baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
Data dodania: 03.01.19

XV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 
W dniach 5–7 grudnia 2018 roku odbyła się XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

20190101pcz aa

 

Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji byli: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences, University of Žilina, Kauno Kolegija University of Applied Sciences. Konferencja włączona została do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej.

 

Na konferencję zgłoszone zostały artykuły z 19 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy (m.in. z: Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Ukrainy). W konferencji wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych z Armenii, Polski, Rosji i Ukrainy.

 

20190101pcz CSC1186

 

Pierwszego dnia konferencji, w pierwszej sesji, w wystąpieniach prelegentów prezentowano wyniki badań systemów wentylacyjnych, grzewczych, w obiektach nowo realizowanych i poddawanych modernizacji, w których wykorzystuje się m.in. odnawialne źródła energii. W drugiej sesji obrad skoncentrowano się na zagadnieniach energooszczędności w skali zwartej zabudowy miejskiej, zaprezentowano prototypowy system prefabrykacji do obiektów energooszczędnych, przytoczono wyniki badań wpływu warunków pogodowych na rozkład temperatury w przegrodzie zewnętrznej oraz zaprezentowano możliwości przygotowania specjalistów budownictwa energooszczędnego w zakresie stosowania technologii BIM.

 

20190101pcz DSC0440


W drugim dniu konferencji, w pierwszej sesji wyjazdowej, uczestnicy konferencji zapoznali się z obiektem i zbiorami Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II w Częstochowie. Zwiedzili również Muzeum Regionalne w budynku byłego ratusza w Częstochowie. Natomiast podczas trzeciej sesji uwaga Uczestników koncentrowała się m.in. na zagadnieniach poprawy efektywności funkcjonowania wybranych obiektów hydrotechnicznych oraz energooszczędności w gospodarce wodnej.

 

20190101pcz DSC0494

 

Czwarta sesja konferencji poświęcona była przede wszystkim problematyce: energooszczędności przy stosowaniu dachów zielonych, kształtowania komponentów budynków energooszczędnych, wpływu promieniowania słonecznego na warunki doświetlenia pomieszczeń i związanego z tym zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia pomieszczeń, zasilania budynków w ciepło i prąd dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej. Na zakończenie sesji Przedstawiciele zaproszonych Firm prezentowali swoje programy, rozwiązania i wyroby.

 

20190101pcz DSC0500


W trzecim dniu konferencji, w drugiej sesji wyjazdowej, uczestnicy konferencji zapoznali się zakresem prac rewaloryzacyjnych, konserwatorskich i modernizacyjnych prowadzonych na terenie Klasztoru Jasnogórskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzając między innymi zamki w Olsztynie, Mirowie i Bobolice mieli możliwość podziwiania nie tylko przeprowadzonych prac ale również zapoznania się planami prac związanych z odbudową, modernizacją i dostosowaniem tych obiektów do nowych funkcji użytkowych.

 

Połączenie obrad i prezentacji referatów z sesjami praktycznymi, wyjazdowymi, pozwala Uczestnikom tego naukowego wydarzenia, na poznanie realizacji nowych obiektów budowlanych oraz poddawanych rewaloryzacji i modernizacji. Taka formuła przeprowadzania konferencji sprawdziła się i jest bardzo pozytywnie odbierana przez ich uczestników.

 

 

Podczas sesji wyjazdowych, nadrzędnym tematem jest również zwracanie uwagi na aspekty poszukiwanie rozwiązań materiałowych i technologicznych optymalnych pod względem energetycznym. Spotkania naukowców z praktyką, wymiana na tej podstawie spostrzeżeń i doświadczeń, stanowią niezwykle wartościowy element organizowanej konferencji.


Konferencji towarzyszyła wystawa oraz prezentacje firm: Schöck Sp. z o.o., FAKRO Sp. z o.o., PUNTO Pruszyński Sp. z o.o., AERECO Wentylacja Sp. z o.o., TESTO Sp z o.o., Rectical Izolacje Sp. z o.o., LECA KERAMZYT Sp. z o.o., INTERSoft Sp. z o.o. Wsparły konferencję również stowarzyszenia: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Częstochowa, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Stowarzyszenie Przemysłu Wapiennego, Stowarzyszenie DAFA, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu. Patronowały jej czasopisma techniczne: „Inżynier Budownictwa”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”, „Rynek Instalacyjny”, „budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” oraz „Świat Szkła”.

dr inż. Adam Ujma

 

 20190101pcz aab

Szczegółowy program:

 

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE


DZIEŃ PIERWSZY / FIRST DAY - 5 grudnia 2018
(miejsce – Częstochowa ul. Drogowców 12, hotel SCOUT)

13.00 –14.00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
14.00 –14.10 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
14.10 –15.30 Sesja I / Session I - Moderatorzy sesji / Moderators of the session:
- Prof. DSc Natalia Falko – Institute of Engineering Thermophysics, National
Academy of Sciences of Ukraine, Kijów
- dr hab. inż. Prof. AGH Mariusz Filipowicz – Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków
- Msc eng. Alina Postovalova – Research Institute of Building Physics,Moskwa

14.10 –14.20 Viktor Mileikovskyi – Research of deformation of valve throttling characteristics under gravitational influence in hydraulic systems
14.20 –14.30 Mariusz Filipowicz – Building solar cooling systems based on thermally driven chillers as an alternative approach to classic electrical cooling systems
14.30 –14.40 Pavel Glamazdin – Influence of the results of thermo-modernization of buildings on the modes of operation of heat sources of centralized heat supply systems
14.40 –14.50 Volodymyr Shepitchak – The use of infrared systems in heating the premises
14.50 –15.00 Karolina Papis – The dynamical modelling of thermophotovoltaic installations
15.00 –15.30 Piotr Michalik – FAKRO inspiruje (prezentacja Firmy FAKRO Sp. z o.o.)
15.30 –16.00 Przerwa kawowa / Coffee break
16.00 –17.30 Sesja II / Session II - Moderatorzy sesji / Moderators of the session :
- Prof. dr hab. inż. Oleksandr Pryimak – Kyiv National University of Construction and Architecture, Kijów
- Prof. dr hab. inż. Hovhannes Tokmajyan – Shushi University of Technology, Shushi, Erevan Institute of Technology, Erewań
- Dr inż. Aleksey Adamtsevich – Moscow State University of Civil Engineering (National Research University), Moskwa

16.00 –16.20 Ireneusz Stachura – Nowoczesne rozwiązania firmy Schöck eliminujące mostki cieplne i akustyczne w budynkach (prezentacja firmy Schöck Sp. z o.o.)
16.20 –16.30 Bogusław Szuba – Energooszczędny kwartał mieszkaniowy
16.30 –16.40 Jerzy Szymański – Pasywne budynki z prefabrykatów warstwowych w systemie SBS
16.40 –16.50 Patrycja Antonik-Popiołek – Wpływ warunków pogodowych na kształtowanie się temperatury w przegrodzie zewnętrznej
16.50 –17.00 Alina Postovalova – Цифровая экономика: подготовка кадров для строительства и ЖКХ
17.00 –17.20 Krzysztof Wilk – Dach warstwowy z pokryciem blachą Tytanowo – Aluminiową. Promieniowanie podczerwone i jego wpływ na ustalenie temperatury w obiekcie, przy zastosowaniu blachy tytanowo – aluminiowej (prezentacja firmy PUNTO Pruszyński Sp. z o.o.)
17.20 –17.40 Maciej Janicki – Energooszczędna wentylacja mieszkań – (prezentacja AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o.)
19.00 Uroczysta kolacja w hotelu SCOUT / Gala dinner in SCOUT Hotel

W ramach konferencji 5 grudnia 2018r. w godz. 1300 – 1800 i 6 grudnia 2018r. w godz. 1330 – 1800 na stoiskach w hotelu SCOUT, firmy działające w branży budowlanej przedstawią swoją ofertę produkcyjną i usługową oraz prezentowane będą czasopisma naukowo-techniczne
Within the framework of the conference 5 December 2018 1p.m. – 6 p.m. and 6 December 2018 1.p.m. – 6 p.m. at the stands in SCOUT Hotel, Companies operating in the construction industry will present their production and service offer and will be presented scientific journals


DZIEŃ DRUGI / SECOND DAY - 6 grudnia 2018
(miejsce – Częstochowa)

Sesja wyjazdowa I / Outgoing session
8.45 –10.30 Zwiedzanie obiektu i zbiorów Muzeum monet i medali Św. Jana Pawła II w Częstochowie
10.45 –12.00 Zwiedzanie zbiorów Muzeum Regionalnego w budynku byłego ratusza w Częstochowie
13.00 –14.00 Obiad / Lunch
(miejsce – Częstochowa ul. Drogowców 12, hotel SCOUT)
14.15 –15.30 Sesja III / Session III - Moderatorzy sesji / Moderators of the session :
- Prof. dr hab. inż. Viktor Mileikovskyi – Kyiv National University of Construction
and Architecture, Kijów
- Prof. dr hab. inż. Albert Margaryan – Shushi University of Technology, Shushi,
Erevan Institut of Technology, Erewań
- Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba – PWSZ w Nysie

14.15 –14.25 Olga Yantsen – Energy-efficient solutions for wastewater treatment using biofilters
14.25 –14.35 Harutyun Bayunts – On drain shaft capacity determination
14.35 –14.45 Vrezh Hayrapetyan – Forecasting of sediment distribution pattern at Rioni river mouth
14.45 –14.55 Onik Israyelyan – On the determination of the dead capacity of the reservoir
14.55 –15.10 Sergey Melkumyan – Effects of a cohesive mudflow on a semi-cylindrical anti-mud structure
15.10 –15.30 Emil Popławski – Rozwiązania pomiarowe Testo dla budownictwa o zoptymalizo-wanym potencjale energetycznym (prezentacja firmy TESTO Sp. z o.o.)
15.30 –16.00 Przerwa kawowa / Coffee break
16.00 –17.15 Sesja IV / Session IV - Moderatorzy sesji / Moderators of the session :
- Prof. dr hab. inż. Vasyl Zhelyh – Lviv Polytechnic National University, Lviv
- Doc. dr inż. Inga Valentiniene – Vilnius Academy of Arts, Kaunas University of Applied Sciences, Kowno
- Doc. dr inż. Vache Tokmajyan – Shushi University of Technology, Shushi, Erevan Institute of Technology, Erewań
16.00 –16.15 Tetiana Tkachenko – Improvement of technology for creation of inversion green roof by use domestic building materials
16.15 –16.30 Krzysztof Pawłowski – The shaping of selected elements for a low energy building
16.30 –16.45 Henryk Żelazny – Znaczenie filarka międzyokiennego w kształtowaniu warunków widzenia w sali dydaktycznej (The importance of the window pillar in shaping the vision conditions in the didactic room)
16.45 –17.00 Svitlana Ryndiuk – Research of thermal conductivity of building materials and wares
17.00 –17.15 Belok Janusz – Analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku energooszczędnego
17.15 –17.30 Beata Wilk-Słomka – Systemy regulacji zysków słonecznych a komfort oświetlenia światłem naturalnym
17.30 –17.45 Krzysztof Sornek – An analysis of the operation of domestic energy systems - measurements and dynamic simulation
17.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji / Summary and closing of the conference
18.00 Kolacja / Dinner
W ramach konferencji 5 grudnia 2018r. w godz. 1300 – 1800 i 6 grudnia 2018r. w godz. 1330 – 1800 na stoiskach w hotelu SCOUT, firmy działające w branży budowlanej przedstawią swoją ofertę produkcyjną i usługową oraz prezentowane będą czasopisma naukowo-techniczne
Within the framework of the conference 5 December 2018 1p.m. – 6 p.m. and 6 December 2018 1.p.m. – 6 p.m. at the stands in SCOUT Hotel, Companies operating in the construction industry will present their production and service offer and will be presented scientific journals

 

DZIEŃ TRZECI / THIRTH DAY – 7 grudnia 2018

9.00 –17.00 Sesja wyjazdowa / Outgoing session
Zwiedzanie Klasztoru Jasna Góra, w tym obiektów poddanych działaniom renowacyjnym i modernizacyjnym
Zwiedzanie wybranych zabytków Jury Krakowsko-Częstochowskiej (m.in. zamki Olsztyn, Mirów, Bobolice), w tym pod kątem wykonanych i planowanych prac związanych z odbudową, modernizacją i dostosowaniem do nowych funkcji
Visiting to the Jasna Góra Monastery, including facilities subject to renovation and modernization
Visiting selected monuments of the Kraków-Częstochowa Upland (including the castles of Olsztyn, Mirów, Bobolice), including in terms of completed and planned works related to reconstruction, modernization and adaptation to new functions