Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Zmień myślenie o fotowoltaice podczas 6. Edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawial-nej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland
Data dodania: 15.09.16

Świadome wykorzystanie fotowoltaiki jest istotne nie tylko dla środowiska na-turalnego, ale także dla gospodarki, w tym dla własnych korzyści biznesowych, jak również bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię. Podczas 6. Edycji Między-narodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej organi-zowanych przez REECO Poland w dniach 19-21 października w Warszawskim Centrum EXPO XXI omówione zostaną najważniejsze aspekty wykorzystania fotowoltaiki w Polsce.

 

Znajomość najnowszych trendów w dziedzinie wykorzystania potencjału fotowoltaiki pozwala na wyprzedzenie konkurencji i znalezieniu nowych, nieszablonowych roz-wiązań biznesowych. Aby lepiej zrozumieć rozwój alternatywnych źródeł energii w Polsce warto wziąć udział w 6. Edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawial-nej i Efektywności Energetycznej organizowanych przez REECO Poland w dniach 19-21 października w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

 

 

20160909reeco image001

 

Znowelizowana ustawa OZE z 22 czerwca 2016 roku wciąż powoduje wątpliwości i wróży początek wielu inspirującym dyskusjom na temat przyszłości fotowoltaiki. Pod-czas już 6. Międzynarodowej Konferencji Fotowoltaika w Polsce organizowanej we współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki wypowiedzą się eksperci, przed-stawiciele przemysłu PV, a także przedstawiciele władz państwowych, którzy przedstawią swoje punkty widzenia dotyczące przyszłości i barier związanych z rozwojem fotowoltaiki w Polsce oraz omówią wszelkie wątpliwości związane z nowelizacją ustawy OZE. Na Konferencję zostali zaproszeni również przedstawiciele: SolarPower Europe (poprzednio EPIA), Komisji Europejskiej, Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji Fotowoltaiki. Natomiast światowy lider branży fotowoltaicznej, firma Hanw-ha Q CELLS GmbH zastała po raz pierwszy platynowym sponsorem 6. Międzynaro-dowej Konferencji Fotowoltaika w Polsce.

 

Uczestnictwo w 6 edycji RENEXPO® Poland to doskonała szansa na nawiązanie nowych relacji biznesowych i poszerzenie swojej wiedzy z zakresu inwestowania w systemy PV oraz tworzenia wydajnych i jakościowych instalacji prosumenckich – mówi dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Toteż eksperci poruszą również aspekty związane z Programem Certyfikowania Mikroźró-deł OZE oraz zagrożenia jakie wynikają z nieprawidłowego tworzenia instalacji pro-sumenckich.

 

Celem wydarzenia organizowanego przez REECO Poland jest stworzenie funkcjo-nalnej platformy służącej do wymiany międzynarodowych doświadczeń biznesowych i wsparcie dla zagranicznych firm energetycznych w odkrywaniu korzyści inwestowa-nia w fotowoltaikę w Polsce. Podczas konferencji poświęconej przyszłości fotowoltai-ki, zachodzącym zmianom oraz tworzeniu jakościowych systemów instalacji prosu-menckich można zainspirować się do działania.

Takie inspiracje pomogą w kształto-waniu nieszablonowego myślenia o wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii, utrzymaniu sieci wartościowych kontaktów zawodowych i podjęciu ważnych decyzji związanych z rozwojem własnego biznesu wykorzystującego fotowoltaikę w praktyce. Szacuje się, że w 6. Edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efek-tywności Energetycznej weźmie udział ponad 100 polskich i międzynarodowych wy-stawców.

 

Inwestowanie w fotowoltaikę jest opłacalne nie tylko ze względu na aspekty praktycz-ne wykorzystania promieniowania słonecznego do pozyskania energii elektrycznej, ale przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania niezależności energetycz-nej tak ważnej w dzisiejszych czasach.

 

Tradycyjnie podczas RENEXPO® Poland zostanie przyznana wyjątkowa nagroda w postaci pucharu RENERGY AWARD dla wybitnej osobowości z branży OZE, która w tej dziedzinie może pochwalić się wieloma osiągnięciami i szczególnymi działaniami. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach. W drugiej kolejności puchar otrzyma propagator innowacyjnej technologii, o który mogą starać się również firmy wystawiające swoje produkty na forum branżowym.

 

6. Edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energe-tycznej organizowanych przez REECO Poland w dniach 19-21 października w War-szawskim Centrum EXPO XXI to wspaniała okazja do poznania nowości na rynku fotowoltaiki, uzyskania wsparcia technologicznego, porozmawiania z ekspertami o przyszłości i sposobach rozwoju innowacyjnej technologii na rynku polskim i między-narodowym. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w RENEXPO® Poland 2016.


Współorganizator konferencji PV: Polskie Towarzystwo Fo-towoltaiki

 

Organizator RENEXPO® Poland: REECO Poland Sp. z o.o. 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik