Czytaj także -

Aktualne wydanie

2019 05 okladka

 5/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Niepewne widoki na przyszłość…
Data dodania: 29.09.13

Od początku 2013 r. przedsiębiorcy źle oceniali koniunkturę w swoich branżach, zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie. Chociaż ich oceny z miesiąca na miesiąc wzrastały, co szczególnie widoczne było w przypadku sektora budowlanego, to czerwiec przyniósł zmianę trendu. Wg analiz ASM – Centrum Badań i A naliz Rynku przeprowadzonych na podstawie danych GUS, przedsiębiorcy działający w szeroko pojmowanym przetwórstwie przemysłowym, jak i ci właściwi dla branży budowlanej gorzej ocenili koniunkturę w czerwcu niż w miesiącu ubiegłym.

W przypadku przetwórstwa przemysłowego różnica ta wynosiła 2,8 pkt. proc., natomiast w branży budowlanej została ledwie zasygnalizowana i wyniosła 0,1 pkt. proc. Warto wspomnieć, iż różnica pomiędzy wskazaniami przedsiębiorców odpowiadających na pytania ankiety dotyczącej przetwórstwa przemysłowego i tymi, którzy wypełniali ankietę dedykowaną budownictwu (12,7 pkt. proc.) była najmniejsza od sierpnia 2012 roku, kiedy to wynosiła 10,7 pkt. proc.

 

 

2013-09-12-1

Rys. 1. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie (miesięcznie, w %) Źródło: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

 

Sinusoida opada

Na koniec II kwartału 2013 r. wartość wskaźnika koniunktury w budownictwie wyniosła -16,9%. Przyglądając się bliżej ocenie branży budowlanej przedsiębiorców w niej działających, dostrzec można niezmieniający się trend wskazujący, iż sytuacja w budownictwie każdorazowo lepiej oceniana jest przez przedstawicieli dużych firm, zatrudniających 250 i więcej pracowników. Mniejsze firmy bardzo podobnie oceniały koniunkturę w budownictwie od października 2012 r. Wyraźniejsza zmiana nastąpiła w czerwcu 2013 r., kiedy to przedstawiciele mikrofirm lepiej ocenili koniunkturę w branży, aniżeli ich konkurenci z małych i średnich przedsiębiorstw.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w czerwcu 2013 r. wynosił:

  • mikrofirmy (do 9 zatrudnionych): -14,3%;
  • małe firmy (od 10 do 49 zatrudnionych): -17,3%;
  • średnie firmy (od 50 do 249 zatrudnionych): -16,8%;
  • duże firmy (250 i więcej zatrudnionych): -7,3%.

 

 2013-09-12-2

Rys. 2. Czynniki kształtujące klimat koniunktury w budownictwie (miesięcznie, w %). Źródło: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS 

 

Analizując czynniki wpływające na klimat koniunktury w budownictwie zaobserwować można, iż II kwartał 2013 r. charakteryzował się trendem wzrostowym. Mimo, iż wskaźniki obrazujące poszczególne czynniki od września 2011 r. przyjmują wartości ujemne, co oznacza, iż większość przedsiębiorców nadal ocenia je negatywnie. Pod koniec czerwca 2013 r. wartości wskaźnika dla poszczególnych czynników rysowały się następująco:

  • ogólna sytuację gospodarczą przedsiębiorstw: -29,8%;
  • portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym: -13,7%;
  • produkcja budowlano-montażowa na rynku krajowym: -14,7%;
  • opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe: -21,5%;
  • sytuacja finansowa przedsiębiorstw: -27,0%.

Warto również zwrócić uwagę na sinusoidalny kształt wykresów dotyczących portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Doskonale obrazują one sezonowość budownictwa, które „zamiera” w miesiącach zimowych. Należy także odnotować, iż sinusoida ta sukcesywnie obniża się względem osi diagramu. Czynnikiem, którego zdecydowanie nie ima się sezonowość budownictwa są opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

 

2013-09-24-1

Rys. 3. Produkcja cementu w Polsce w pierwszym półroczu w latach 2007-2013. Źródło: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych Stowarzyszenia Polski Cement

 

Barometr „cementowy” w strefie niżu

Sprzedaż cementu odzwierciedla trudną sytuację budownictwa w Polsce. Pierwsze półrocze 2013 r. podtrzymało trend spadkowy rozpoczęty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyprodukowano niemal o ¼ cementu mniej, niż miało to miejsce w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r.

Przyglądając się powyższym danym oraz analizując przewidywania przedsiębiorców w zakresie poszczególnych czynników wpływających na koniunkturę w budownictwie można wnioskować, że sytuacja polskiej branży budowlanej w najbliższym czasie nie polepszy się. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kondycji sektora i perspektywą prognostyczną w raporcie Monitoring Rynku Budowlanego 2013 r.

 

Małgorzata Skonieczna
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 09/2013

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik