Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nabiera impetu
Data dodania: 11.02.16

20160202InEnerg16-230x230-PLOd kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że i Polska zaczyna rozumieć doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki.

Rynek branży fotowoltaicznej na świecie nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Według statystyk globalny rynek PV wzrósł w 2015 o 34%. Również w Polsce daje się zauważyć początek dynamicznego rozwoju. Według URE ilość instalacji foto-woltaicznych wynosiła 2996 o łącznej mocy 69,18 MW.

  

Prognoza rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce w roku 2016 jest obiecująca. Przewidywany wzrost mocy instalacji wynosi 50 - 60 MW. Jak mówi prezes Polskie-go Towarzystwa Fotowoltaiki dr. Stanisław M. Pietruszko - ,,Bez wątpienia, ilość nowych instalacji w Polsce będzie uwarunkowana ustawą, ale wzrost i tak będzie zauważalny.

 

Regulacje dotyczące mikrosystemów wejdą w życie dopiero 1 lipca 2016 r. Z pewnością branżę PV nie napawa zadowoleniem fakt opóźnienia wejścia w życie nowego systemu wsparcia OZE w Polsce. Pozostały czas należy wykorzystać na uporządkowanie przepisów administracyjnych, technicznych, podatkowych i innych związanych z warunkami inwestowania i działania systemów PV. Aby unik-nąć negatywnego postrzegania fotowoltaiki, konieczne jest zapewnienie prawidło-wej instalacji systemów PV z użyciem komponentów wysokiej jakości''

 

Ruch prosumencki, wciąż w Polsce niewielki, ale dynamicznie się rozwijający, moc-no liczy na przepisy ustawy o OZE, dzięki którym nadwyżki wyprodukowanej ener-gii elektrycznej odprowadzonej do sieci można by było odsprzedać po tzw. taryfie gwarantowanej. Obietnica wsparcia w postaci systemu feed-in tariff skłania wiele osób do planowania wybudowania własnej mikroinstalacji OZE.

 

Okazją do pogłębienia wiedzy na temat fotowoltaiki będą targi
InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna, które odbędą się w dniach 13-14 kwietnia we Wrocławiu. Fotowoltaika będzie tematem wiodącym tych targów, najwięcej wystawców pochodzi z branży PV.

 

Ponadto w ramach targów odbędą się warsztaty ,,Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowol-taicznych '', podczas których będą omówione poszczególne etapy realizacji proce-su inwestycyjnego systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowanie pra-cy systemów PV, a także zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na po-szczególnych etapach.

 

Formuła warsztatów umożliwi komunikację prowadzących z uczestnikami służącą wymianie doświadczeń oraz szerszemu omówieniu zagad-nień, które w ocenie uczestników sprawiają najwięcej trudności. Warsztaty prowa-dzone będą przez doświadczonych szkoleniowców z Centrum Szkoleniowego Pol-skiego Towarzystwa Fotowoltaiki, z wieloletnią praktyką w Niemczech i Polsce.

 

Natomiast drugiego dnia targów odbędzie się II Dnia Rolnictwa "Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa", a w ramach Dnia Rolnictwa panel ,,Fotowoltaika dla rolnika''.

 

Zainteresowanie tematyką PV widać również wśród wystawców targów InEnerg®, wśród których są już miedzy innymi takie firmy jak: WestWind Solar Sp. z o.o, Sol-Tech Service - telecom, Emiter Sp. z o.o., DEGERenergie GmbH & Co. KG, ALTIUS FOTOVOLTAIC, Solarity s.r.o., Photovoltaik Solar Polska sp. z o.o.

 

InEnerg® po raz kolejny stanie się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji najnowocześniejszych technologii.

Więcej na: www.inenerg.com

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik