Newsletter

Login FormCzytaj także -

Aktualne wydanie

Okladka SS-12-2017

20170725-edgetech-banner-160x600-polonaisEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

FF18 750x150px PL NEUGIERIG

 

 budma750x200

  swiat szkla 750x100 2

 

lisec SS FastLAne

 

Ankieta

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
 
Zasady techniczne dotyczące oszkleń stosowanych w budownictwie Część 1
Data dodania: 07.09.14

We współczesnym budownictwie jednym z materiałów zajmujących poczesne miejsce jest szkło, stosowane nie tylko jako wypełnienia okien i drzwi.

 

Obecnie można je znaleźć przede wszystkim w postaci:

 • przegród zewnętrznych i wewnętrznych w nowoczesnych obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych;
 • przekryć dachowych, świetlików, daszków nad wejściami do budynków, wiat;
 • balustrad, obudów loggi i balkonów, przepierzeń międzybalkonowych;
 • schodów (z biegami schodowymi i spocznikami) oraz podłóg;
 • obudowy szybów dźwigów osobowych.

 

2014 7-8 54 1

 

 

Ze względu na sposób usytuowania i użytkowania stosowane oszklenia można podzielić na:

 • pionowe,
 • znajdujące się nad głowami użytkowników,
 • zabezpieczające przed wypadnięciem,
 • przystosowane do chodzenia.

 

W wymienionych konstrukcjach, w zależności od usytuowania i przeznaczenia, może być stosowane szkło hartowane, półhartowane, klejone warstwowo (laminowane), float o zróżnicowanych właściwościach technicznych i sposobie mocowania. 

 

Stosowane są różne sposoby mocowania szkła:

 • liniowe,
 • punktowe za pomocą łączników mechanicznych (przelotowych lub obejmujących taflę szkła),
 • klejone przy użyciu spoiw konstrukcyjnych.

 

W wyżej wymienionych konstrukcjach stosowane może być zarówno szkło hartowane o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i termicznej (rozpadające się w przypadku rozbicia na drobne kawałki), jak i szkło warstwowo klejone (laminowane) ze szkła float o podwyższonej wytrzymałości, lecz charakteryzujące się odmiennymi właściwościami, np. odpornością na uderzenia. 

 

W związku z powyższym istotnym kryterium, obok rodzaju szkła, wpływającym na bezpieczeństwo użytkowania, jest przeznaczenie do określonej konstrukcji i sposób jego zamocowania. 

 

Wymagania techniczne dotyczące oszklenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg przepisów polskich

 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw nr 75 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami] zapisy odnośnie możliwości stosowania szkła w budownictwie przedstawiają się następująco:

§ 292.2. Daszek [nad wejściem do budynku], o którym mowa w ust.1, powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb.

§ 295. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych materiałów, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.

§ 298.1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszące siły poziome, określone w Polskich Normach oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.

§ 299.2. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0,6 m, mierząc od lica ściany zewnętrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo użytkowania.

§ 301.3. Wysokość położenia podokiennika, określona w ust.1 i 2, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości [wg ust. 1:2 – 0,85 m lub 1,1 m] lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

§ 304.1. Przeszklenia okien połaciowych, których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

§ 304.2. Okładzina szklana ścian zewnętrznych budynku wysokiego [25÷55 m] i wysokościowego [>55 m] powinna być wykonana ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

 

Przytoczone wyżej przepisy, choć w zasadzie słuszne, w praktyce są niewystarczające i budzą szereg wątpliwości projektantów i wykonawców w zakresie ich interpretacji, co potwierdzają wykonywane przez Instytut Techniki Budowlanej ekspertyzy techniczne. Ponadto, samo określenie szkła zapewniające bezpieczeństwo użytkowania jest dwuznaczne, gdyż wymóg ten spełnia zarówno szkło hartowane i półhartowane, jak i szkło warstwowo klejone (laminowane), ale w określonych konstrukcjach szkła te nie mogą być stosowane zamiennie, ze względu np. na różną wytrzymałość i odporność na uderzenia.

 

(...)

 

mgr inż. Krzysztof Mateja
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2014

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik