Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 08 okladka1

Świat Szkła 8/2022

User Menu

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Nowości wydawnicze ITB
Data dodania: 12.01.18

Żurański J., Godlewski T., O przemarzaniu gruntu w Polsce, Seria „Prace Naukowe ITB. Monografie”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-249-8490-9 (wersja papierowa), s. 164, format B5, 5 załączników, il.

 

20180101O przemarzaniu gruntu w Polsce

 

Przemarzanie gruntu to jedno z oddziaływań klimatycznych istotnych przy projektowaniu fundamentów budowli naziemnych oraz obiektów i urządzeń podziemnych. Autorzy ostatnio wydanej przez ITB monografii O przemarzaniu gruntu w Polsce prof. dr hab. inż. Jerzy Żurański i dr Tomasz Godlewski za cel wzięli przedstawienie głębokości położenia izotermy zerowej na terenie Polski na podstawie ponadtrzydziestoletnich danych ze stacji meteorologicznych IMGW-PIB, zauważając, że głębokość przemarzania gruntu nie jest identyczna z położeniem izotermy zerowej.

 

Na podstawie norm w pracy przedstawiono mapy stref przemarzania gruntu, omówiono techniki, metody pomiarowe oraz podano przykładowe wyniki takich pomiarów wraz z opisem metodyki wyznaczania położenia izotermy zerowej w gruncie. Gros monografii to analiza probabilistyczna maksymalnych rocznych (zimowych) głębokości położenia izotermy zerowej z 45 stacji meteorologicznych IMGW-PIB z lat 1981/1982 – 2011/2012. Wyniki przedstawiono tabelarycznie oraz graficznie w postaci wykresów. Wykorzystanie rzeczywistych danych pomiarowych temperatury gruntu zgromadzonych przez stacje meteorologiczne, zastosowanie rozkładu prawdopodobieństwa Gumbela do wyznaczenia głębokości położenia izotermy zerowej o okresie powrotu 50 lat pozwoliło na przedstawienie Nowej mapy przemarzania gruntu w Polsce.

 


Pykacz S., Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Seria „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, część E, zeszyt 2. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017 ISBN 978-83-249-8493-0 (wersja papierowa)
s. 64, format B5, 3 załączniki, il.

Nowo wydany zeszyt autorstwa S. Pykacza to nowelizacja wcześniejszej pracy zawierająca dodatkowe rozdziały, poświęcone instalacjom wentylacyjnym, których wcześniej nie omawiano. Zostało to wyeksponowane w tytule. Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Warunki te mogą być również stosowane w odniesieniu do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, jeśli sposób uzdatnienia, rozprowadzenia i rozdziału powietrza jest podobny.
Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wodnej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi.

 

20180101Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także