Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Międzynarodowa Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2017 - PROGNOZY RYNKOWE
Data dodania: 28.08.17

20170808asm 326 października 2017 r. Budynek Ch8, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wraz z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa organizuje Międzynarodową Konferencję Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie odbywa się po raz dwudziesty.

 

Celem spotkania jest networking oraz prezentacja prognoz rynkowych i najnowszych trendów w budownictwie. Konferencja jest wydarzeniem dedykowanym szerokiemu gronu środowisk związanych z branżą budowlaną: producentom i dystrybutorom materiałów budowlanych, wykonawcom, deweloperom, stowarzyszeniom branżowym oraz instytucjom otoczenia biznesu.

 

Jako forum zrzeszające całe środowisko budowlane, coroczne spotkanie udziela odpowiedzi na kluczowe dla sektora budownictwa pytania i rozstrzyga najważniejsze dlań kwestie. Merytoryka konferencji opiera się o szczegółowe analizy i prognozy realizowane przez ASM - lidera badań polskiego rynku budowlanego. 

 

Zakres analityczny i prognostyczny Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy.

 

W ten sposób uczestnicy spotkania wyposażeni w rzetelną wiedzę mogą kreować zakres działań swoich przedsiębiorstw oraz tym samym wpływać na rozwój przyszłość branży budowlanej. Kolejne edycje MRB są również doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów branżowych.

 

W programie Międzynarodowej konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017 znajdują się dwa główne bloki.


1. SESJA I – Analityczno-prognostyczna


CO PRZYNIESIE ROK 2018? OCENA SKALI WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR BUDOWLANY

W Sesji zostaną przedstawione między innymi analiza stanu budownictwa na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, koniunktura sektora oraz wyniki poszczególnych typów budownictwa – mieszkaniowego, niemieszkalnego i infrastrukturalnego. Zaprezentowane będą również wypowiedzi kluczowych dla polskiego budownictwa osób a główny analityk rynku ASM opatrzy każdy punkt programu szczegółowym komentarzem oraz przedstawi prognozy na 2018 rok.

 

2. SESJA II - Marketingowa


INTERNET=KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

W bloku podjęte zostaną kwestie aktywności fachowców w Internecie określone na podstawie badania zrealizowanego przez ASM w drugim kwartale 2017 roku. Ponadto eksperci omówią sposoby badania skuteczności komunikatów marketingowych w sieci, narzędzia internetowe oraz trendy zakupowe w placówkach sieciowych. Jako nowość zostaną omówione techniki neuromarketingu niezbędne do wykorzystania w nowoczesnym przedsiębiorstwie działającym w branży budowlanej.

Instytut ASM stale monitoruje rynek budowlany, zarówno pozyskując i analizując dane statystyczne, jak i podejmując liczne inicjatywy dla branż budowlanych. Oprócz badaczy
i analityków ASM tradycyjnie podczas konferencji wystąpią eksperci zewnętrzni.

 

20170808asm 2

 

IDEA I HISTORIA KONFERENCJI
Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego jest organizowana przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku od 2003 roku, przez pierwsze dwa lata odbywała się 4 razy do roku, od 2005 roku raz w roku.

Instytut badawczy ASM jako organizator stworzył to wydarzenie jako element działań mających na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce. Od początku powstania firmy w 1996 roku Instytut badawczy ASM jest liderem badań wykonywanych dla branży budowlanej w Polsce.

Od początku wydarzenie miało zasięg ogólnopolski, od 2016 roku ma zasięg międzynarodowy. Ze względu na merytoryczny i analityczny charakter jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie odbywa się w 2017 roku już po raz 20.


ZAKRES KONFERENCJI
Zakres analityczny i prognostyczny Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy.

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja nad aspektami bieżącej kondycji kluczowej gałęzi gospodarki, jaką jest budownictwo na tle makroekonomii, oraz wskazanie przedsiębiorcom i organizacjom branżowym trendów i kierunków zmian technologicznych, ekologicznych, marketingowych i legislacyjnych dotyczących sektora budownictwa w Polsce i w Europie.


UCZESTNICY KONFERENCJI
Konferencja stanowi również możliwość nawiązania i kontynuacji kontaktów biznesowych oraz integracji środowiska.
Wśród 100 uczestników konferencji Monitoring Rynku Budowlanego są:
- producenci materiałów budowlanych i chemii budowlanej, wyposażenia wnętrz, bram, garaży, farb, lakierów, drzwi, okien, artykułów wykończeniowych,
- przedsiębiorcy z branży drogowej, sanitarnej, grzewczej, energetycznej, drzewnej, narzędziowej, wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska,
- deweloperzy, firmy budowlane, biura nieruchomości i architektoniczne, agencje ubezpieczeniowe, firmy instalacyjne,
- dystrybutorzy i reprezentanci firm usługowych i handlowych – składów budowlanych, marketów DIY,
- przedstawiciele władz, mediów, wydawnictw, ambasad, instytucji naukowych, edukacyjnych i konsultingowych, instytucji otoczenia biznesu.

 

EKSPERCI KONFERENCJI

Organizatorzy Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego corocznie ubiegają się o patronat honorowy odnośnych władz nad wydarzeniem.

W ciągu 20 edycji Konferencja była objęta patronatem przez:

20170808asm 4

 

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego odbija się szerokim echem w środowisku budowlanym, stąd niejednokrotnie odbywała się przy wsparciu Partnerów branżowych, takich, jak:
- Krajowa Izba Gospodarcza,
- Polski Kongres Drogowy,
- Kongres Budownictwa,
- Związek Polskie Okna i Drzwi,
- Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
- Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,
- Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa,
- Belgian Business Chamber.

Wśród zaproszonych gości w konferencji jako mówcy oprócz ekspertów ASM udział wzięli m.in.
- Olgierd Dziekoński - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury
- Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
- Magdalena Gaj - Wiceminister Infrastruktury
- Roger Blundell - Dyrektor Taylor Woodrow i Przewodniczący Brytyjskiej Platformy Technologicznej Budownictwa
- Bjørn Lykke Jensen - Dyrektor Danish Technological Institute i Członek Duńskiej Rady Badań Strategicznych
- Frank Louwers - Dyrektor Belgijskiego Stowarzyszenia Dekarzy i Członek Belgijskiego Instytutu Badań nad Budownictwem
- Vladimir Gumilar - Dyrektor Słoweńskiego Klastra Budownictwa
- Grzegorz Buczek - Sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  przy Ministerstwie Budownictwa
- Agnieszka Gryzik - Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Jacek Bielecki - Główny Ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich
- Jan Deja - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu
- Edward Szwarc - Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
- Jakub Kus - Sekretarz Zarządu Związku Zawodowego Budowlani
- Łukasz Bernatowicz - Business Center Club
- Radosław Krzywicki - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Wojciech Malusi - Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
- Mirosław Lubarski - Członek Zarządu/Dyrektor Marketingu Grupy Polskie Składy Budowlane S.A.
- Caroline Henrotay - Instytut Zarządzania Środowiskiem w Brukseli (Institut Bruxellois Pour La Gestiondel Environnement)
- Molly Steinlage - Instytut Zarządzania Środowiskiem w Brukseli (Institut Bruxellois Pour La Gestiondel Environnement)

 

POPRZEDNIE EDYCJE KONFERENCJI
Informacje z poprzednich edycji są umieszczone na stronie: 

http://asm-poland.com.pl/wydarzenia/konferencja-monitoring-rynku-budowlanego/

 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdują się na platformie: 

http://konferencjamrb2017.syskonf.pl/

 

Organizatorzy

20170808asm 3

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

www.asm-poland.com.pl 

  

20170808asm PIB

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

 http://piphb.org/

 

 Miesięcznik Świat Szkła jest Patronem Medialnym

 Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017   

 

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik