Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 09 okladka1

Świat Szkła 09/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Maksymalizacja przezroczystości fasad dzięki silikonowym ramkom dystansowym Crystal Clear
Data dodania: 01.08.19

Potrzeba większej przejrzystości w fasadach doprowadziła do rozwoju szkła wielkogabarytowego. Do tej pory niemal bezspoinowy wygląd wielkogabarytowych szyb mógł być osiągnięty tylko przy użyciu pojedynczej warstwy szkła laminowanego.

 

 

Przezroczyste ramki dystansowe w przezroczystych szybach

Jednak ze względu na bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności energetycznej nałożone na budynki, producenci podjęli starania, aby zaproponować całkowicie przezroczyste szyby zespolone.

 

Te nowe konstrukcje mają przezroczystą ramkę dystansową w pionowej, widocznej krawędzi szkła, podczas gdy poziome krawędzie nadal zazwyczaj wykorzystują konwencjonalną ramkę, w tym środek osuszający potrzebny do zagwarantowania suchego powietrza lub innego gazu w przestrzeni między taflami szkła szyby zespolonej.

 

Rezultatem jest niemal niezakłócony widok z maksymalną przejrzystością i tymi samymi właściwościami technicznymi, jakie mają zwykłe szyby zespolone. 

 

Szkło, PC lub PMMA są typowymi materiałami używanymi obecnie jako przezroczyste elementy dystansowe, ale ich główną wadą jest twardość i sztywność, co sprawia, że produkcja jest skomplikowana i czasochłonna oraz ogranicza swobodę projektowania kształtu szyb.

 

Niniejszy artykuł omawia możliwości projektowe i właściwości materiału oferowane przez przezroczysty silikon odlany w kształcie prostokątnej ramki dystansowej. 

 

Taka ramka dystansowa jest elastyczna i może być przyklejona do szkła i kilku innych podłoży, aby zapewnić stabilność wymiarową szyb zespolonych i zapewnić pełną swobodę projektowania kształtu szyb.

 


Przezroczyste silikonowe ramki dystansowe
Potrzeba większej przejrzystości fasad doprowadziła do stałego rozwoju coraz większych gabarytów oszklenia.

 

Dawniej stosowane określenie „rozmiar jumbo” – określający maksymalne wymiary szklanej tafli szklanej wynoszące 6000x3210 mm, było właściwe do 2007 r., ale od tego czasu możliwości produkcyjne hut szkła float wymiary te znacząco przekraczają.

 

Do niedawna niemal bezspoinowy wygląd wielkogabarytowych fasad szklanych można było osiągnąć tylko dzięki zastosowanu pojedynczego arkusza ze szkła laminowanego, ponieważ krawędź izolacyjnych szyb zespolonych była zwykle nieprzezroczysta.

 

Jednak ze względu na bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności energetycznej nałożone na budynki, producenci szkła podjęli starania, aby zaproponować całkowicie przezroczyste szyby zespolone [1, 2].

 

Zamiast konwencjonalnych, szerokich, czarnych połączeń, wykonanych z ramek dystansowych i silikonu, na dwóch widocznych pionowych krawędziach zastosowano przezroczyste ramki dystansowe.

 

Materiały przezroczyste, takie jak szkło, poliwęglan (PC) lub polimetakrylan metylu (PMMA) są wystarczająco sztywne, aby zagwarantować stabilność wymiarową szyby zespolonej po połączeniu z taflami szkła, zazwyczaj przy użyciu przezroczystych taśm dwustronnych. Ten proces łączenia wiąże się jednak z dużymi kosztami i wymaga złożonego, ręcznego i czasochłonnego procesu produkcji.

 

Twardość elementów dystansowych z PC lub z PMMA, zwykle około 80-100 w skali D [3], powoduje trudność w precyzyjnym cięciu do wymaganych wymiarów, a ponadto utrudnia dobrą przyczepność taśmy dwustronnej, prowadząc do potencjalnego tworzenia się pęcherzyków – co pogorsza estetykę krawędzi szyby zespolonej.

 

Ponadto, sztywność elementu dystansowego powoduje powstanie znacznych naprężeń w samoprzylepnym kleju stosowanym do wiązania elementu dystansowego ze szkłem, w wyniku cyklicznych odkształceń termicznych.

 

Wreszcie – sztywność ogranicza swobodę projektowania nietypowych kształtów szyb. Możliwe do wykonania są jedynie szyby o prostoliniowych krawędziach.

 

Na poziomych krawędziach szyby, ponieważ są one najczęściej ukryte w ramie konstrukcji fasady, będą zwykle nadal używane konwencjonalne ramki dystansowe, zawierające środek osuszający potrzebny do zagwarantowania suchego powietrza lub gazu szlachetnego wewnątrz szyby zespolonej.

 

Aby zapewnić wieloletnią trwałość szyby, zasadnicze znaczenie ma zastosowanie pierwotnego uszczelnienia (zwykle czarnego) z poliizobutylu (PIB) stanowiącego główną ochronę przeciw przenikaniu wilgoci do wnętrza szyby i ucieczki gazów szlachetnych na zewnątrz, są więc podejmowane dodatkowe badania jak umieścić butyl w niewidoczny sposób na krawędzi szyby zespolonej.

 

Firma Dow opracowała niedawno nową technologię utwardzania kondensacyjnego silikonów dwuskładnikowych, która umożliwia utwardzanie materiałów silikonowych w ciągu kilku dni w temperaturze pokojowej. 

 

Ten nowy układ polimeryzacji prowadzi do utwardzonych materiałów, które wykazują szeroki zakres możliwej twardości, tj. od bardzo miękkich żeli (Shore 00) do miękkich elastomerów (Shore A).

 

Nowy system utwardzania można łatwo formować bez wypełniaczy, aby uzyskać materiały o krystalicznie czystym wyglądzie.

 

Wypełniacze są jednak użyteczne do nadawania odpowiedniej reologii (eliminacja możliwości „zwisania”) i poprawiania właściwości mechanicznych, takich jak wytrzymałość na rozciąganie lub odporność na rozdarcie, a w niektórych przypadkach przyczepność do podłoża.

 

Formowanie krystalicznie czystych materiałów, tj. bez wypełniaczy, ogranicza zatem ich wytrzymałość na rozciąganie. Ponadto, przed utwardzeniem te materiały są płynne i są trudne do nałożenia na spoiny pionowe lub między podłożami, które mają być ze sobą połączone, z zachowaniem pewnego dystansu.

 

Materiały wyprodukowane przy użyciu nowej technologii utwardzania kondensacyjnego silikonów dwuskładnikowych mogą po utwardzeniu (przyjęciu trwałego kształtu) reagować i tworzyć trwałą przyczepność do różnych podłoży.

 

Właściwości tej nie mają standardowo utwardzane silikony (zapewniają one przyczepność do podłoża przed procesem utwardzania, muszą więc być nakładane w stanie nieutwardzonym bezpośrednio na klejone elementy).

 

Nowy typ elastycznych, doskonale przezroczystych, formowanych elastomerów, które zachowują zdolność przylegania (przyczepność) nawet po utwardzeniu, może być zatem wytwarzany przy użyciu tej „nowej chemii”.

 

Te utwardzone produkty (np. prostokątne ramki dystansowe) można wiązać z wieloma podłożami za pomocą reaktywnej warstwy pośredniej. W tym artykule omówiono możliwości oferowane przez te unikalne funkcje do produkcji krystalicznie przezroczystych szyb zespolonych.

 

 2019 07 18 1

Rys. 1. Przejrzystość optyczna nowego, przezroczystego silikonu

 


Właściwości techniczne utwardzonego krystalicznie czystego silikonu

Identyfikacja
Przejrzystość ramki dystansowej mierzy się na ogół przez oględziny. Nie określono konkretnych norm ani specyfikacji dla materiałów dystansowych.

 

Przejrzystość (transparentność) optyczna według ASTM D1003 [4] określona jest w ten sposób, że przezroczysty element dystansowy ma ≥90% przepuszczalności światła dla długości fali od 380 do 760 nm (patrz rys. 1).

 

Twardość mierzona za pomocą analizatora tekstury wynosi 50 (skala Shore 00) zgodnie z ASTM D-2240 [5], a siła klejenia wynosi 13 g, natomiast ciężar właściwy 0,97 g/ml.

 

Przewodność cieplna (gdy brak materiału wypełniacza) wynosi 0,16 W/mK zgodnie z EN ISO 12667 [6].

 

 

2019 07 18 2 

Rys. 2. Przyczepność całkowicie utwardzonego przezroczystego silikonu do szkła uzyskana dzięki zastosowania podkładu

 

 

Rozwój adhezji
Unikalną cechą nowej technologii jest zdolność chemicznego wiązania utwardzonego elastomeru silikonowego do podłoża poprzez nałożenie odpowiedniego podkładu na podłoże. Ten proces jest stosunkowo prosty i szybki.

 

Podłoża ze szkła float powinny być traktowane podkładem DOWSIL™ 1200 OS Primer firmy Dow, który powinien zostać użyty zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Paski nowego silikonu należy pozostawić do utwardzenia na około 7 dni, w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%, w formie o odpowiednim kształcie. aby uzyskać wymiary odpowiednie dla zaprojektowanej ramki dystansowej.

 

Wymiary typowych utwardzonych pasków: 2 m długości i przekrój około 14x10 mm lub 12x12 mm. Proces nakładania pasków silikonowych na szkło zilustrowano na rys. 2.

 

Paski o długości około 10 cm ucięto po pełnym utwardzeniu produktu. Nakładano je na podłoża w różnym czasie po nałożeniu podkładu DOWSIL™1200 OS Primer.

 

„Czas podkładu” jest zdefiniowany jako czas między nałożeniem podkładu a montażem paska silikonu. Po tym czasie elementy szyby zespolonej są składane przez prosty kontakt pomiędzy silikonem, a podłożem – taflą szklaną.

 

Po kilku (2-5) minutach po zetknięciu się elementów połączenie ma na tyle wystarczającą wstępną wytrzymałość, aby połączony wyrób mógł zostać przeniesiony. Czas między zetknięciem elementów, a testowaniem określa się jako „czas kontaktu”.

 

Wzrost siły przyczepności jest niezwykle szybki, biorąc pod uwagę, że zastosowanym materiałem jest stały utwardzony elastomer silikonowy. Po około 3 min. czasu podkładu i około 3 min. czasu kontaktu uzyskuje się adhezję chemiczną pomiędzy silikonem, a szkłem.

 

Warto zauważyć, że wymagany jest minimalny czas po nałożeniu podkładu na szkło i przed nałożeniem paska na podkład. Przed tym krytycznym momentem przyczepność nie wystąpi, nawet po długim okresie kontaktu.

 

Po nałożeniu podkładu bezpośrednio na pasek silikonowy, nie powstanie adhezja nawet po długim czasie kontaktu z podłożem.

 

Te obserwacje sugerują, że minimalny czas podkładu jest czasem niezbędnym do chemicznego związania podkładu z podłożem. Jeśli pasek silikonowy zostanie nałożony przed tym krytycznym okresem, pasek będzie reagował z podkładem i nie nastąpi wiązanie z podłożem. 

 

Po krytycznym czasie podkład jest przymocowany do szkła. Pasek w kontakcie z podłożem będzie wymagał minimalnego okresu czasu na reakcję z zagruntowaną powierzchnią (z nałożonym podkładem.

 

2019 07 18 3 

Rys. 3. Test odrywania stosowany do weryfikacji przyrostu siły przyczepności ramki dystansowej do podłoża

 

Przy niskiej wilgotności zwiększa się zarówno krytyczny czas podkładu, jak i czas kontaktu. W wyższej temperaturze narastanie przyczepności zmniejsza się do 1 min. krytycznego czasu podkładu i 1 min. krytycznego czasu kontaktu, co może być zbyt krótko w przypadku łączenia dużych wyrobów.

 

Ogólnie, czas ten zawiera się miedzy 3 a 10 minutami. Zasadą jest, że wydłużenie czasu podkładu prowadzi do równego mu wydłużenia czasu kontaktu. Po 10 minutach czas kontaktu jest zbyt długi, aby osiągnąć przyczepność.

 

Dobrą przyczepność można uzyskać również na innych podłożach niż szkło. Przyczepność zostanie uzyskana na wielu tworzywach sztucznych, nawet na PMMA, jeśli czas kontaktu jest dłuższy (30 minut).

 

Testy na odrywanie przeprowadzono też na innych podłożach, takich jak stal nierdzewna, miedź; oraz trudniejszych, jak skóra, silikony. Uzyskuje się przyczepność do tych powierzchni po zagruntowaniu odpowiednim podkładem.

 

 

 Jest to więc alternatywa dla standardowych przezroczystych silikonów konstrukcyjnych  

 lub przezroczystych folii silikonowych utwardzanych w autoklawach np. TSSA,

 stosowanych w miejscach mocowania elementów konstrukcji szklanych.   (Red)     

 

 

Wytrzymałość mechaniczna
Aby określić siłę wiązania paska silikonowego do szkła, wytworzono szklane próbki tzw. H stosując technikę gruntowania opisaną powyżej. Wymiary paska wynosiły w przybliżeniu 12,5 x 10 x 50 mm. Dla każdego przeprowadzonego testu zmontowano trzy próbki H i podano średnią z trzech wartości.

 

Tabela 1. Wpływ temperatury i wilgotności na krytyczny czas podkładu i czas kontaktu wyrażony w minutach

2019 07 18 4t 

 

Wytrzymałość na rozciąganie wytworzonych próbek H określono stosując tensometr firmy Zwick, przy prędkości około 5 mm/min zgodnie z EN ISO 8339 [7].

 

Tabela 2 przedstawia wyniki uzyskane dla próbek szklanych z paskiem nałożonym na stronę niecynową. Przyczepność jest doskonała przed i po przyspieszonym starzeniu w różnych środowiskach.

 

Istnieje pewna zmienność wytrzymałości na rozciąganie, która jest związana ze zmiennością odporności na rozdzieranie wytwarzanych pasków. Każda wada w pasku silikonu może wywołać wczesną awarię próbki H.

 

Biorąc pod uwagę ten wpływ, uzyskane wyniki są bardzo spójne. Wytrzymałość na rozciąganie 40 kPa (5,6 psi) uzyskuje się dla wydłużenia przy zerwaniu 90%. Odpowiada to obciążeniu 40 kg/mb, z paskiem klejącym 10 mm. Podobne wyniki uzyskano po nakładaniu podkładu na cynowej

 

stronie szkła. Jednym z najcięższych warunków testowania przyspieszonego starzenia jest zanurzenie w gorącej wodzie, jak przedstawiono w normie ETAG002 [8].

 

Po testach na obu stronach szkła uzyskano bardzo spójne wyniki, które pokazują długotrwałą trwałość wiązania chemicznego utworzonego między silikonową ramką dystansową a szkłem.

 

Dla porównania, niektóre konwencjonalne dwuskładnikowe kleje silikonowe nakładane w stanie nieutwardzonym na zagruntowane szkło nie wykazują takiego poziomu trwałości przyczepności.

 

 

Tabela 2. Wytrzymałość na rozciąganie przezroczystego silikonu dla różnych warunków starzenia; torebkę plastikową przedziurawiono, aby umożliwić wnikanie wilgoci

2019 07 18 5t 

 

Zastosowanie jako ramka dystansowa w przezroczystej szybie zespolonej

Jak wspomniano wcześniej, nowy, przezroczysty silikon łączy niską twardość, doskonałą przyczepność i trwałość. 

 

Właściwości te zapewniają wydajny i szybki proces produkcji, ponieważ ułatwia cięcie do wymaganych wymiarów, a także zwilżanie i przyczepność ramki dystansowej do powierzchni szkła. Elastyczność przekładki pozwala na wykonywanie szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach.

 

Aby udowodnić potencjał oferowany przez technologię, przezroczystą ramkę dystansową dla szyb zespolonych zdefiniowano w trzech koncepcjach projektów, a dla każdej koncepcji wyprodukowano i przetestowano trzy szyby zespolone w specjalnie opracowanej procedurze, aby określić ich trwałość i przewidywaną żywotność. 

 

Wymiary badanych szyb zespolonych odpowiadają rozmiarom dla konwencjonalnych testów według EN1279-2 [9], tj. 350x500 mm.

 

Tafle szkła float o grubości 3 mm połączono za pomocą przezroczystej ramki dystansowej o szerokości g=12 mm i wysokości b=12 mm. Plastikowa torebka zawierająca 60 g środka osuszającego została zamknięta we wnęce każdej wyprodukowanej jednostki w celu monitorowania pobierania wilgoci. Została ona przedziurawiona, aby umożliwić wnikanie wilgoci.

 

Torebka ze środkiem osuszającym, identyczny z torebką zamkniętą we wnętrzu szyby zespolonej, została bezpośrednio wstawiona w komorach klimatycznych, aby służyć jako odniesienie.

 

Próbki szyb zespolonych zostały wyprodukowane i natychmiast wystawione w komorze klimatycznej na różne warunki temperatury i wilgotności względnej: 23°C i 50% RH oraz 50°C i 80% RH.

 

Warunki te utrzymywały się przez cały czas trwania testu, tj. bez cyklicznych zmian i dlatego procedura testowa odbiega nieco od normy EN 1279-2.

 

(...)

 

 

(...)

 

2019 07 18 5 

Rys. 5. Szyba zespolona zrealizowana zgodnie z koncepcją projektu 1

 

 

Opcja projektowa 1: brak ochrony krawędzi
Pierwsza opcja projektowa nie jest odpowiednia do ekspozycji na zewnątrz, ponieważ ogranicza się do uszczelnienia pełnego obwodu szyby zespolonej przy użyciu przezroczystej przekładki. Nie stosowano uszczelnienia pierwotnego i wtórnego. Celem tego systemu jest działanie jako punkt odniesienia dla zachowania się samego silikonu.

 

Rys. 4 przedstawia koncepcję, a rys. 5 zrealizowaną szybę zespoloną. Krawędzie ramek dystansowych zostały połączone za pomocą konwencjonalnego, dwuskładnikowego silikonu DOWSIL™3362. Jednak przezroczyste silikony mogą być również wykorzystywane do klejenia.

 

 2019 07 18 4

Rys. 4. Koncepcja projektu 1

 

 2019 07 18 6

Rys. 6. Koncepcja projektu 2

 

 2019 07 18 8

Rys. 8. Koncepcja projektu 3

 

 

Opcja projektowa 2:
ochrona krawędzi folią aluminiową W drugiej koncepcji krawędź z przezroczystą ramką dystansową jest zabezpieczona folią aluminiową o grubości 20 μm. Celem jest zapewnienie fizycznej ochrony ramki dystansowej, ale także działanie jako potencjalna bariera dla wnikania wilgoci. Przezroczysta ramka dystansowa jest nieznacznie odsunięta (o 1 mm) od krawędzi tafli szkła w szybie zespolonej.

 

Przyczepność folii aluminiowej do ramki dystansowej uzyskuje się za pomocą podkładu DOWSIL™1200 OS Primer. Podkład należy nanosić na podłoża przed dociśnięciem ramki dystansowej do podłoża. Folia nie przylega do krawędzi szyb. Ramkę dystansową skleja się za pomocą typowego szczeliwa do szyb zespolonych DOWSIL™ 3362.

 

Opcja projektowa 3:
folia aluminiowa i PIB (poliizobutylen) W trzeciej koncepcji PIB nakłada się na krawędź szkła pod folią aluminiową, aby dodać dodatkową barierę dla wilgoci. Po wykonaniu tej czynności krawędź jest teraz idealnie płaska. Użyty PIB pochodzi z firmy Kommerling (GD117) [10].


Zastosowano grubość 1 mm, co daje idealnie płaską krawędź dzięki opisanemu przesunięciu o 1 mm między ramką dystansową i krawędziami tafli szkła. Przezroczystość pozostaje bardzo wysoka pomimo użycia czarnego PIB.

 

 

Właściwości
Ekspozycja próbek szyb w temperaturze pokojowej i warunkach wilgotności względnej powoduje szybki wzrost masy worka z sitem molekularnym, ponieważ wilgoć przenika do worka. Nasycenie osiąga się po 100 dniach, przy czym waga nie wzrasta.

 

W związku z tym za każdym razem, gdy ta wartość zostanie osiągnięta, oznacza to, że szyba zespolona osiągnęła koniec okresu użytkowania. Różne koncepcje szyb zespolonych wykazują bardziej progresywny liniowy pobór wilgoci. Nasycenie osiąga się około 350 dni dla wszystkich koncepcji z wyjątkiem kombinacji 3.

 

Można to wyjaśnić dla innych koncepcji przez brak uszczelnienia pierwotnego (butylu) o niskiej przepuszczalności dla wilgoci.

 

Przepuszczalność wilgoci jest regulowana przez współczynnik dyfuzji, a dla silikonów bez wypełniaczy, takich jak nowa ramka dystansowa, szybkość przepuszczania pary wodnej wynosi 19,4 g/m2, zgodnie z EN 1279-4 [11]. Jest ona wyższa niż silikonów z wypełniaczem stosowanych do wtórnego uszczelniania szyb zespolonych.

 

Podwyższona temperatura i wysoka wilgotność względna prowadzą do znacznego wzrostu szybkości nasycenia. W oparciu o te wyniki badań przewidywano okres użytkowania różnych koncepcji jako funkcję zawartości środka osuszającego dla koncepcji 3, dzięki czemu bariera pierwotna jest zintegrowane z systememami z i bez uszczelnienia pierwotnego.

 

Na podstawie danych z rys. 11 zastosowano dopasowanie liniowe jako model do przewidywania trwałości szyby zespolonej w funkcji ilości środka osuszającego obecnego w systemie. Wyraża się to w metrach bieżących krystalicznie przezroczystej ramki dystansowej stosowanej w szybach zespolonych.

 

Zastosowanie PIB pozwala, zgodnie z oczekiwaniami, drastycznie zwiększyć oczekiwaną długość życia dla typowych stosowanych ilości środka osuszającego. Możliwą strategią uniknięcia stosowania uszczelnienia pierwotnego butylowego jest dodanie większej ilości środka osuszającego lub użycie wymiennego urządzenia osuszającego podłączonego do przestrzeni wewnątrz szyby zespolonej [12].

 

2019 07 18 7 

Rys. 7. Szyba zespolona zrealizowana zgodnie z koncepcją projektu 2

 

 2019 07 18 9

Rys. 9. Szyba zespolona zrealizowana zgodnie z koncepcją projektu 3

 

 2019 07 18 10a

Rys. 10. Zmiany w absorpcji wilgoci w 23°C i 50% RH dla różnych kombinacji w funkcji dni ekspozycji

 

 2019 07 18 11a

Rys. 11. Zmiany w absorpcji wilgoci w 50°C i 80% RH dla różnych kombinacji w funkcji dni ekspozycji

 

 

Wnioski
Opracowano nową technologię produkcji krystalicznie przezroczystego kleju silikonowego, która umożliwia adhezję na żądanie na różnych podłożach.

 

Jeśli chodzi o montaż elementów, system utwardzania wprowadza nową perspektywę w branży. Po raz pierwszy wstępnie utwardzony element silikonowy może być przyklejony do różnych podłoży za pomocą podkładu tworzącego wiązanie kowalencyjne.

 

Trwałość tego połączenia jest doskonała w przypadku reaktywnych podłoży, takich jak szkło i metal, ale nie jest odporna na zanurzenie w wodzie w przypadku niereaktywnych podłoży, takich jak tworzywa sztuczne.

 

2019 07 18 12a

Rys. 12. Żywotność oszacowana na m bieżący przezroczystej przekładki bez bariery pierwotnej

 

2019 07 18 13a

Rys. 13. Okres użytkowania oszacowany na m bieżący przezroczystej ramki dystansowej z barierą pierwotną składającą się z PIB (butylu) i folii aluminiowej

 

Mając na uwadze, że początkowy potencjał oferowany przez tę technologię łączenia w celu uzyskania krystalicznie czystych komponentów został częściowo wykazany, kilka elementów projektu nadal wymaga wyjaśnienia, na przykład w odniesieniu do integracji środka osuszającego w estetyczny sposób.

 

Różne opcje już stosowane przez przemysł (konwencjonalnie zbudowane poziome krawędzie lub integracja desykantu na spodzie szyby zespolonej) mogą być zastosowane do tej przezroczystej technologii.

 

 

(...)


Artykuł został oparty na wykładzie (Maximising façade transparency with crystal clear silicone spacers) zaprezentowanym na Konferencji GLASS PERFORMANCE DAYS 2019, która odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2019 r. w Tampere w Finlandii

 

 


20190808vaterie hoyezValerie Hayez (Global Façade & Architectural Design Engineer), Frederic Gubbels, Gregory Chambord, Dow Silicones Belgium

 

 


Literatura
1. AGC Thermobel Scena: www.agc-glass.eu/en/news/press-release/discover-beauty
-framelesswindowthermobel-scena-agc,
dostęp 30/04/2019

2. Sedak IsopureR dla większej przejrzystości ,  www.sedak.com/fileadmin/user_upload/pdf/Englisch/ 
Brochures/190328_sedak_isopure_EN.pdf, 

dostęp 12/04/2019

3. Matweb www.matweb.com ,

4. ASTM D1003-13 Standardowa metoda badań zamglenia i przepuszczalności światła dla przezroczystych tworzyw sztucznych (Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics)

5. ASTM D2240-15 Standardowa metoda badań twardości gumy (Standard Test Method for Rubber Property- Durometer Hardness)

6. EN 12667 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym

7. ISO 8339 Budownictwo. Uszczelniacze. Określanie wytrzymałości na rozciąganie (wydłużenie do zerwania)

8. EOTA, ETAG002 Systemy szklenia strukturalnego. Część 1: Systemy podparte i niepodparte

9. EN 1279-2 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci

10. GD115, Kommerling

11. EN 1279-4 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 4: Metody badania fizycznych właściwości komponentów uszczelnień obrzeży i elementów wstawianych do szyb

12. Dodd G.: Konstrukcyjne płyty warstwowe ze szkła (Structural Glass Sandwich Panels), GPD 2017, Tampere.

 

Patrz też: 

 

- Maksymalizacja przezroczystości fasad dzięki silikonowym ramkom dystansowym Crystal Clear , Valerie Hayez, Frederic Gubbels, Gregory Chambord, Świat Szkła 07-08/2019

 

- Glass Performance Days 2019 tworzą dziedzictwo szkła , Świat Szkła 07-08/2019

 

- Is Current Sizing of Float Glass Structures too much Conservative? , Gabriele Pisano, Gianni Royer Carfagni, Świat Szkła 06/2019

 

- Full-surface and Non-destructive Quality Control and Evaluation by Using Photoelastic Methods , Benjamin Schaaf, Pietro Di Biase, Markus Feldmann, Christian Schuler, Steffen Dix, Świat Szkła 06/2019

 

- Wpływ rozkładu naprężeń szczątkowych na badania wytrzymałościowe , Jürgen Neugebauer, Irma Kasumovic, Ivo Blazevic, Świat Szkła 06/2019

 

- Wpływ nierównomiernej wymiany ciepła w procesie hartowania na jakość szkła , Antti Mikkonen, Antti Aronen, Mikko Rantala, Reijo Karvinen, Świat Szkła 06/2019

 

- Ponad 700 uczestników weźmie udział w konferencji 2019 Glass Performance Days , Świat Szkła 05/2019

 

- Verification of Insulating Glass Units in Modern Curtain Wall Facades ,  Florian Döbbel, Michael Elstner, Świat Szkła 05/2019

 

- Wpływ starzenia na właściwości pękniętego szkła laminowanego , Caroline Butchart, Mauro Overend, Świat Szkła 05/2019

 

- Ostateczny program GPD 2019 jest już dostępny , Świat Szkła 05/2019

 

Konstrukcje ze szkła w skrajnie trudnych warunkach  , Barbara Siebert, Tobias Herrmann, Świat Szkła 04/2019

 

- Specjalne spotkania warsztatowe związane z GPD 2019 - Nordyckie spojrzenie na budowę wieżowców , Świat Szkła 04/2019

 

- Influence of Distribution of Residual Stress on Strength Tests , Jürgen Neugebauer, Irma Kasumovic, Ivo Blazevic, Świat Szkła 03/2019

 

- Hybrydowe konstrukcje ze szkła , Peter Lenk, Świat Szkła 03/2019

 

- Streszczenia wszystkich 180 wykładów z nadchodzącej konferencji GPD 2019 teraz dostępne on-line , Świat Szkła 03/2019

 

- Banco Popular HQ – Auditorium , Madrid (Spain) ,  Miguel Ángel Ruiz, Pedro Rodrigues, Świat Szkła 01/2019

 

- Double-Skin Facades: Characteristics and Challenges for an Advanced Building Skin , Fabian C. Schmid, Stefan Marinitsch, Martien Teich,, Świat Szkła 01/2019

 

- Elewacje z oszkleniem swobodnie giętym na zimno mocowanym za pomocą silikonu strukturalnego , Benjamin Beer, Świat Szkła 01/2019

 

- W kierunku bardziej spójnego projektowania konstrukcji ze szkła laminowanego , Michael R. Dunham, Yoojin Kim, Kateri Knapp, Świat Szkła 12/2018

 

- Reakcja po laminowaniu szkła wygiętego „na ciepło” , Laura Galuppi, Gianni Royer Carfagni, Świat Szkła 11/2018

 

- Emaliowanie krawędzi szkła architektonicznego , Ralf Greiner, Artur Bechtloff, Świat Szkła 10/2018

 

- Trwałość krawędzi i potencjalne przyczyny uszkodzeń w laminowanym szkle bezpiecznym , Vaughn Schauss, Stefan Hiss, Świat Szkła 09/2018

 

- Analiza różnic w wynikach badań izolacyjności akustycznej w szybach zespolonych: porównanie między produktami i laboratoriami ,  Fabien Dalzin, Świat Szkła 07-08/2018

 

Połączenia szkła strukturalnego , Carles Teixidor, Jordi Torres, Francesc Arbós , Świat Szkła 06/2018

 

- Glass Innovations for Dutch Architecture’ for GPD 2017 , Mick Eekhout,  Świat Szkła 05/2018

 

- Wytrzymałość na wybuch elementów mocowania punktowego z wykorzystaniem TSSA , Jon Kimberlain, Świat Szkła 05/2018

 

- Konstrukcyjne połączenia silikonowe w giętych na zimno szybach SSG , Viviana Nardini, Florian Doebbel, Świat Szkła 04/2018

 

- Ogólnoświatowe trendy w zakresie szkła – podsumowanie GPD 2017, Jorma Vitkala, Świat Szkła 04/2018

 

- The Advantages of Digitalization in the Glass Industry , Bernhard Saftig, Świat Szkła 03/2018

 

- Applied Machine Learning in Structural Glass Design , James Griffith, Vladimir Marinov, Giulio Antonutto, Świat Szkła 02/2018

 

- Zwiększona integralność strukturalna balustrad ze szkła laminowanego , Malvinder Singh Rooprai , Ingo Stelzer, Świat Szkła 02/2018

 

- Postęp w laminowaniu szkła to także bezpieczeństwo i wytrzymałość , Jussi Niemioja, Świat Szła 12/2015

 

Nośność zginanego szkła warstwowego , Paolo ForaboschiŚwiat Szła 5/2012

 

Obróbka krawędzi a wytrzymałość na zginanie szkła poddanego 4-punktowemu obciążeniu symetrycznemu , Roberto Corti, Arto Kaonpää, Antti-Pekka Nikkilä, Świat Szła  5/2006

 

Oszczędność energii w strukturalnych przeszkleniach fasad , Werner Wagner, Świat Szkła 4/2006

 

Niezwykłe kształty przy zwykłych kosztach , Mauri Saksala, Świat Szkła 2/2006

 

Badania eksperymentalne różnych materiałów stosowanych w szkle laminowanym w charakterze przekładek , Bernhard Weller, Jan Wünsch, Kristinia Härth, Świat Szła 2/2006

 

Jakość giętego szkła hartowanego , Thomas E. Noe,  Świat Szkła 12/2005

 

 - Poliwinylobutyralowe materiały łączeniowe z domieszką LaB6 w oszkleniach ze szkła laminowanego ,  W. Keith Fisher, Świat Szkła 12/2005

 

 2019 07 18 14

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 7-8/2019
 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik