konferencja 2018 banner

 

 lisec SS FastLAne

 

 windoor tech550x120

 

 

CBM– montaż okien bez zbędnych mostków cieplnych
Data dodania: 19.11.18

Inwestor przystępujący do budowy domu z pewnością chciałby, aby w ramach posiadanego budżetu dom został wybudowany najlepiej, jak to możliwe.

 

Przy dzisiejszym stanie techniki „najlepsze budowanie”, to budowanie bez zbędnych liniowych mostków cieplnych, także tych, które powstają podczas montażu na styku okna i muru konstrukcyjnego.

 

Ciepła Belka Montażowa, to system montażu w warstwie ocieplenia, którego podstawowym zadaniem jest ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych w celu uzyskania odpowiednio wysokiej temperatury na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami zgodnie z wymaganiem §321 ust. 1 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 


Podczas użytkowania, w prawidłowo wzniesionym budynku, temperatura na wewnętrznej powierzchni ścian lub innych nieprzezroczystych przegród zewnętrznych, w tym na połączeniach okna z ościeżem powinna być na tyle wysoka, aby zapobiec skraplaniu pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych.

 

W celu spełnienia tego warunku wszystkie połączenia powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

 

Przed wprowadzeniem do obrotu Ciepłej Belki Montażowej firma MARBET Sp. z o.o. z Bielska-Białej, właściciel i twórca systemu, zagadnienie oceny izolacyjności cieplnej elementów CBM powierzył Pracowni Fizyki Cieplnej przy Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

 

2018 11 26 1

Rozkład izoterm (nadproże, próg, boki – stojaki ościeżnic) w zakresie temperatur od -20°C do +20°C

 

 

Badaniom i ocenie poddane zostały okna z PVC-U, drewna i aluminium. Niektóre z uzyskanych wyników badań i obliczeń prezentujemy w tabeli nr 1, odnosząc je do poziomów i wymagań norm lub przepisów techniczno-budowlanych.

 

Szczegółowe wyniki obliczeń przedstawione zostały w pracach ITB – „Ocenach izolacyjności cieplnej zestawu CBM”; nr NZF-03053/16/Z00NZF oraz nr NZF-02269/17/Z00NZF.


Budowa domu, to dla inwestorów zajęcie absorbujące i stresujące, chociażby ze względu na pojawianie się nowych problemów w obrębie zagadnień, w których nie są profesjonalistami. Decyzje – ze względu na ich wagę – powinny być przemyślane i możliwie wolne od nadmiernego ryzyka.

 

Tej zasady warto trzymać się także podczas wyboru systemu montażu okien.

 

Ciepła Belka Montażowa, to system nowy na rynku, nie mniej wielokrotnie i z powodzeniem już zastosowany, a przede wszystkim wszechstronnie sprawdzony i przebadany przez polskie, notyfikowane laboratoria.

 

Dziesięciokrotne ograniczenie wartości liniowego mostka cieplnego w obrębie progu okna oraz wartość współczynnika temperaturowego fRsi wyższa od wymaganej aż o 20%, sprawia, że system montażu okien CBM uwalnia inwestorów od stresu związanego z ryzykiem podjęcia niewłaściwej decyzji.

 

W zakresie optymalizacji rozwiązań cieplno-wilgotnościowych, a przede wszystkim ograniczania warunków do kondensacji pary wodnej w obrębie połączeń okien z ościeżami, system CBM jest jednym z najlepszych rozwiązań montażowych dostępnych w Polsce i Europie, a kto wie, czy nie najlepszym ze względu na funkcjonalność i prostotę stosowania na placu budowy.

 

2018 11 26 2


Pełna informacja o zaletach Ciepłej Belki Montażowej – polskiego systemu montażu okien w warstwie ocieplenia budynku – znajduje się na stronie internetowej https://www.marbetbausystem.com/.

 

Krzysztof Wypchałowski, Kierownik Projektu MARBET Sp. z o.o.

Piotr Gielmuda, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń MARBET Sp. z o.o.

 

2018 11 26 3

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2018

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik