Czytaj także -

Aktualne wydanie

Okladka SS-05-2018

20180123-BANNER-160X600-V3-PL FENSTERBAUEDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK

EDG Swiat Szkla Skyscraper 160x600 BAU OK 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

konferencja 12 kwietnia 2018 1a

baner-2-krzywe

baner konferencja 12 2017

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 RODO

RODO baner1

 aby móc przekazywać Ci informacje o nowych wyrobach, technologiach i wydarzeniach

 

 

z branży szklarskiej, okiennej i fasadowej

 

 

zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO - WIĘCEJ INFORMACJI

 

25575923 

 

20180633kongres ppoz 750x150

 

480x100px RFT18 engl

 

abs banner 480x120 English

 

glass2018 480x120  

 

 

Drzwi z automatycznym napędem
Data dodania: 05.07.18

Drzwi z automatycznym napędem stanowią odrębną grupę budowlanych wyrobów otworowych, stosowanych głównie w zewnętrznych wejściach budynków, charakteryzujących się dużą częstotliwością przemieszczania się osób pieszych. Pozwalają na wygodne przejście, bez potrzeby użycia siły do otwierania i zamykanie skrzydeł drzwiowych. Wyroby powinny spełniać stosowne wymagania, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechodzącym ludziom. 

 

 

Ogólna charakterystyka drzwi

 

Drzwi są budowlanym wyrobem otworowym oddzielającym wewnętrzny klimat budynku od klimatu zewnętrznego, którego głównym zamierzonym zastosowaniem jest umożliwienie sprawnej komunikacji osobom pieszym. Ponadto powinny być zapewnione dogodne i bezpieczne warunki przemieszczania, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym. Skutecznym sposobem spełniającym te wymagania jest zastosowanie drzwi przesuwnych, rozwieranych lub obrotowych z automatycznym napędem, zazwyczaj elektromechanicznym lub elektrohydraulicznym, wraz z odpowiednimi urządzeniami sterującymi.

 

Drzwi wyposażone w automatyczny napęd powinny być funkcjonalne, dlatego należy je tak usytuować w otworze ściennym budynku, aby spełniały co najmniej następujące warunki: 

 

  • umożliwiały ich bezpieczne instalowanie, użytkowanie, sprawdzanie i konserwację, 
  • pozwalały na uniknięcie niebezpieczeństwa zgniecenia, ścięcia lub wciągnięcia podczas ruchu otwierającego i zamykającego albo były przed nim chronione, 
  • nie stanowiły żadnego niedopuszczalnego zagrożenia lub niebezpieczeństwa dla użytkownika drzwi oraz jakichkolwiek osób i nie powodowały niepotrzebnego uszkodzenia przedmiotów.

 

 

Drzwi przesuwne

 

Drzwiami przesuwnymi lub rozsuwanymi określa się budowlany wyrób otworowy składający się z ościeżnicy i jednego lub więcej skrzydeł poruszających się w swoich prowadnicach, równolegle do sąsiadującej ściany obiektu. Przesuwanie skrzydła/skrzydeł zawieszonego na stosownych wózkach może być realizowane poprzez automatyczny napęd, z zasady elektromechaniczny, charakteryzujący się budową modułową. Typowe drzwi są wyposażone w skrzydła wykonane z kształtowników aluminiowych lub stalowych i przeszklone szybami bezpiecznymi.

 

Automatyczne drzwi przesuwne mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe i zazwyczaj mają następujące podstawowe parametry:

 

  • szerokość w świetle przejścia – od 700 do 3000 mm, 
  • masa skrzydła – maksymalnie: 1 x 240 kg lub 2 x 200 kg.

 

Przykładowe drzwi przesuwne z automatycznym napędem firmy GEZE przedstawiono na fot. 1.

 

 

2018 06 30 1

Fot. 1. Drzwi przesuwne typu GEZE Slimdrive SL-RD z automatycznym napędem

 

 

Drzwi rozwierane

 

Drzwiami rozwieranymi, zwanymi także przymykowymi, definiuje się budowlany wyrób otworowy przeznaczony do ruchu pieszego, w skład którego wchodzi ościeżnica (choć są również drzwi bezościeżnicowe) i skrzydło osadzone z jednego boku na zawiasach lub czopach obrotowych. Drzwi mogą być jednolub dwuskrzydłowe i wyposażone w automatyczny napęd, przeważnie elektrohydrauliczny. Najczęściej skrzydła drzwi rozwieranych mają konstrukcję ramową, wykonaną z kształtowników aluminiowych, stalowych lub z tworzywa sztucznego, wypełnioną szybą ze szkła bezpiecznego.

 

Zastosowane w drzwiach rozwieranych napędy można instalować w pozycji pchającej albo ciągnącej. Większość napędów ma możliwość dostosowania się do różnych konfiguracji drzwi, a będące w ich wyposażeniu funkcje pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie. Występują także niewidoczne systemy napędowe, instalowane w posadzce lub suficie. Jedno z przykładowych rozwiązań drzwi rozwieranych z automatycznym napędem, oferowanych przez firmę RECORD pokazano na fot. 2. Podstawowe charakterystyczne dane techniczne, dotyczące drzwi rozwieranych z napędem automatycznym większości znaczących producentów są następujące: 

 

  • szerokość w świetle przejścia – od 700 do 1600 mm, 
  • masa skrzydła – maksymalnie 600 kg.

 

 

2018 06 30 2

 Fot. 2. Drzwi rozwierane z automatycznym napędem typu RECORD DFA 127

 

 

 

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 06/2018

 

 

 

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik