Czytaj także -

Aktualne wydanie

2019 05 okladka

 5/2019

wydanie dwujezyczne (pol-ang)

20190444Swiat-Szkla-V4B-BANNER-160x600-PLEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

heroal 2018 Banner C50VSZ 750x150 PL mit-Rahmen1

 

swiatszkla 750x240 1  

  

 LiSEC SS Konfig 480x120 

 

 gpd2019 480x100

 

 

Uwagi na marginesie artykułu: Jakość montażu i szczelność konstrukcji okna Część 1: normy i przepisy
Data dodania: 10.11.17

Po publikacji wymienionego powyżej artykułu p. Katarzyny Jarockiej („Świat Szkła” 6/2017) otrzymaliśmy uwagi jednego z naszych czytelników, dotyczące zawartości tekstu.

 

Uznaliśmy, że są one na tyle ciekawe, że warto zainteresować nimi innych czytelników tego artykułu. Dlatego przesłaliśmy je do autorki artykułu z prośbą o ustosunkowanie się do tych uwag.

 

Poniżej zamieszczamy obie wypowiedzi. 

 

Piszę do Państwa, bo bardzo cenię Wasz periodyk, prenumeruję i często korzystam z informacji zawartych na stronie www. W artykule „Jakość montażu i szczelność konstrukcji okna Część 1: normy i przepisy” udostępnionym na Waszym fanpage-u, mgr inż. Katarzyna Jarocka pisze:

 

„[…]Okno jest produktem niejednorodnym, co oznacza inną przenikalność strumienia ciepła przez ramę i inną przez pakiet szybowy. W związku z tym producent powinien w karcie technicznej podać współczynnik Uf dla ramy, a Ug dla szyby. Z tych składowych oblicza się współczynnik całego okna: Uw[…]”

 

Nie zgadzam się z drugim zdaniem, a to dlatego, że:

– producent okien nie jest zobligowany do wystawiania karty technicznej;

– producent okien nie ma formalnej możliwości wpisania takich parametrów jak Ug, czy Uf w Deklaracji Właściwości Użytkowych (patrz norma zharmonizowana PN-EN 14351-1);

– producent okien deklaruje Uw jako jedyny parametr izolacyjności termicznej w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

 

Po przeczytaniu takich treści, jak cytowane, klienci zgłaszają się do nas z żądaniami wydania dokumentów z parametrami Ug, czy Uf. I tak parametr Ug deklaruje producent szyb i tutaj możemy przedstawić jego DWU. Natomiast Uf mamy obliczony przez jednostkę notyfikowaną i na tej podstawie obliczone również Uw. Trudno klientowi przedstawiać wielostronicowy raport z badania, który z założenia jest opracowany dla producenta stolarki – nie dla klienta.

 

Podsumowując: głównym parametrem izolacyjności termicznej stolarki otworowej jest Uw (Ud), a przy użyciu jakich składowych uda się uzyskać ten parametr, pozostaje to po stronie producenta.

 

 

Stanisław Helowicz
VIDOK Sp. z o.o.

 

 

***

 

 

Istotnie, powołując się na normę zharmonizowaną ma Pan rację, że producent deklaruje Uw jako jedyny parametr izolacyjności termicznej w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

 

Jako autor artykułu pisząc o tym, że producent powinien podać do wiadomości kupującego wartość Uf, nie miałam na celu podważania treści normy a właśnie podkreślenie, jak wielki jest to ubytek w przepisach.

 

Jestem praktykiem i doskonale wiem, jakie konsekwencje ponosi inwestor, kiedy okno ma słabą termicznie ramę. Stanowi ona olbrzymi mostek termiczny w całej powierzchni okna.

 

Poniżej znajduje się termogram okna z ciepłym, izolowanym profilem, łączony fix z oknem rozwierno- uchylnym, ze stalą w słupkach łączących kwatery. Okno ma średnie ważone Uf = 0,73.

 

 

 2017 10 43 1

 

 

Wyraźnie widać, że najwyższa temperatura jest na ramie skrzydła, a na słupku najniższa. Na fragmencie okna przy podłodze widać jeszcze większe spadki, a także na łączeniu szyby z ramą. Jeżeli po przeczytaniu mojego artykułu inwestor zwróci się o podanie Uf i Ug, to producent – okazując dobrą wolę współpracy – może mu te informacje udostępnić, ponieważ nie są one zabronione do przekazania.

 

Wielokrotnie kierowałam takie zapytanie do producenta i raczej nie ma z tym problemu. Otrzymuję kalkulator z opisami na rysunkach. Są w nim opisane Uf dla wszystkich wariantów oraz Ug i Ψ (Psi.)

 

 

2017 10 43 2

 

 

Nie są to wyczerpujące informacje, ale więcej znaczą niż Uw.

 

Gdy chodzi o okna certyfikowane np. przez Darmstadt, to dane takie są dostępne u producentów okien na ich stronach internetowych w formie certyfikatu do pobrania

 

 

2017 10 43 3

 

 

Np. producent z Mrągowa albo ze Świdnicy dla swoich okien podaje Uf na stronie internetowej i do tego jest do pobrania świadectwo LTB z danymi Uf i Ug oraz Uw i wartości Ψ (Psi).

 

Ostatnio dobierałam okna HST w aluminium do domu pasywnego, mając do dyspozycji dwie konkurencyjne fabryki. Podane ostateczne współczynniki Uw były takie same. Dopiero otrzymane Uf dla złożeń profili, pozwoliły dokonać słusznego wyboru za ponad 170 000 zł. Przy takich inwestycjach kupujący może poprosić o szczegółowe dane, a producent może je udostępnić.

 

Podsumowując, moim celem było zwrócenie uwagi na fakt, jak ważną rolę w przenikalności termicznej okna odgrywa rama i jaki to ma wpływ na użytkowanie okna.

 

Nie bez przyczyny Darmstadt wymaga, by okna do budynków pasywnych miały ramę o współczynniku <=0,8 W/m2K, biorąc pod uwagę fakt, iż jest możliwe kosztem gorszego Uf a lepszego Ug otrzymać okno w o wymaganym współczynniku Uw.

 

Niestety, inwestor w większości wypadków nie sprawdza wszystkich danych z niewiedzy.

 

Oczywiście, z formalnego punktu widzenia producent nie musi – zgodnie z obowiązującą normą – podawać kupującemu danych na temat współczynników Uf, ale może te dane na jego prośbę udostępnić.

 

 

 

 Katarzyna Jarocka

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2017 
 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik