Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Szyby ciepłochronne
Data dodania: 20.06.16

Nowoczesne budownictwo stawia przed architektami i wykonawcami szereg wyzwań. Coraz powszechniej duży nacisk kładzie się na kompleksowe aspekty funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu w połączeniu z ekologią i ekonomiką w codziennym użytkowaniu. Co za tym idzie niezbędne jest stosowanie odpowiednich materiałów. Jednym z ważniejszych kryteriów wpisujących się w te trendy jest ciepłochronność obiektów realizowana m. in. poprzez stosowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie szkleń.

 

20160622vertical-city-rotterdam outside scenery

 


W ostatnich latach powstało szereg technologii w różnych dziedzinach życia, których celem jest minimalizacja poziomu konsumpcji energii. Z całą pewnością, ważnym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań ciepłochronnych w budownictwie. Rosnące koszty utrzymania budynku w prawidłowej temperaturze zmuszają inwestorów i architektów do sięgania po nowe rozwiązania. Obecnie szyby pełnią szereg różnorodnych funkcji i stawia się przed nimi wysokie wymagania. Mają chronić przed wybuchami, ogniem, nadmiernym hałasem oraz brać udział w regulacji ciepła. 

 

 

„Stosowanie w budownictwie szyb ciepłochronnych jest rezultatem między innymi nieustającego postępu technologicznego w przemyśle szklarskim. Najnowocześniejsze produkty, pozwalają zminimalizować ucieczkę ciepła z pomieszczeń przy zachowaniu przejrzystości i przepuszczalności światła. Zależnie od rodzaju zastosowanego szkła pojedynczego, gazu wypełniającego przestrzeń między nimi oraz ramki, szkło osiąga różne wartości izolacji cieplnej” - mówi Grzegorz Sołtys, dyrektor oddziału Vetrotech Saint – Gobain International AG w Polsce.

 


Szyby ciepłochronne składają się z co najmniej dwóch szyb, w tym jedna to szyba z niewidoczną warstwą kombinacji metali szlachetnych, która zapobiega przenikaniu ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. W przestrzeni międzyszybowej umieszcza się specjalny gaz, taki jak argon, czy krypton. Miarą określającą wielkość strat ciepła jest wartość współczynnika przenikania ciepła U, który jest ilością ciepła przenikającą w jednostce czasu przez element budowlany o powierzchni 1m2 przy różnicy temperatur pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią 1 stopień K. Wskaźnik strat ciepła jest wyrażany w postaci współczynnika przenikania ciepła U w W/m2K - im niższy współczynnik przenikania ciepła tym lepsza izolacyjność cieplna.

 

 

 20160622Saint  Gobain Glassolutions


Dla okien możemy wyróżnić trzy wartości U, są to: Uw - łączna wartość przenikania ciepła przez całe okno, Ug - wartość przenikania ciepła przez szybę oraz Uf - wartość przenikania ciepła przez ramę okna.
Na miarę współczynnika U wpływają takie wartości, jak: przenikalność termiczna pakietu szybowego oraz profilu – czyli złożenia ramy ze skrzydłem. O wielkości danego parametru decyduje także metoda osadzenia szyby w ramie oraz procentowy udział szyb w całej konstrukcji okna. Sprawia to, że współczynnik przenikania ciepła U różni się dla każdego okna i powinien być wyliczany do każdego indywidualnie.

 

 

W procesie technologicznym i produkcyjnym szyby ciepłochronnej, aby pakiet był naprawdę szczelny, stosuje się nowoczesne, zaawansowane technicznie maszyny. Ramki, oprócz tego, że stanowią przegrodę termiczną, muszą być też wykonane estetycznie. U renomowanego producenta zamówimy obecnie naprawdę ładne szyby – spełniające rygorystyczne wymogi jakościowe.

Proces przygotowania specjalistycznych powłoki ciepłochronnych to także duże wyzwanie technologiczne dla producentów - wyposażenie fabryki w taki sprzęt to wielomilionowa inwestycja.

 

 

Istotnym elementem produkcyjnym są także ramki międzyszybowe, czyli zespolenia łączące szyby. Normy stawiane całej przegrodzie okiennej determinują również wymagania dotyczące ramek. Coraz częściej oczekuje się od producentów rozwiązań o zredukowanym przewodnictwie cieplnym, poprawiających cały bilans temperaturowy. W przypadku dużej różnicy temperatur, ciepło wydostaje się z okna właśnie przez ramkę i pozostawia jego wewnętrzną krawędź zimniejszą niż pozostałe elementy. Powoduje to stratę cieplną i w konsekwencji przyczynia się do większej konsumpcji energii potrzebnej do dodatkowego ogrzewania.

 

 

Ponadto przy określonych warunkach może zdarzyć się, że wilgoć, którą produkujemy w trakcie codziennych czynności, będzie się skraplać się na najzimniejszej części okna. To doskonałe środowisko do rozwoju bakterii i pleśni, która negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Tak zwane „ciepłe ramki” wykonane z izolacyjnych kompozytów sztucznych sprawiają, że tworzy się bariera dla strat temperatury. W rezultacie mniej ciepła ucieka przez okna, a koszty ogrzewania maleją.

 


„Do podstawowej funkcji, jaką jest ciepłochronność coraz popularniejszym jest dodawanie kolejnych ról dla szkła, jakimi są np. dźwiękochłonność, kuloodporność, ognioodporność. Jednak produkcja takich „pakietów” szklanych jest bardzo skomplikowana i nie każdy produc
ent szyb się tym zajmuje” – mówi Grzegorz Sołtys.

 


W budynkach, które maja duże powierzchnie przeszkleń w celu uzyskania komfortu termicznego stosuje się żaluzje, zasłony, klimatyzację, ale również coraz częściej szyby elektrochromowe. Szyby te sterowane w sposób ręczny lub automatyczny mogą ograniczyć naświetlenie pomieszczeń. Vetrotech Saint-Gobain posiada w swojej ofercie szyby elektrochromowe SAGE Glass. Zastosowanie tego produktu może przynieść oszczędności na chłodzeniu rzędu 20%. Istotną zaletą szyb SAGE Glass jest dostęp do naturalnego oświetlenia.


Udział szkła w budownictwie stale wzrasta i możemy spodziewać się, że w przyszłości, ten niezwykle ważny aspekt ciepłochronności będzie brany pod uwagę przez architektów i projektantów, co przełoży się na optymalizacje kosztów użytkowania, minimalizację konsumpcji energii i co w tym istotne także ochrony środowiska naturalnego.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik