytrzymałościowym, jakie powinno być wykonywane w grupie badań zasadniczych właściwości, wśród których znajduje się również badanie rozciągania opisane w nr 7-8/2012 niniejszego czasopisma.

 

Badania ścinania wykonuje się w Zakładzie Technologii Szkła Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zgodnie z normatywnym Załącznikiem B normy [1] dla temperatur obowiązujących w klasie T1, tj. w -20°C, +23°C oraz +80°C.

 

Badania przeprowadza się na 10 próbkach (dla każdej temperatury), wykonanych z zastosowaniem standardowego podłoża szklanego, czyli płaskiego szkła float (rys. 1). Próbki te należy przed badaniem poddać sezonowaniu przez 28 dni w temperaturze 23°C (±2) i wilgotności względnej 50% (±5) lub zgodnie ze specyfikacją producenta szczeliwa.

 

 

2013-06-48-1

Rys. 1. Standardowa próbka do badań [1]

 

 

W celu wykonania badania niezbędny jest system rozciągający (rys. 2) wykonany z części nieruchomej i ruchomej, które są połączone z elementem utrzymującym próbkę.

 

System ten pozwala na:

- centralizację (wyrównanie) próbki w urządzeniu badawczym oraz utrzymanie jej przez cały czas trwania badania;

- przemieszczenie przy stałej szybkości 5,5 mm/ min (±0,5) części ruchomej względem części nieruchomej;

- dokładny pomiar siły w granicach ±1%;

- dokładny pomiar względnego przemieszczenia dwóch części urządzenia badawczego zaokrąglone do 0,1 mm;

- zapis krzywej naprężenie-odkształcenie.

 

2013-06-48-2

Rys. 2. System rozciągający wykonany z części nieruchomej i ruchomej, które są połączone z elementem utrzymującym próbkę [1]

 

Kierunek siły jest wzdłużny. Podczas badania ocenie poddaje się przemieszczenie przy ścinaniu, a kryteria są identyczne, jak w przypadku badania rozciągania (Tabela 2 normy PN-EN 15434 + A1: 2010) [1]. Ocenie podlega również typ zerwania, które powinno być przynajmniej w 90% kohezyjne.

W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badania ścinania, które wykonano dla próbek przygotowanych z zastosowaniem dwóch różnych mas uszczelniających (szczeliwo A i B).

Przed badaniem próbki umieszczano w uchwytach urządzenia co przedstawiono na fot. 1.

 

2013-06-50-2

Fot. 1. Próbka przed badaniem ścinania umieszczone w specjalnych uchwytach urządzenia.

 

Próbę ścinania przeprowadzano do momentu zerwania (fot. 2). Następnie z zarejestrowanych danych odczytano wartości naprężenia przy wydłużeniach o 5%, 10%, 15%, 20% i 25% oraz wartości naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu.

Po zakończeniu badania dokonana została wizualna ocena próbek pod kątem typu zerwania. Wszystkie przebadane próbki uległy zerwaniu w sposób całkowicie kohezyjny czyli spełniły wymagania normy [1], która zakłada, że zerwanie powinno być przynajmniej w 90% kohezyjne.

 

2013-06-50-1

 

2013-06-50-4

 

2013-06-50-6

 

W tabelach 1-3 oraz na rysunkach 3-7 przedstawione zostały wyniki otrzymane w badaniach ścinania w temperaturach dla klasy T1 dla próbek wykonanych na bazie szczeliwa A i B.

 

Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że:

  • próbki wykonane ze szczeliwa A podczas próby ścinania w temperaturze +23°C wykazały wyższe wartości naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu w porównaniu ze szczeliwem B (rys. 3),

 

2013-06-52-1

Rys. 3. Porównanie wyników badań ścinania w temp. +23°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A i B.

 

  • próbki wykonane ze szczeliwa B podczas próby ścinania w temperaturze -20°C wykazały wyższe wartości naprężenia i jednocześnie niższe warto- ści wydłużenia przy zerwaniu w porównaniu ze szczeliwem A (rys. 4),

 

2013-06-52-2

Rys. 4. Porównanie wyników badań ścinania w temp. -20°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A i B.

 

  • próbki wykonane ze szczeliwa A podczas próby ścinania w temperaturze +80°C wykazały wyższe wartości naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu w porównaniu ze szczeliwem B (rys. 5).

 

2013-06-52-3

Rys. 5. Porównanie wyników badań ścinania w temp. +80°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A i B.

 

  • najwyższą wartość naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu uzyskały próbki wykonane ze szczeliwa A i B podczas próby ścinania w temperaturze -20°C, a najniższą podczas próby ścinania w temperaturze +80°C (rys. 6 i 7),

 

2013-06-52-4

Rys. 6. Podsumowanie wyników badań ścinania w temp. +23°C, -20°C i +80°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A.

 

2013-06-52-5

Rys. 7. Podsumowanie wyników badań ścinania w temp. +23°C, -20°C i +80°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa B.

 

Masy uszczelniające stosowane w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem muszą spełniać wysokie wymagania pod względem ich wytrzymałości i trwałości, co powinno być potwierdzone wynikami wykonanych badań. Powinny wiec one być systematycznie badane i kontrolowane.

 

mgr inż. Anna Balon-Wróbel
mgr inż. Agnieszka Marczewska
ICiMB, Zakład Technologii Szkła, Kraków

 

Literatura:
1. PN-EN 15434 +A1:2010 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem).
2. A. Marczewska, A. Balon-Wróbel: Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV Część 1 Badanie rozciągania „Świat Szkła” 7-8/2012.

 

(...)

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 06/2013

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik