Newsletter

Login FormAktualne wydanie

Okladka SS-12-2017

20170725-edgetech-banner-160x600-polonaisEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

 budma750x200

  swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Samochodowe szyby przednie Część 2
Data dodania: 16.02.10

Szyby te powinny być wystarczająco odporne na działanie czynników atmosferycznych i cieplnych, oddziaływanie chemiczne, spalanie, ścieranie oraz na normalne wydarzenia mogące zaistnieć w ruchu drogowym. Powinny być wystarczająco przezroczyste i nie mogą powodować żadnego widocznego zniekształcenia oglądanych przedmiotów, ani żadnej pomyłki w rozpoznawaniu barw, szczególnie używanych w sygnalizacji drogowej i na znakach drogowych. W razie rozbicia przedniej szyby kierowca musi nadal widzieć drogę dostatecznie wyraźnie, tak, aby móc bezpiecznie zahamować i zatrzymać swój pojazd.

Badania homologacyjne szyb przednich klejonych

Badania dla szyb przednich klejonych zwykłych wg. Załącznika 6

Badania wytrzymałości mechanicznej

8. Badanie manekinem na próbkach płaskich

Aparatura: manekin o kształcie kulistym lub półkulistym, wykonany z twardego drewna warstwowego, głowa pokryta wymienną wykładziną filcową, całkowita masa manekina powinna wynosić 10 kg (±0,2); urządzenie umożliwiające podniesienie manekina na wymaganą wysokość, podpora pod próbki płaskie, przymiar liniowy.

Metoda polega na swobodnym spuszczeniu manekina z wysokości 4 m (-0, +25) na powierzchnię wewnętrznego szkła składowego szyby przedniej.

Badaniu poddaje się 6 próbek płaskich o wymiarach: 1100 (-2, +5) x 500 (-2, +5) mm

Warunki badania: temperatura otoczenia: 20°C (±5), ciśnienie atmosferyczne: 860÷1060 mbar, wilgotność względna: 60% (±20).

Wymagania: Próbka ma ulec rozbiciu z licznymi pęknięciami kolistymi ześrodkowanymi w punkcie uderzenia. Dopuszczalne są rozdarcia w warstwie pośredniej, pod warunkiem, że głowa manekina nie przechodzi na wylot przez próbkę. Żaden duży odłamek szkła nie może oddzielić się od warstwy pośredniej.

W przypadku, kiedy jedna z czterech szyb dała wynik negatywny, wówczas badanie należy powtórzyć na nowej serii szyb. Wówczas wszystkie szyby z nowej serii powinny dać wynik pozytywny.

9. Badanie odporności na ścieranie

Aparatura: Teledyne Taber Abraser, odkurzacz, hazemetr.

Metoda polega na ścieraniu zewnętrznego szkła składowego przy użyciu pary krążków o masie 500 g, z zatopionym w nich materiałem ściernym. Podczas badania wykonywanego na 3 próbkach szkła (o wymiarach 100x100 mm z otworem o średnicy 6,4 mm (-0, +0,2) wykonuje się 1000 cykli ścierania, po czym należy dokonać pomiaru światła rozproszonego przez ścieżkę poddaną ścieraniu w co najmniej czterech punktach rozmieszczonych równomiernie wzdłuż tej ścieżki, a potem obliczyć średnią z wyników otrzymanych dla każdej próbki.

Wymagania: Szybę bezpieczną uważa się za zadowalającą z punktu widzenia odporności na ścieranie, jeżeli rozproszenie światła spowodowane ścieraniem próbki nie przekracza 2%.

Teledyne Taber Abraser (urządzenie do ścierania szkła)

10. Badanie odporności na wysoką temperaturę

Aparatura: cieplarka z odczytem temperatury lub naczynie z wodą zdolne pomieścić 3 próbki o wymiarach 300x300 mm.

Podczas badania należy nagrzać do 100°C trzy próbki o wymiarach co najmniej 300x300 mm wykrojone z trzech szyb przednich. Utrzymywać tę temperaturę przez 2 godziny, a następnie pozwolić na ostygnięcie próbek do temperatury pokojowej. Jeżeli obie powierzchnie zewnętrzne szyby bezpiecznej wykonane są z materiału nieorganicznego, wówczas badanie można przeprowadzić przez zanurzenie próbki pionowo we wrzącej wodzie na określony czas, unikając wstrząsu cieplnego. Jeżeli próbki wycięte są z szyby przedniej, to jedna z krawędzi każdej takiej próbki powinna być częścią krawędzi szyby przedniej..

Wymagania: nie mogą wytworzyć się pęcherze lub inne wady w odległości większej niż 15 mm od krawędzi nie odciętej, 25 mm od odciętej krawędzi próbki lub w odległości większej niż 10 mm od wszelkich pęknięć, jakie mogą wystąpić podczas badania.

11. Badanie odporności na działanie promieniowania

Aparatura: Urządzenie przeznaczone do mocowania i obracania próbek z szybkością od 1 do 5 obr./min wokół umieszczonego centralnie źródła promieniowania, którym jest lampa z żarówką kwarcową o mocy 750 W (±50). Badaniu poddaje się 3 próbki szkła o wymiarach 76x300 mm w urządzeniu zamieszczonym na poniższym zdjęciu:

Metoda polega na naświetlaniu połowy próbek od strony zewnętrznego szkła składowego przez okres 100 godzin w otoczeniu temperatury 45°C (±5), a następnie na pomiarze przepuszczalności światła części próbki nienaświetlanej i naświetlanej.

Wymagania: współczynnik całkowitej przepuszczalności światła nie powinien być niższy od 95% wartości początkowej przed napromienianiem i w żadnym przypadku nie powinien być mniejszy od 75% dla szyb przednich klejonych.

12. Badanie odporności na działanie wilgoci

Aparatura: komora klimatyczna pozwalająca na utrzymanie temperatury 50°C (±2) i wilgotności względnej 95% (±4).

Metoda polega na przetrzymaniu próbek w w/w warunkach przez okres 2 tygodni. Badaniu poddaje się 3 próbki o wymiarach 300x300 mm.

Wymagania: brak zmian w odległości większej niż 10 mm od brzegów nie odciętych i 15 mm od odciętych brzegów szyb ze zwykłego i obrobionego szkła klejonego, po utrzymywaniu ich przez okres dwóch godzin w temperaturze otoczenia.

Badania: dla szyb przednich klejonych obrobionych wg. Załącznika 8

Szyby klejone obrobione poddaje się badaniom przewidzianym w zał. 6 dla zwykłych szyb przednich klejonych i dodatkowo badaniu:

13. Siatki spękań

Aparatura: młoteczek do rozbijania szkła, marker, stół z dobrym oświetleniem, papier światłoczuły lub aparat fotograficzny. Badaniu poddaje się próbki szkła o wymiarach 1000x500 mm (-2, +5). Metoda polega na wywołaniu siatki spękań pod wpływem uderzenia specjalnym młoteczkiem odpowiedniego miejsca szyby poddanej obróbce.

Wymagania: Uważa się, że dla każdego punktu uderzenia badanie siatki spękań dało wynik zadowalający, jeżeli całkowita powierzchnia odłamków o powierzchni większej niż 2 cm2 mieszczących się w prostokącie o wysokości min. 20 cm i długości min. 50 cm (strefa FII), stanowi nie mniej niż 15% powierzchni tego prostokąta.

Badania: dla szyb bezp. pokrytych tworzywem sztucznym wg. Zał. 9 i dla szyb przednich laminatowych wg. Załącznika 10

Szyby bezp. klejone pokryte tworzywem sztucznym oraz szyby przednie laminatowe poddaje się badaniom przewidzianym w zał. 6 dla zwykłych szyb przednich klejonych i dodatkowo:

14. Badanie odporności na ścieranie

Aparatura: Teledyne Taber Abraser, odkurzacz, hazemetr. Badaniu poddaje się 3 próbki

O wymiarach 100x100 mm z otworem o średnicy 6,4 mm (-0, +0,2).

Powłokę z tworzywa sztucznego poddaje się ścieraniu wykonując 100 cykli. Po tym, należy dokonać pomiaru światła rozproszonego przez ścieżkę poddaną ścieraniu w co najmniej czterech punktach rozmieszczonych na całej ścieżce ścieranej.

Wymagania: Powłokę z tworzywa sztucznego uważa się za zadowalającą z punktu widzenia odporności na ścieranie, jeżeli rozproszenie światła spowodowane ścieraniem próbki nie przekracza 4%.

15. Badanie odporności na zmiany temperatury

Aparatura: komora klimatyczna, cieplarka

Badaniu poddaje się 2 próbki szyb o wymiarach 300x300 mm.

Medoda polega na umieszczeniu 2 próbek w komorze klimatycznej o temp. -40°C (±5) na okres 6 godzin. Następnie próbki należy przenieść na wolne powietrze o temp. +23°C (±2) na okres 1 godziny lub do czasu osiągnięcia przez próbki temperatury otaczającego powietrza, po czym próbki należy umieścić w strumieniu powietrza o temperaturze 72°C (±2) na okres 3 godzin. Próbki poddaje się badaniu po ponownym ich umieszczeniu na wolnym powietrzu w temp. +23°C (±2) i schłodzeniu do tej temperatury.

Wymagania: Próbki nie mogą wykazywać żadnych pęknięć, zmatowień, rozwarstwień lub innych widocznych wad.

16. Badanie ognioodporności

Aparatura: komora spalania, stoper.

Badaniu poddaje się próbki o szer. 3÷60 mm i dł. 356 mm lub o szer. 60÷100 mm i dł. 138 mm umieszczając je w komorze takiej, jak na poniższym rysunku:

Bezpośrednio przed badaniami próbki stabilizuje się przez conajmniej 24 godziny w temp. +23°C (±2) i wilgotności względniej: 50% (±5).

Metoda polega na umieszczeniu poziomo próbki w komorze spalania i działaniu na nią płomienia gazowego o niskiej energii przez 15 sekund – przy czym płomień działa na wolny brzeg próbki. Badanie pozwala określić, czy i po jakim czasie płomień gaśnie lub pozwala określić czas, jakiego płomień potrzebuje na rozprzestrzenienie się na określoną odległość.

Szybkość spalania B, w mm/minutę, wyraża się wzorem:

B=s/t x 60

Gdzie:

s - długość spalonego odcinka w mm,

t - czas zużyty na spalenie odległości s, w sek.

Wymagania: szyby bezpieczne pokryte tworzywem syntetycznym i szyby bezpieczne laminatowe uważa się za zadowalające z punktu widzenia badania ognioodporności, jeżeli szybkość spalania nie przekracza 250 mm/min.

17. Badanie odporności na działanie substancji chemicznych

Aparatura: substancje chemiczne, szczoteczka o szerokości 13 mm, ściereczka, ciężar obciążający w zależności od grubości próbki. Badaniu poddaje się po 3 próbki szkła o wymiarach 20x300 mm (dla każdej substancji chemicznej). Próbki umieszcza się w taki sposób, aby jeden ich koniec był unieruchomiony, a drugi koniec obciąża się ciężarem o masie zależnej od grubości badanego szkła. Masa takiego obciążenia powinna wynosić:

28 xt 2

Gdzie:

t – grubość próbki w mm

dla szyb o grubości 3 mm masa obciążenia powinna wynosić 258 g

Schemat zamocowania próbki i metodę badania przedstawiają dwa poniższe rysunki:

 

Badanie prowadzi się nanosząc szczoteczką na szkło i pocierając ruchem posuwisto-zwrotnym substancje chemiczne działające agresywnie na jego górną powierzchnię. Do tego badania wykorzystuje się 5 następujących substancji chemicznych:

1. roztwór mydlany bez cząstek stałych,

2. ciecz do mycia szyb,

3. nierozcieńczony spirytus denaturowany,

4. benzynę lub benzynę wzorcową,

5. naftę wzorcową.

Pozytywne wyniki tak przeprowadzonych badań zamieszczane są w Raporcie z Badań, który – dołączony do stosownych dokumentów, jak:

1. Wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie homologacji na grupę szyb przednich,

2. Załącznik 1 dodatek 3 wg R43

3. Załącznik 1 dodatek 10 wg R43

4. Rysunków szyb

5. Wzoru oznakowania szyby przedniej

6. Deklaracji producenta o zgodności produkcji

– stanowi podstawę do udzielenia przez Ministra Infrastruktury homologacji na szybę przednią.

Tomasz Zduniewicz

ISCMOiB, Kraków

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

inne artykuły tego autora:

- Samochodowe szyby przednie Część 2 , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 1/2010

- Alternatywna metoda badania wytrzymałości mechanicznej szkła w ramach ZKP , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 10/2009

- Samochodowe szyby przednie. Część 1 , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 7-8/2009 

- Przygotowanie elementów szklanych do mocowania punktowego , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 3/2009

- Termografia w podczerwieni w hutniczym przemyśle szklarskim , Tomasz Zduniewicz, Świat Szkła 6/2008

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 

 

 

01 chik
01 chik