Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Aluplast wyróżniony Orłem Polskiej Stolarki podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej w Toruniu
Data dodania: 03.07.17

Podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej już po raz piąty w historii przyznano Orły Polskiej Stolarki. Podczas wieczornej Gali Kongresu Orła Polskiej Stolarki przyznanego przez Zarząd Związku POiD” odebrała firma Aluplast Sp. z o.o.

 

20170622aluplast POiD VIII Kongres Stolarki Polskiej nagrody

 

To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za innowacyjność, wsparcie technologiczne i edukacyjne dla producentów stolarki PVC w zakresie trendów rozwojowych branży stolarki budowlanej i poprawnego montażu oraz za aktywne wsparcie działań realizowanych przez Związek POiD. Jak podkreślał, odbierający wyróżnienie w imieniu firmy, Marcin Szewczuk jest to bardzo jest to bardzo miłe docenienie naszych wieloletnich działań, ale również mocny doping i zobowiązanie, by teraz jako Orzeł Polskiej Stolarki nie obniżać lotów i wciąż aktywnie angażować się na rzecz promocji najwyższych standardów w branży.

 

O energooszczędności – czy dalsze obniżanie współczynnika przenikalności cieplnej jest zasadne?
Dwa kongresowe dni obfitowały w interesujące dyskusje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed producentami i dostawcami stolarki budowlanej.

 

Pierwszy z paneli dyskusyjnych „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej” poświęcony był odniesieniu się do zapisanego w Warunkach Technicznych stopniowego zaostrzania wymogów w zakresie izolacyjności termicznej stolarki. Przypomnieć należy, że od stycznia tego roku obowiązują już ostrzejsze wymagania w tym zakresie, natomiast od początku 2021 r. (a w przypadku budynków użyteczności publicznej od roku 2019) miałoby nastąpić dalsze zaostrzenie wymogów. W ramach dyskusji panelowej zaprezentowane zostały różne stanowiska oraz analiza wymagań w innych krajach UE.

 

20170622aluplast POiD VIII Kongres Stolarki Polskiej perspektywa 2021 1Moderatorem dyskusji był Marek Wielgo, Redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl, zaś w roli panelistów wystąpili: dr Ludomir Duda, V-ce Przewodniczący 8 Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, Piotr Gadomski, Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Sławomir Tomasz Kwiatkowski, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Dipl. Ing. Günter Schlagowski, twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast Sp. z o.o. i Jerzy Żurawski, współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.

 

Myślę, że już przed dyskusją można było z dużym prawdopodobieństwem przypuścić jakie będą wyniki głosowania w tym zakresie - komentuje Marcin Szewczuk z firmy Aluplast i jeden z panelistów. Jak pokazała jednak debata, obfitująca w bardzo różne punkty widzenia, zagadnienie wcale nie jest takie oczywiste. Z jednej strony w centrum zainteresowania Związku powinno być forsowanie działań, które zwiększą jeszcze konkurencyjność polskich firm, a z drugiej strony należałoby promować coraz wyższe standardy i wspierać działania nakierowane na stosowanie coraz bardziej zaawansowanych produktów.

 

W związku z tym myślę, że postulując jakiekolwiek zmiany należy zwrócić uwagę, czy wymagany poziom określonych właściwości nie będzie zbyt wysoko ustalał minimów, które z jednej strony mogą na daną chwilę nie być rozwiązaniami optymalnymi z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, a z drugiej strony mogłyby być może ograniczyć nieco popyt na nasze produkty. Równolegle bardzo wskazanym byłoby lobbowanie o wprowadzenie mechanizmów dofinansowań dla osób, które decydują się na wybór produktów o lepszych właściwościach. Nie bez znaczenia pozostaje również odniesienie tego do wymagań w innych krajach UE, tak by poprzez ostre wymagania krajowe nie utrudniać firmom osiągnięcia efektu skali działań w sytuacji sprzedaży na różnych rynkach europejskich.

 

20170622aluplast orzel polskiej stolarki

 

Branża za pozostawieniem parametrów na obecnym poziomie
Po żywej dyskusji rozpoczęło się głosowanie producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki. Za dalszym obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów do roku 2021 opowiedziało się 37% przedsiębiorstw, zaś za pozostawieniem ich na obecnym poziomie zagłosowało 63% firm.


Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Przeciwnego zdania było 25,4% przedsiębiorstw, które zagłosowały za tym, że wspomniane współczynniki powinny być deklarowane dla każdego sprzedawanego wymiaru.

 

Spośród firm, które są za obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, 56,9% przedsiębiorstw uważa, że współczynniki powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego.Wyniki ankiety i głosowania, jako oficjalne stanowisko polskiej branży stolarki budowlanej, zostaną przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do końca czerwca 2017 roku.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik