konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

15th ESG CONFERENCE & ICG Annual Meeting 2020, Kraków 20-24 września 2020 r
Data dodania: 03.02.20

Konferencja ESG to największe wydarzenie organizowane przez Europejskie Towarzystwo Szkła, podczas którego odbędzie się coroczne spotkanie ICG (Międzynarodowej Komisji Szkła) nazywane też Międzynarodowym Kongresem Szkła.

 

Wydarzenie gromadzi szerokie grano ekspertów zajmujących się nauką o szkle w celu wymiany informacji technicznych i naukowych, wzajemnego wsparcia, edukacji, spotkań i inspiracji. Organizowane jest co dwa lata w największych ośrodkach naukowych.

 

2020 01 06 3

 

 Dla Polski będzie to jedno z ważniejszych wydarzeń międzynarodowych 2020 roku w dziedzinie szkła.

 

Podczas konferencji będzie okazja do spotkania setek osób – naukowców i innych specjalistów – którzy aktywnie uczestniczą w badaniach w dziedzinie technologii szkła.

 

Panel czołowych, renomowanych ekspertów zapewni doskonały program naukowy, który obejmie wykłady kluczowe, uzgodnione spotkania i prezentacje ustne młodych naukowców, a także różne formy dyskusji.

 

Tegoroczna edycja odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, a główne punkty programu zlokalizowane są na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, wiodącej polskiej uczelni technicznej, znanej ze swoich wysokiej jakości badań w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauki.

 

2020 01 06 1

 

 Tematyka poruszana na konferencji to m.in:

1. Podstawowa wiedza o szkle.

2. Szkło optyczne i szkło-ceramika.
3. Nowe technologie w branży szklarskiej.
4. Szkło a ochrona środowiska.
5. Wielofunkcyjne szkło bioaktywne.
6. Kompozyty szklane.
7. Archeometria.
8. Sztuka i rzemiosło szklane.
10. Szkło współczesne.

 

Organizatorzy mają nadzieję, że także krakowska konferencja stanowić będzie forum do wymiany pomysłów naukowych i stanie się platformą do zacieśnienia współpracy między firmami zajmującymi się produkcją i przetwórstwem szkła. Jest to niebywała okazja do zaprezentowania wyrobów oraz usług świadczonych przez firmy na forum międzynarodowym.

 

Ważnym celem tej konferencji jest rozszerzenie najnowocześniejszych rozwiązań w kontekście wyzwań stojących przed producentami szkła i nowych zastosowań produktów szklanych.

 

Konferencja jest miejscem, w którym eksperci branży badawczej, producenci, wykładowcy i studenci – mogą zebrać się w jednym miejscu, aby omówić i podzielić się swoimi opiniami i wiedzą na temat różnych aspektów technologii szkła.

 

 2020 01 06 2

 

REJESTRACJA NA MIEJSCU
Budynek B-8, Wydział Nauki i Ceramiki Materiałów , AGH

Niedziela, 20 września, 15.00 - 20.00
poniedziałek - wtorek, 21-22 września, 8.00 - 18.00
środa, 23 września, 8.00 - 15.00

 

Zobacz mapę Kampusu AGH  

 

Więcej na temat AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)   www.agh.edu.pl/en/

 

PROGRAM 15th ESG CONFERENCE & ICG Annual Meeting 2020

 

20200202program IGC2020

(kliknij na zdjęcie aby je powiększyć)

 

SESJE NAUKOWE
Wszystkie Sesje Naukowe mają miejsce w budynku B-8 , Wydziału Nauki i Ceramiki Materiałów , Uniwersytet Naukowy i Technologiczny AGH

 

Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska

 

Kluczowe sesje wykładów:

- Materiały ogniotrwałe i interakcje materiał ognioodporny/szkło pod przewodnictwem dr Irene Peterson i dr Hong Li
- Topienie szkła pod przewodnictwem Jaroslava Kloužka (TC18)
- Sesja FUNGLASS prowadzona przez prof. Alicię Durán
- Modelowanie i symulacje materiałów szklanych pod przewodnictwem prof. Jincheng Du i prof. Waltera Koba
- Nauka i technologia włókna szklanego pod przewodnictwem prof. Qun Zhu Qun Zu i dr Mette Solvanga

Sesje Naukowe obejmują następujące tematy: stosowanie szkła, technologia, produkcja, podstawowe nauki o szkle , szkło optyczne i szkło ceramiczne, wielofunkcyjne szkło bioaktywne, kompozyty szklane, archeologia, sztuka i rzemiosło szklane, szkła funkcjonalne, materiały szklane w ochronie środowiska

 

Więcej na temat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki www.ceramika.agh.edu.pl/en/ 

 

20200202program IGC2020a

 

Więcej na temat Katedry Szkła i Powłok Amorficznych https://ktsipa.ceramika.agh.edu.pl/

 

Komitet Organizacyjny 15th ESG CONFERENCE & ICG Annual Meeting 2020 zachęca do zostania sponsorem konferencji, a w zamian za wsparcie oferuje:

- umieszczenie logo/nazwy firmy na materiałach promocyjnych, zaproszeniach, dyplomach, certyfikatach;
- ekspozycję logo/nazwy firmy oraz promocję na oficjalnej stronie internetowej;
- możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „Sponsor” w trakcie trwania obchodów;
- powierzchnię wystawową;
- zaproszenie na uroczystą galę jako gościa honorowego;
a także podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości.

 

KOMITET DORADCZY ICG i ESG
Reinhard Conradt (RWTH, Aachen University, Niemcy)
Joachim Deubener (DGG, Niemcy)
Alicia Duran (Instytut Ceramiki i Szkła, Hiszpania)
Dusan Galusek (SSS, Słowacja)
Elżbieta Greiner-Wronowa (AGH, Polska)
Russell Hand (SGT, Wielka Brytania)
Aleš Helebrant (ČSS, Republika Czeska)
Hiroyuki Inoue (Uniwersytet Tokio, Japonia)

Efstratios Kamitsos (NHRF, Grecja)
Ladislav Koudelka (ČSS, Republika Czeska)
Daniel R. Neuville (USTV, Francja) John Parker (SGT, Wielka Brytania)

 

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

Manuela Reben (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego )

Katarzyna Cholewa - Kowalska
Małgorzata Ciecińska
Dominik Dorosz
Aleksander Gil
Elżbieta Greiner-Wronowa
Iwona Grełowska
Magda Kosmal
Włodzimierz Mozgawa
Marek Nocuń
Justyna Pawlik
Zbigniew Pędzich
Paweł Pichniarczyk
Joann Rybicka - Łada
Marcin Środa
Henryk Szeląg

 

Więcej informacji o konferencji, jej programie i ważnych terminach na stronie: https://icg2020krakow.com

 

                  Miesięcznik „Świat Szkła” jest Partnerem Medialnym

          Konferencji 15th ESG CONFERENCE & ICG Annual Meeting 2020          

 

2020 01 06 4

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 01/2020
   

 

 

 

01 chik
01 chik