Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 LiSEC SS Konfig 480x120

et-swiat-szkla-480x120-02

 

 Online Banner480100 px

 

 partnerzy medialni baner

 

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rośnie popyt na „europejskie okna”
Data dodania: 29.03.21

Na rynku amerykańskim i kanadyjskim można zaobserwować coraz większe zainteresowanie oknami „made in Europe”.

 

Badania przeprowadzone przez instytut EMU Systems są dla europejskich producentów ważnym źródłem informacji na temat różnic w podejściu do metod obliczeń i klasyfikacji okien między Europą a Ameryką Północną.

 

Ameryka Północna i Kanada odrabiają obecnie zaległości w zakresie budownictwa energooszczędnego. Autorzy Międzynarodowego Kodeksu Poszanowania Energii (IECC) od wielu lat zwracają uwagę na to, by budynki były projektowane i wznoszone w sposób bardziej energooszczędny.

 

W tym kontekście, w centrum uwagi, coraz częściej znajdują się również okna. Ich parametry mają znaczenie dla ogólnego bilansu energetycznego budynku i wpływają na temperaturę na krawędzi szyby – a tym samym na komfort przebywania w pomieszczeniach.

 

Amerykański Departament Energii (DoE) wskazuje, że poza materiałem ramy okiennej i właściwym doborem szkła, należy również zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiedniej ramki dystansowej o wysokiej jakości.

 

Zgodnie z normą IECC budynki muszą mieć określony poziom szczelności, który jest weryfikowany za pomocą obowiązkowego badania „blower door test”.

 

W związku z tym konieczne jest właściwe odprowadzanie wilgoci, aby zapobiec kondensacji pary wodnej oraz powstawaniu pleśni i innych niepożądanych zjawisk prowadzących m.in. do uszkodzeń okien i całych budynków.

 

2021 03 14 1

Rys. 1. Zestawienie porównawcze systemów okiennych. © SWISSPACER

 

 

2021 03 14 2

Rys. 2. Europejskie i amerykańskie metody obliczeń i wyznaczania wartości współczynnika U dla okien znacznie odbiegają od siebie. © SWISSPACER

 

Jest to główny powód wprowadzania modyfikacji, zmierzających np. do eliminowania mostków cieplnych. Tendencji tej dodatkowo sprzyja dostępna w amerykańskim systemie prawnym możliwość dochodzenia wysokich roszczeń odszkodowawczych.

 

Wielu projektantów w USA i Kanadzie jednak wciąż nie do końca uwzględnia ryzyko szkód spowodowanych kondensacją pary wodnej.

 

To pewnego rodzaju luka, którą mogą wykorzystać producenci okien w Europie i w ten sposób mieć możliwość wejścia na rynek amerykański. Cennym źródłem danych w tym zakresie są badania przeprowadzone przez instytut EMU Systems z Kolorado na zlecenie firmy SWISSPACER. Wymieniono w nich różnice między odpowiadającymi sobie normami amerykańskimi i europejskimi oraz zawarto szereg ważnych spostrzeżeń dla tych, którzy chcą w przyszłości nawiązać relacje z odbiorcami w USA i Kanadzie.

 

W raportach zatytułowanych odpowiednio: Wpływ ramek dystansowych na charakterystykę energetyczną (The Impact of Glass Spacers on Energy Performance) i Ryzyko kondensacji w oknach amerykańskich/kanadyjskich (Risk of Condensation in American/Canadian Windows) przeanalizowano kombinacje różnych ramek dystansowych z dziewięcioma profilami ram okiennych.

 

Przebadane parametry obejmowały opór cieplny ramy, krawędzi szyby i całego okna oraz temperaturę powierzchni na krawędzi szyby, określone w oparciu o normy i metody obliczeń obowiązujące w USA i Kanadzie. Pod pewnymi względami znacznie odbiegają one od przepisów i klasyfikacji europejskich.

 

2021 03 14 3

 

2021 03 14 4

Rys. 3 + 4. Wymagania dotyczące stosowanego w USA i Kanadzie oznaczenia Energy Star zdefiniowane są w oparciu o określone strefy klimatyczne. © International Code Council ICC

 

Przykładowo, gdy w Europie wpływ ramki dystansowej jest uwzględniony
we wzorze jako niezależny, liniowy współczynnik, to w Ameryce Północnej ramka dystansowa jest ujmowana w obliczeniach jako element „krawędzi szyby”. Obliczana jest wartość  dla powierzchni obszaru krawędziowego (Uedge) o szerokości 63,5 mm (2,5 cala) od zewnętrznej krawędzi szyby.

 

Ma on duży wpływ na wartość Uw okna, więc zastosowanie lepszej ramki dystansowej pozwala osiągnąć wyższą izolacyjność termiczną dla całego okna. Wykorzystując amerykańskie metody obliczeniowe udowodniono, że możliwe jest poprawienie wartości współczynnika Uw okien nawet o 22% jeśli zastosuje się ciepłe ramki dystansowe.

 

Badania dostarczają ponadto istotnych wyników w zakresie kondensacji w oknach zamontowanych w różnych strefach klimatycznych kontynentu północnoamerykańskiego. Dzięki ramce dystansowej o wysokiej efektywności energetycznej, ryzyko kondensacji wyraźnie maleje – temperatury na krawędzi szyby były średnio we wszystkich systemach o 7,2°C wyższe niż w przypadku aluminiowych ramek dystansowych. Najlepsza kombinacja ramki i profilu pozwala poprawić omawianą wartość nawet o 11°C.

 

W badaniach przedstawiono również kryteria klasyfikacji dla stosowanego w USA i Kanadzie oznaczenia Energy Star. Wymagania są zdefiniowane w zależności od stref klimatycznych i oparte przede wszystkim na wartości współczynnika Uw dla okien, a także wielkości zysków słonecznych.

 

2021 03 14 5a 

Rys. 5a. W badaniach przedstawiono wartości współczynnika U wyznaczone dla różnych systemów okiennych w połączeniu z badanymi ramkami dystansowymi. © SWISSPACER

 

 2021 03 14 5b

Rys. 5b W badaniach przedstawiono poprawę wartości współczynnika U wyznaczoną dla różnych systemów okiennych w połączeniu z badanymi ramkami dystansowymi. © SWISSPACER

 

W Kanadzie w przypadku nowych budynków wymagany jest także wynik oceny efektywności energetycznej lepszy od dopuszczalnej wartości wynoszącej 40. Nawet w przypadku wysokiej jakości systemów profili jest on możliwy do osiągnięcia tylko w połączeniu z najwyższej klasy ramkami dystansowymi, takimi jak SWISSSPACER Ultimate.

2021 03 14 6a

Rys. 6 Wartości w tabelach wyrażone są w °F. Na ilustracji widać różnicę temperatur na krawędzi szyby od strony pomieszczenia, wyliczoną zgodnie z metodą amerykańską. © SWISSPACER

 

 

2021 03 14 6b

 

Rys. 7 Przy średniej wartości współczynnika zysków ciepła od promieniowania słonecznego wynoszącej 0,40 tylko ramka dystansowa SWISSPACER Ultimate w kombinacji z ramami okiennymi o wysokiej efektywności energetycznej pozwala osiągnąć lub przekroczyć wymaganą wartość 40. ©SWISSPACER

 

 

Raporty: Wpływ ramek dystansowych na charakterystykę energetyczną (The Impact of Glass Spacers on Energy Performance) i Ryzyko kondensacji w oknach amerykańskich/kanadyjskich (Risk of Condensation in American/Canadian Windows) są dostępne na stronie internetowej firmy SWISSPACER.

Więcej informacji na stronie en.swisspacer.com/studies 

 

2021 03 14 8 

  

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 3/2021 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec