Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Przepisy dotyczące montażu daszków szklanych
Data dodania: 06.09.18

Montaż przeszklonych zadaszeń, podobnie jak i balustrad całoszklanych, wiąże się z obowiązkiem stosowania do tego wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z unijnym Rozporządzeniem CPR 305/2011 i oznaczonych europejskim znakiem CE lub krajowym znakiem budowlanym B. Ich zamocowanie wymaga również wykonania dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych. Kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie?

 

Za wykonanie dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych daszku szklanego nie jest odpowiedzialny producent mocowań lub szkła, ale osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Wynika to z tego, że każdy projektant konkretnego obiektu lub konstrukcji, musi wziąć pod uwagę ich indywidualną specyfikację. To właśnie te dodatkowe obliczenia gwarantują prawidłowe zastosowanie wyrobu budowlanego.

 

 

20180833 CDA  Daszki szklane zamocowane z pomoca okuc Merano  3

Daszki szklane zamocowane z pomocą okuć Merano – fot. CDA Polska

 

- Zarówno szkło, jak i okucia pozwalające na jego montaż, muszą zostać przebadane na zgodność z normą zharmonizowaną lub krajową – komentuje Joanna Kamuda, Dyrektor Marketingu i PR w CDA Polska. - Nie jest to jednak koniec obligatoryjnych czynności związanych z zamocowaniem szklanego daszku. Jego minimalną szerokość, miejsce oraz sposób instalacji precyzują także zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze stycznia 2018 roku – dodaje ekspertka.

 

Właściwy montaż szklanego zadaszenia

Zgodnie z § 292. Ust. 3 wspomnianego Rozporządzenia Ministra, zadaszenie szklane powinno posiadać konstrukcję pozwalającą na przeniesienie potencjalnych obciążeń, które mogą spowodować upadek okładzin elewacyjnych, szyb lub okien. Daszki, podobnie jak balkony i inne stałe lub ruchome osłony przeciwsłoneczne, muszą być umieszczone na wysokości co najmniej 2,4 m nad chodnikiem i jednocześnie pozostawiać nieosłonięty pas ruchu od strony jezdni, którego szerokość powinna wynosić minimalnie 1 metr.

 

- Trzeba też pamiętać, że wejścia do budynków mierzących więcej niż dwie kondygnacje, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, muszą być osłonięte daszkiem lub ochronnym podcieniem – zaznacza Joanna Kamuda. - Jego szerokość musi być większa o co najmniej 1 metr od szerokości drzwi, a jego wysięg lub głębokość nie może wynosić mniej niż 1 metr w przypadku budynków niskich lub 1,5 m w budynkach wyższych - podsumowuje. Poza tym samo szkło zastosowane w zadaszeniu powinno być laminowane i wykonane z tafli hartowanych. Ich odporność na uderzenia oraz uszkodzenia mechaniczne musi zostać zbadana w oparciu o metodologię opisaną w normie PN-EN 950:2000 – Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem stałym.

 

 20180833 CDA Daszki szklane zamocowane z pomoca okuc Merano  2

Daszki szklane zamocowane z pomocą okuć Merano – fot. CDA Polska

 

Przeprowadza się je z pomocą stalowej kuli, którą uderza się o daszek z energią 25J. Badaniu poddawana jest cała konstrukcja, nie tylko samo szkło, gdyż to ona musi zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo użytkownikom obiektu budowlanego. Takie jej przetestowanie jest obligatoryjne, a obowiązek ten wynika bezpośrednio z konieczności uzyskania oceny technicznej (krajowej lub europejskiej) oraz stosownego oznaczenia, w postaci znaku krajowego B lub CE.

 

Okucia do daszków szklanych

Daszki szklane mocowane są najczęściej z pomocą eleganckich stalowych rotul oraz cięgien, które wykonane zostały z odpowiedniego rodzaju stali. Musi ona pozostać odporna nie tylko na obciążenia, ale też korozję oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Przykładem takich okuć jest kolekcja Merano od CDA Polska, która wykonana została ze stali nierdzewnej SUS304, nazywanej także „nierdzewką”.

 

20180833 CDA Daszki szklane zamocowane z pomoca okuc Merano  1

 

To jeden z najpopularniejszych typów stali, który wykorzystywany jest w branży budowlanej, spożywczej, chemicznej, w środowiskach kwasów organicznych i nieorganicznych oraz roztworów alkaicznych. Daje to gwarancję, że mocowania zastosowane do montażu daszku zachowają swoje właściwości przez lata użytkowania.

 

 

Dodatkowe aspekty projektowe

- Spad daszku odpowiedni dla danej strefy klimatycznej, a także właściwy udźwig całego systemu uzależnione są od charakterystyki danego obiektu oraz jego lokalizacji. Dlatego do zadań projektanta lub wykonawcy należy także ustalenie tych dwóch elementów – podpowiada Marcin Jabłoński, kierownik Działu Technicznego w CDA Polska. - Warto podkreślić, że mocowania zastosowane do montażu zadaszenia, jak np. rotule oraz cięgna z serii Merano, muszą utrzymać ciężar nie tylko samego szkła, ale też np. czapy śnieżnej, która może się na nim gromadzić - dodaje.

 

Ponadto konstrukcja musi też wytrzymać obciążenia wynikające m.in. z siły wiatru. Równie istotne jest także to, do jakiego materiału mocowane są okucia. W zależności od tego, czy jest to żelbet, pustak czy cegła ceramiczna, wykonawca musi zastosować m.in. inny rodzaj kotew, które utrzymają ciężar zadaszenia.

 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik