Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 11 okladka1

Świat Szkła 11/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Bosch przyznał nagrodę za badania w obszarze sztucznej inteligencji
Data dodania: 13.11.19

Laureat uczy algorytmy uczenia się

Bosch po raz pierwszy przyznał nagrodę dla młodych naukowców prowadzących badania nad sztuczną inteligencją: AI Young Researcher Award. Jej wysokość to 50 000 euro. Laureatem wyróżnienia został dr Gergely Neu, węgierski naukowiec i wykładowca pracujący obecnie na uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, który przekonał jury prowadzonymi przez siebie badaniami w jednym z obszarów uczenia maszynowego – tzw. uczeniu przez wzmacnianie (Reinforcement Learning).

 

20191022bosch ai award img w630

 

Nagroda została wręczona na odbywającej się w niemieckim Renningen konferencji Bosch AI CON 2019. Dr Michael Bolle, członek zarządu oraz Chief Digital Officer i Chief Technology Officer Bosch, pogratulował 34-letniemu zwycięzcy wybitnych osiągnięć naukowych

 

„Dzięki prowadzonym przez Gergely Neu'a badaniom, sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała."

powiedział Bolle.

 

Pięcioosobowe jury, złożone z przedstawicieli świata nauki i przemysłu, oceniło zgłoszenia z całej Europy i postanowiło uhonorować dr. Gergely Neu'a wyróżniając go m.in. za prowadzone badania z zakresu teorii prawdopodobieństwa. Neu poświęcił się w nich słynnemu „problemowi wielorękiego bandyty", w przypadku którego algorytmy muszą nauczyć się działać w niezliczonych sytuacjach i różnorodnych kombinacjach zdarzeń.

 

Neu chce zbliżyć do siebie teorię i praktykę

Dla Gergely Neu'a wymiana między badaczami akademickimi i naukowcami prowadzącymi badania w przemyśle ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyniki badań w obu tych segmentach mogą być lepsze tylko dzięki wzajemnej inspiracji.

 

„Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżenienie. Cieszę się szczególnie z zaangażowania firmy Bosch na rzecz wspierania badań akademickich" podkreślił Neu, odbierając nagrodę.

 

W ostatnich latach wielu utalentowanych badaczy sztucznej inteligencji zdecydowało się na rozwój zawodowy poza murami uczelni. Takie wyróżnienia jak Bosch AI Young Researcher Award odgrywają ważną rolę w kształtowaniu karier akademickich. Pieniądze z nagrody – 50 000 euro, laureat zamierza przeznaczyć na umacnianie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi zespołami badawczymi, m.in. poprzez zapraszanie do swojego laboratorium pracowników z innych zespołów naukowych oraz pobyty naukowe jego współpracowników w innych laboratoriach oraz udział w konferencjach.

 

Reinforcement Learning: maszyny uczą się jak dzieci

Od ponad dziesięciu lat węgierski naukowiec prowadzi badania w dziedzinie Reinforcement Learning (RL) [pol.: uczenie przez wzmacnianie]. RL to dyscyplina uczenia maszynowego, w której algorytmy intuicyjnie i poprzez eksperymentowanie uczą się swojego otoczenia i panujących w nim reguł. Odbywa się to podobnie jak w przypadku dzieci, które stopniowo poznają świat i dostrzegają, co i jak w nim funkcjonuje.

 

Neu bada, w których miejscach i dlaczego istniejące algorytmy RL napotykają ograniczenia, a następnie tworzy algorytmy, które wyróżniają się wyższą wydajnością i niezawodnością. W poszczególnych obszarach zastosowań sztucznej inteligencji, do których należą m.in. pojazdy autonomiczne, zautomatyzowane systemy dla rynków finansowych czy inteligentne sieci energetyczne, cechy takie jak niezawodność i stabilność są nieodzowne.

 

Razem ze swoim zespołem dr Neu testuje algorytmy w warunkach możliwie jak najbliższych rzeczywistości: wypróbowuje je w nowym otoczeniu i nieznanych sytuacjach, stawia je przed niezliczonymi wyborami, a następnie bada czynniki, które doprowadziły do powodzenia lub niepowodzenia określonego działania. Neu postawił sobie za zadanie zgłębić podstawowe procesy logiczne i funkcje RL.

 

Wykonanie tego zadania przyniesie korzyści wszystkim obszarom zastosowań RL. Dzięki prowadzonym przez siebie badaniom podstawowym naukowiec przyczynia się do poprawy wydajności i bezpieczeństwa działania algorytmów – według niego braki w tych obszarach to często jedna z najpoważniejszych przeszkód, które uniemożliwiają stosowanie rozwiązań SI.

 

Dr Gergely Neu – notka biograficzna

Jako ekspert i prelegent na najważniejszych konferencjach naukowych i warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji (np. ICML, DALI, ALT, NeurIPS oraz ICLR), Neu nie jest nową twarzą w międzynarodowej społeczności akademickiej. Zanim w 2015 roku rozpoczął pracę na uniwersytecie Pompeu Fabra w Artificial Intelligence Group, zdążył wyrobić sobie nazwisko, pracując w zespole SequeL Team francuskiego instytutu INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) w Lille.

 

W 2013 roku ukończył Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie. Podczas ostatniego projektu badawczego w Google Brain w Zurychu, Neu zdobył doświadczenie z zakresu nauk wykorzystywanych w przemyśle, a dziś z niecierpliwością czeka na drugą połowę 2020 roku, którą planuje spędzić w Simons Institute na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii.

 

Bosch AI Young Researcher Award – informacje

Nagroda dla badaczy AI Young Researcher Award przyznawana przez firmę Bosch ma za zadanie wspierać młodych naukowców, dzięki którym sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała. Nagroda jest przyznawana raz w roku. Jury ocenia pracę badaczy akademickich i naukowców zatrudnionych w przemyśle.

 

Składanie wniosków do kolejnej edycji konkursu Bosch AI Young Researcher Award 2020 rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

 

Więcej informacji na temat Bosch AI Young Researcher Award 2019: www.bosch-ai.com/young-researcher-award.

 

Bosch przyznał nagrodę za badania w obszarze sztucznej inteligencji
Laureat uczy algorytmy uczenia się
• Nagroda dla pochodzącego z Węgier i pracującego w Hiszpanii naukowca: dr Gergely Neu wyróżniony za osiągnięcia badawcze w jednym z obszarów uczenia maszynowego
• Bosch AI Young Researcher Award: dr Gergely Neu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 euro
• Bosch CDO/CTO, dr Michael Bolle: – Dzięki badaniom prowadzonym przez Gergely Neu'a sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała.
 
Stuttgart – Bosch po raz pierwszy przyznał nagrodę dla młodych naukowców prowadzących badania nad sztuczną inteligencją: AI Young Researcher Award. Jej wysokość to 50 000 euro. Laureatem wyróżnienia został dr Gergely Neu, węgierski naukowiec i wykładowca pracujący obecnie na uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, który przekonał jury prowadzonymi przez siebie badaniami w jednym z obszarów uczenia maszynowego – tzw. uczeniu przez wzmacnianie (Reinforcement Learning). Nagroda została wręczona na odbywającej się w niemieckim Renningen konferencji Bosch AI CON 2019. Dr Michael Bolle, członek zarządu oraz Chief Digital Officer i Chief Technology Officer Bosch, pogratulował 34-letniemu zwycięzcy wybitnych osiągnięć naukowych
 
 
 
„Dzięki prowadzonym przez Gergely Neu'a badaniom, sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała."
powiedział Bolle.
 
Pięcioosobowe jury, złożone z przedstawicieli świata nauki i przemysłu, oceniło zgłoszenia z całej Europy i postanowiło uhonorować dr. Gergely Neu'a wyróżniając go m.in. za prowadzone badania z zakresu teorii prawdopodobieństwa. Neu poświęcił się w nich słynnemu „problemowi wielorękiego bandyty", w przypadku którego algorytmy muszą nauczyć się działać w niezliczonych sytuacjach i różnorodnych kombinacjach zdarzeń.
 
Neu chce zbliżyć do siebie teorię i praktykę
Dla Gergely Neu'a wymiana między badaczami akademickimi i naukowcami prowadzącymi badania w przemyśle ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyniki badań w obu tych segmentach mogą być lepsze tylko dzięki wzajemnej inspiracji.
 
 
 
„Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżenienie. Cieszę się szczególnie z zaangażowania firmy Bosch na rzecz wspierania badań akademickich"
podkreślił Neu, odbierając nagrodę.
 
W ostatnich latach wielu utalentowanych badaczy sztucznej inteligencji zdecydowało się na rozwój zawodowy poza murami uczelni. Takie wyróżnienia jak Bosch AI Young Researcher Award odgrywają ważną rolę w kształtowaniu karier akademickich. Pieniądze z nagrody – 50 000 euro, laureat zamierza przeznaczyć na umacnianie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi zespołami badawczymi, m.in. poprzez zapraszanie do swojego laboratorium pracowników z innych zespołów naukowych oraz pobyty naukowe jego współpracowników w innych laboratoriach oraz udział w konferencjach.
 
Reinforcement Learning: maszyny uczą się jak dzieci
Od ponad dziesięciu lat węgierski naukowiec prowadzi badania w dziedzinie Reinforcement Learning (RL) [pol.: uczenie przez wzmacnianie]. RL to dyscyplina uczenia maszynowego, w której algorytmy intuicyjnie i poprzez eksperymentowanie uczą się swojego otoczenia i panujących w nim reguł. Odbywa się to podobnie jak w przypadku dzieci, które stopniowo poznają świat i dostrzegają, co i jak w nim funkcjonuje. Neu bada, w których miejscach i dlaczego istniejące algorytmy RL napotykają ograniczenia, a następnie tworzy algorytmy, które wyróżniają się wyższą wydajnością i niezawodnością. W poszczególnych obszarach zastosowań sztucznej inteligencji, do których należą m.in. pojazdy autonomiczne, zautomatyzowane systemy dla rynków finansowych czy inteligentne sieci energetyczne, cechy takie jak niezawodność i stabilność są nieodzowne. Razem ze swoim zespołem dr Neu testuje algorytmy w warunkach możliwie jak najbliższych rzeczywistości: wypróbowuje je w nowym otoczeniu i nieznanych sytuacjach, stawia je przed niezliczonymi wyborami, a następnie bada czynniki, które doprowadziły do powodzenia lub niepowodzenia określonego działania. Neu postawił sobie za zadanie zgłębić podstawowe procesy logiczne i funkcje RL. Wykonanie tego zadania przyniesie korzyści wszystkim obszarom zastosowań RL. Dzięki prowadzonym przez siebie badaniom podstawowym naukowiec przyczynia się do poprawy wydajności i bezpieczeństwa działania algorytmów – według niego braki w tych obszarach to często jedna z najpoważniejszych przeszkód, które uniemożliwiają stosowanie rozwiązań SI.
 
Dr Gergely Neu – notka biograficzna
Jako ekspert i prelegent na najważniejszych konferencjach naukowych i warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji (np. ICML, DALI, ALT, NeurIPS oraz ICLR), Neu nie jest nową twarzą w międzynarodowej społeczności akademickiej. Zanim w 2015 roku rozpoczął pracę na uniwersytecie Pompeu Fabra w Artificial Intelligence Group, zdążył wyrobić sobie nazwisko, pracując w zespole SequeL Team francuskiego instytutu INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) w Lille. W 2013 roku ukończył Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie. Podczas ostatniego projektu badawczego w Google Brain w Zurychu, Neu zdobył doświadczenie z zakresu nauk wykorzystywanych w przemyśle, a dziś z niecierpliwością czeka na drugą połowę 2020 roku, którą planuje spędzić w Simons Institute na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii.
 
Bosch AI Young Researcher Award – informacje
Nagroda dla badaczy AI Young Researcher Award przyznawana przez firmę Bosch ma za zadanie wspierać młodych naukowców, dzięki którym sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała. Nagroda jest przyznawana raz w roku. Jury ocenia pracę badaczy akademickich i naukowców zatrudnionych w przemyśle.
 
Składanie wniosków do kolejnej edycji konkursu Bosch AI Young Researcher Award 2020 rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
 
Więcej informacji na temat Bosch AI Young Researcher Award 2019: www.bosch-ai.com/young-researcher-award.
 
Zdjęcia do bezpłatnego wykorzystania z podpisem fot. Bosch.
 
W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki:
 
Robert Bosch Sp. z o.o.; Bosch Rexroth Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; i sia Abrasives Polska Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 7 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2018). W 2018 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót w wysokości 5,4 mld złotych.
 
Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska
 
Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2018). W 2018 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 78,5 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowaniu i usługach, a także własną chmurę obliczeniową, Bosch oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas" Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 460 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 68 700 pracowników w działach badań i rozwoju w 130 ośrodkach R&D na całym świecie.
 
Przedsiębiorstwo, które początkowo nosiło nazwę „Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki", zostało założone w 1886 roku, w Stuttgarcie, przez Roberta Boscha (1861–1942). Społeczno-prawna struktura spółki Robert Bosch GmbH zapewnia Grupie Bosch niezależność i samodzielność. Pozwala to firmie tworzyć dalekosiężne plany oraz inwestować w ważne dla przyszłości firmy projekty. 92 procent udziałów w spółce Robert Bosch GmbH należy do fundacji charytatywnej Robert Bosch Stiftung GmbH. Prawem głosu dysponuje większościowo instytucja powiernicza Robert Bosch Industrietreuhand KG, która pełni funkcje rynkowe udziałowca. Pozostałe udziały znajdują się w rękach rodziny Bosch oraz spółki Robert Bosch GmbH.
 
Więcej: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse
 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik