Aktualne wydanie

2019 12 okladka

       Świat Szkła 12/2019

 

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

20190820-BANNIERE-HALIO-750x100-1D-PL

 

wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019

 LiSEC SS Konfig 480x120

 

budma 2020 - 480x120

 

eurasia glass 480x100

 

 konferencja ICG 1c

Posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej UEAtc  EOTA w ITB
Data dodania: 02.09.11

Posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej UEAtc – EOTA w ITBW dniu 6 października 2006 r. w Instytucie Techniki Budowlanej odbyło się 13 posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej (Joint Working Group) Europejskiej Unii ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie – UEAtc i Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych – EOTA.

W skład Wspólnej Grupy Roboczej wchodzą kierownictwa UEAtc i EOTA. W trzynastym posiedzeniu ze strony EOTA uczestniczyli: przewodniczący Hans Joachim Seyfert z DIBt (Deutsches Instytut für Bautechnik), przewodniczący Komitetu Technicznego Yannick Lemoigne z CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) i urzędujący w siedzibie EOTA w Brukseli jej stały sekretarz generalny Paul Caluwaerts. UEAtc reprezentowali: przewodniczący Stanisław M. Wierzbicki z ITB i sekretarz generalny William Blaisdale z BBA (British Board of Agrément).

W posiedzeniu brała też udział kierownik Zespołu ds. Współpracy z Unią Europejską w ITB Jadwiga Tworek. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor ITB Stanisław M. Wierzbicki.

Wspólna Grupa Robocza na 13-tym posiedzeniu dokonała przeglądu działań obu organizacji, zwracając uwagę zarówno na obszary wspólnych zainteresowań, jak i na różnice, a w szczególności na odmienność rodzaju dokumentów wydawanych przez UEAtc i EOTA. Omówiono możliwości wykorzystywania przez EOTA prekursorskich prac UEAtc na rzecz harmonizacji europejskiej prowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat i uzyskanych w tym czasie doświadczeń. Przedmiotem dyskusji były także nowe obszary działań UEAtc oraz konieczność organizacji w przyszłości regularnych seminariów jako płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń z zakresu regulacji krajowych w obszarze zagadnień budowlanych.

Na spotkaniu przedstawiono również raport techniczny na temat wpływu wyrobów budowlanych na środowisko przy użyciu metody LCA – Life Cycle Assessment oraz sprawozdanie omawiające zastąpienie prowadzonych dotychczas badań obliczeniami, technikami symulacji oraz analizami z wirtualnego laboratorium.
 

 

 

01 chik
01 chik