Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM - Materiały i Technologie Energooszczędne”
Data dodania: 22.12.16

W dniach 7–9 grudnia 2016 roku odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Materiały i Technologie Energooszczędne”, zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa z Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN.

 

20161211konf CSC0411

 

Partnerami konferencji były: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy Architecture and Building Sciences oraz Firmy ALUPROF S.A. i Schöck Bauteile GmbH.

 

20161211konf CSC0418

 

W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych oraz uczelni z kraju i zagranicy (m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Węgier), a także studenci Koła Naukowego „3E Building” działającego przy Katedrze. 

 

20161211konf CSC0429

 

Pierwszego dnia konferencji, w wystąpieniach prelegentów poruszono m.in. tematykę: termomodernizacji budynków w aspekcie aktualności rejestrów ewidencji gruntów i budynków, kształtowania parametrów fizykalnych złączy stropodachów w świetle nowych wymagań cieplnych, parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych budynku o konstrukcji drewnianej, analizy geometryczną przepływów w układzie system wentylacyjny i wnętrze wentylowanego pomieszczenia, wpływu kwarcowych dodatków mineralnych modyfikujących beton warstwy wierzchniej na jego zespolenie z podkładem betonowych, wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonu, przenikania ciepła do gruntu z masywnej płyty fundamentowej kotłowni elektrowni Jaworzno, 

 

20161211konf CSC0433

 

W drugim dniu konferencji tematyka wystąpień koncentrowała się m.in. na: ocenie potencjału energetycznego zbiorników wodnych, prezentacji nowego systemu drenażu podnoszącym bezpieczeństwo realizacji budynków wysokościowych, prezentacji wyników badań wpływu warstwy biologicznej dachów zielonych na temperaturę gruntu w tych konstrukcjach, analizie parametrów fizykalnych dachów zielonych i ich złączy w świetle nowych wymagań cieplnych, wpływie pojemności cieplnej budynku na funkcjonowanie systemu ogrzewania podłogowego, wpływie parametrów optyczno-energetycznych na komfort cieplny pomieszczeń, prezentacji nowej konstrukcji stalowego łącznika balkonowego do zastosowań w ustrojach żelbetowych płyt wspornikowych i loggii niwelującego efekt cieplnego liniowego pomostu energetycznego, ocenie efektywności wytwarzania ciepła w kolektorze słonecznym działającym w trybie grawitacyjnym, omówieniu instrumentów prawnych i ekonomicznych wspierających budownictwo energooszczędne w Polsce, omówieniu realizacji współczesnego budownictwa europejskiego w aspekcie energooszczędności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, omówieniu przykładów architektury energoaktywnej i wykorzystującej odnawialne źródła energii, wpływie rodzaju stolarki okiennej na opłacalność inwestycji w budownictwie energooszczędnym, przedstawieniu przykładu rewitalizacja budynku w aspekcie energetycznym i estetycznym, zastosowania silikatów w aspekcie ekologii i ekonomii.

  

20161211konf DSC0824


Prezentacje instytucji i firm wspierających konferencję dotyczyły: zastosowaniu BIM do energooszczędnego projektowania budynków - ArCADiasoft Chudzik sp.j.; efektywności energetycznej i etykietowanie energetycznego stolarki budowlanej - Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska; coraz szerszego zastosowania w najbliższej przyszłości poliuretanów - BALEXmetal Sp z o. o.; neutralizacji efektu mostków cieplnych i akustycznych w budynkach - Schöck Bauteile GmbH; działalności Firmy Aluprof jako kreatora rozwiązań z aluminium – ALUPROF S.A. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzenia obiektów Muzeum Browaru Żywiec.

  

20161211konf DSC0828


W trzecim dniu konferencji jej uczestnicy, dzięki uprzejmości Firmy ALUPROF S.A., wzięli udział w wykładach i prezentacjach na terenie zakładu w Bielsku–Białej i zakładu Grupy Kęty S.A. w Kętach. Zaprezentowany został proces produkcji, ze zwiedzaniem linii produkcyjnych, prototypowni oraz laboratorium sprawdzającego jakość produkowanych wyrobów. Prezentowane treści w głównej mierze dotyczyły nowych standardów i rozwiązań konstrukcyjnych dla budownictwa energooszczędnego.

 

20161211konf DSC1083

 

Interesująca, bardzo dobrze zaplanowana i przeprowadzona wizyta w Firmie ALUPROF S.A. pozwoliła zapoznać się uczestnikom konferencji z procesem technologicznym wytwarzania profili aluminiowych, z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi systemów stolarki budowlanej i systemów elewacyjnych, bogatą listą obiektów referencyjnych wybudowanych z wykorzystaniem prezentowanych systemów i wieloma innymi zagadnieniami związanymi z procesem projektowania, badania, wytwarzania systemów aluminiowych i zastosowania ich w realizacji budynków. 

 

20161211konf DSC1257


Zaprezentowane systemy architektoniczne i budowlane wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, doskonale wpisując się w jej tematykę ukierunkowaną na propagowanie materiałooszczędnych i energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa spełniającego zasady zrównoważonego rozwoju.
Będąca już tradycją konferencji, wprowadzana do programu obok części referatowej część praktyczna, pozwala uczestnikom konferencji na poznanie konkretnych realizacji architektoniczno-budowlanych, technologii oraz procesu produkcji wybranych wyrobów. Spotkania naukowców z praktykami, wymiana myśli i doświadczeń stanowią niezwykle istotny element organizowanej konferencji.

 

20161211konf CSC0434


Konferencji towarzyszyła wystawa firm: Schöck, Balex Metal, INTERsoft oraz Aluprof.

Patronowały jej czasopisma "Izolacje", "Rynek Instalacyjny", "Materiały Budowlane" oraz "Świat Szkła".


Dr inż. Adam Ujma

 

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik