Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Brexit – konsekwencje porozumienia
Data dodania: 28.02.21

Wskazówki dla producentów dotyczące atestów i oznaczeń

W ostatniej chwili, parę dni przed końcem 2020 roku, Bruksela i Londyn podpisały 1200-stronicową umowę o handlu i współpracy [6]. Oznacza to, że producenci, dealerzy i firmy montażowe w naszej branży muszą zmierzyć się z nowymi formalnościami i dokumentami. Firmy współpracujące z Wielką Brytanią mają teraz do czynienia z wieloma szczegółowymi pytaniami. Chcemy odpowiedzieć na kilka najważniejszych z nich na podstawie wstępnej analizy umowy i oficjalnych źródeł.

 

 2021 02 22 1

Rys. 1. Brexit staje się coraz bardziej zauważalny i firmy muszą się dostosować do nowej sytuacji – zmieniających się przepisów i procedur. (fot: © bluedesign, AdobeStock)

 

Obecna praktyczna interpretacja jej zapisów z pewnością zapewni nam zajęcie przez kilka następnych miesięcy – o jej wnioskach będziemy Was sukcesywnie informować. Ale najpierw dobra wiadomość: dzięki ścisłej współpracy instytutów ift i UL, klienci ift mogą być pewni, że certyfikaty i wyniki badań przeprowadzonych przez ift są również uznawane w Wielkiej Brytanii, a certyfikaty UL z Wielkiej Brytanii mogą być używane do znakowania CE.

 

Umowa pozwala uniknąć opłat celnych dla większości produktów w ruchu…/ Dzięki umowie większość produktów w ruchu towarowym nie jest objęta opłatami celnymi. Jednak wciąż wymagane są dokumenty towarzyszące, czyli inaczej mówiąc dodatkowe formalności. Z tego względu na obecną chwilę większość dużych dostawców usług logistycznych takich jak DPD i DB Schenker przestało (tymczasowo) przyjmować przesyłki z uwagi na to, że wiele z nich ma niekompletne dokumenty i blokuje na długi czas cały przesyłany ładunek.

 

Rząd brytyjski codziennie zamieszcza informacje o zaktualizowanych procedurach na swojej stronie internetowej - gov.uk, w tym te związane z handlem towarami – rozróżnia się to, czy pochodzą one z Wielkiej Brytanii czy też są do niej importowane [1 i 2]. Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku przepływu towarów między UE a Irlandią Północną obowiązują specjalne zasady.

 

Nie ma zaś dodatkowych przepisów ani wymagań, których należy przestrzegać w przypadku wyrobów budowlanych, jak w odniesieniu do niektórych chemikaliów, leków lub żywności. Wielka Brytania przyjęła (ze zmianami jej dotyczącymi) rozporządzenie UE dotyczące warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.

 

Oznacza to, że produkty budowlane zgodne z „określonymi w Wielkiej Brytanii normami” (obecnie odpowiadają one zharmonizowanym normom produktowym UE, takim jak te wymienione na stronie internetowej DIBt) również podlegają etykietowaniu w Wielkiej Brytanii. W przypadku produktów zgodnych z normami niezharmonizowanymi, takich jak drzwi wewnętrzne, nic się nie zmienia w porównaniu ze stanem z 2020 roku.

 

Następujące przepisy mają zastosowanie do wyrobów budowlanych zgodnie z normami zharmonizowanymi UE / Wielkiej Brytanii:
1. Nowe przepisy nie mają wpływu na towary, które znajdowały się w swobodnym obrocie w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że ich oznakowanie CE będzie nadal akceptowane w Wielkiej Brytanii.


2. Okres przejściowy do 31 grudnia 2021 r. dotyczy większości wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu CE. Wielka Brytania nadal będzie akceptować oznakowanie CE do tego momentu. Od 1 stycznia 2022 r. produkty muszą nosić nowy znak UKCA.


3. W Irlandii Północnej wyroby budowlane z Europy nadal mogą być oznakowane i sprzedawane ze znakiem CE.

 

Znak UKCA (UK Conformity Assessed) będzie obowiązkowy dla wszystkich wyrobów budowlanych, które podlegają wyznaczonym w Wielkiej Brytanii normom od 1 stycznia 2022. Specyfikacje znaku UKCA odpowiadają unijnym procedurom zgodności znanym dla znaku CE (deklaracja producenta, w razie potrzeby zaangażowanie stron trzecich). Jednak tylko raporty z testów lub certyfikaty zgodności wydane przez brytyjskie jednostki notyfikowane są dozwolone jako podstawa znaku UKCA.

 

Znak UKCA może być nadal naniesiony w 2021 r. równolegle do istniejącego znaku CE. Z drugiej strony UE nie uznaje znaku UKCA, a od 1 stycznia 2021 r. w przypadku wyrobów budowlanych z Wielkiej Brytanii obowiązują tylko certyfikaty badań lub certyfikaty zgodności od jednostek notyfikowanych UE (które nie mogą mieć siedziby w Wielkiej Brytanii!) – tak, jak w przypadku wszystkich wyrobów budowlanych spoza Wielkiej Brytanii – także z krajów UE.

 


Prawidłowe zgłoszenie celne i oznaczenie pochodzenia
Podczas dostosowywania rozporządzenia UE w sprawie wyrobów budowlanych Wielka Brytania usunęła punkt o informacji o produkcie – regulowany w Art. 10, tj. nie określiła organu, który miałby wskazać firmom składającym wniosek z zagranicy, jakie wymagania nakładane są na dany produkt w ramach prawa budowlanego w Wielkiej Brytanii. Deklaracja pochodzenia stanowi podstawę systemu celnego, który jest preferowany w stosunku do krajów trzecich (tj. krajów spoza UE lub krajów EFTA).

 

To wyjaśnia „pochodzenie gospodarcze”, tj. miejsce, w którym miała miejsce cała produkcja lub większość wartości dodanej produktu. Na przykład dżem z hiszpańskich pomarańczy wykonany w Anglii można uznać za „produkt angielski”, ponieważ większość wartości dodanej pochodzi z Wielkiej Brytanii. Natomiast drzwi automatyczne montowane w Wielkiej Brytanii z komponentów europejskich, azjatyckich i amerykańskich można również uznać za „produkt angielski”, jeśli większość procesu produkcji / tworzenia wartości dodanej miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Samo przepakowanie, przycięcie na długość lub porcjowanie nie wystarczy, aby osiągnąć większość wartości dodanej. Ma to na celu na przykład uniknięcie preferencyjnego importu tekstyliów wyprodukowanych w Chinach za pośrednictwem angielskich firm wysyłkowych lub portali handlowych.

 

Do 30 czerwca 2021 r. sklepy detaliczne mają sześciomiesięczny okres na przedłożenie świadectw pochodzenia i świadectw celnych oraz wymaganych informacji. na temat pochodzenia oferowanych produktów Deklaracji pochodzenia nie trzeba przedstawiać bezpośrednio przy imporcie z UE, aby ubiegać się o zwolnienie z cła w Wielkiej Brytanii. Okres przejściowy na składanie takich deklaracji pochodzenia od dostawców dotyczy dealerów do 31 grudnia 2021 roku. Ale to tylko oznacza przesunięcie terminu, a nie zrzeczenie się z tego obowiązku! W zależności od wartości towarów, rozsądne może być zaoszczędzenie sobie wysiłku związanego z dostarczaniem atestów/certyfikatów i zamiast tego uiszczenie opłat celnych tak, jak za produkt z kraju trzeciego. [5]

 

 2021 02 22 2

Rys. 2. Nowe etykiety dla wyrobów budowlanych w Wielkiej Brytanii (GB) i Irlandii Północnej (NI)

 


Prace instalacyjne i usługi w Wielkiej Brytanii
Firmy z UE, które wysyłają swoich pracowników do Wielkiej Brytanii, np. w celu wykonania tam usług montażowych lub naprawczych, mogą być zmuszone do wyposażenia swoich firmowych pojazdów w tzw. „Zieloną kartę ubezpieczeniową”. Wizy dla pracowników są wymagane tylko wtedy, gdy delegacja ma trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

W związku z obecną pandemia COVID-19 należy wypełnić (w ciągu 48 godzin przed wjazdem do Wielkiej Brytanii) „Formularz online dotyczący lokalizacji pasażerów” [3], a następnie wydrukować go jako potwierdzenie do kontroli. Należy też posiadać negatywny test na obecność COVID-19, (test nie może być starszy niż 72 godziny) który musi być przedstawiony tylko w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

 

Naruszenie tych dwóch przepisów jest uważane za przestępstwo („criminal offence“). Pobyty hotelowe w Wielkiej Brytanii są obecnie dozwolone dla podróży niezwiązanych z turystyką. Z uwagi na klasyfikację Anglii jako obszaru wysokiego ryzyka, specjalne, szybko zmieniające się przepisy dotyczą podróży powrotnej do Europy kontynentalnej; więc Francja wymaga francuskich certyfikatów testu na COVID-19! Ale Anglia ma również obostrzenia/blokady utrudniające swobodne przemieszczanie się - o szczegółach należy dowiedzieć się przed wyjazdem (a ewentualne zmiany w przepisach należy poznawać na bieżąco w czasie dłuższego pobyty w Anglii). [4]

 

Import i eksport narzędzi wymaganych do pracy takich zespołów (serwisowych lub montażowych) jest bezcłowy, ale należy wystąpić o „Karnet ATA (ATA-Carnet)” w języku angielskim. Jeśli wjazd odbywa się przez Dover lub Eurotunnel, formalności celne po stronie angielskiej należy dopełnić w jednym z krajowych urzędów celnych (w Wielkiej Brytanii), które zostały utworzone w celu odciążenia miasta portowego.

 

Zezwolenie na wjazd do Kent (Kent Access Permit KAP) jest wymagane w przypadku korzystania z ciężarówek o masie powyżej 7,5 t i opuszczania Wielkiej Brytanii przez port w Dover lub Eurotunnel. Zezwolenie to jest jednocześnie potwierdzeniem posiadania wszystkich dokumentów potrzebnych do wyjazdu z kraju i że pojazd nie przyczynia się do korków w Kent. KAP jest również wymagany dla wyjeżdżających, rozładowanych ciężarówek. Jest ważny tylko przez 24 godziny, jeśli brakuje KAP, zostanie naliczona opłata w wysokości 300 £, a ciężarówka zostanie odrzucona z kolejki!

 

Kierowca i pasażerowie muszą przejść test na obecność koronawirusa COVID-19, test nie może być starszy niż 72 godziny (w dniu przyjazdu do Francji). Takie badania dla kierowców przejeżdżających przez Anglię są bezpłatne, ponieważ doraźna opieka medyczna w Wielkiej Brytanii jest darmowa dla osób z krajów UE posiadających obowiązkowe ubezpieczenie (za okazaniem karty ubezpieczenia). Ze względu na znane problemy i czas oczekiwania w angielskim krajowym systemie opieki zdrowotnej („National Health Service NHS”), zaleca się jednak dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne zagranicą na wypadek choroby.

 


Wnioski
Dzięki akceptacji w Wielkiej Brytanii znaku CE jako dowodu zgodności wyrobów budowlanych, przedłużony jest okres przejściowy/karencji na eksport do UE do 31 grudnia 2021 r. Istnieje jednak szereg praktycznych barier, o których należy pamiętać – nie tylko w przypadku podróży i usług oferowanych przez europejskie firmy w Wielkiej Brytanii. Jednak instytut ift Rosenheim zawarł już dwustronne umowy ze swoim partnerem instytutem UL, które umożliwiają wzajemne uznawanie atestów z badań, certyfikatów i weryfikacji nadzoru. Pod warunkiem spełnienia wymagań normatywnych angielscy producenci otrzymują niezbędne dowody upoważniające do oznakowania CE, a europejscy producenci otrzymują dokumenty potrzebne do oznakowania UKCA lub UKNI.

 

prof. Jörn P. Lass

Andreas Woest

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 2/2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik