Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”
Data dodania: 05.01.20

20191212Ujma

 

W dniach 4–6 grudnia 2019 roku odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (po ostatnich zmianach organizacyjnych wspomniana Katedra weszła w skład Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych).

 

Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji byłi Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences (Rosja), University of Žilina (Słowacja) i Georgian Technical University (Gruzja). 

 

Na konferencję zgłoszone zostały artykuły z 20 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy (m.in. z: Armenii, Gruzji, Rosji, Słowacji i Ukrainy). W  konferencji wzięło udział ponad 60 osób, w tym przedstawiciele uczelni, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń oraz firm. Tematyka wystąpień dotyczyła obiektów budowlanych, w tym komponentów wpływających na ich charakterystykę energetyczną i ekologiczną w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

 

Zaprezentowano wyniki badań naukowych i nowatorskie rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne pozwalające zoptymalizować pod względem energetycznym, a także ekologicznym realizację, eksploatację i demontaż obiektu budowlanego.

 

W drugim dniu konferencji, w pierwszej sesji wyjazdowej, dzięki uprzejmości Gminy Olsztyn oraz Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn, uczestnicy konferencji zapoznali się z działaniami inwestycyjnymi i rozwojem Gminy Olsztyn. Szczególnym punktem tej sesji było poznanie projektu inwestycyjnego „Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich" wraz z oprowadzeniem po obiektach i terenie działań inwestycyjnych.


W trzecim dniu konferencji, w drugiej sesji wyjazdowej, dzięki uprzejmości Firmy ALUPROF S.A., uczestnicy konferencji, w ramach prezentacji „Zmieniamy architekturę miast – Kraków”, zapoznali się z nowoczesnymi realizacjami: Centrum Kongresowe - ICE, rewitalizacją terenów poprzemysłowych i powstaniem zespołu obiektów Bonarka Business Park oraz obiektami Equal Business Park.


Praktykowane od szeregu już lat łączenie wystąpień, obrad i prezentacji referatów z sesjami wyjazdowymi, pozwala Uczestnikom naszej Konferencji na zapoznanie się ze współczesną praktyką budowlaną, w szczególności z pracami rewaloryzacyjnymi, modernizacyjnymi i restauratorskimi w istniejących obiektach oraz realizacją nowych obiektów budowlanych.

 

Taka formuła naszej konferencji sprawdziła się i jest bardzo pozytywnie odbierana przez ich Uczestników. Podczas sesji wyjazdowych, nadrzędnym punktem jest zwracanie uwagi na aspekty poszukiwania rozwiązań materiałowych i technologicznych optymalnych pod względem energetycznym i ekologicznym. Spotkania naukowców z praktyką budowlaną, wymiana na tej podstawie spostrzeżeń i doświadczeń stanowią bardzo wartościowy aspekt organizowanej konferencji.


Konferencję wsparły i zaprezentowały się na wystawie oraz w formie prezentacji firmy i instytucje: ALUPROF S.A., FAKRO Sp. z o.o., Schöck Sp. z o.o., TESTO Sp z o.o., TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o., ArCADiasoft Chudzik sp.j., Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

 

Konferencję wsparły również stowarzyszenia: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Częstochowa, Stowarzyszenie DAFA, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu, firmy: Yawal S.A. i Rectical Izolacje Sp. z o.o. Patronowały jej czasopisma techniczne: „Inżynier Budownictwa”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”, „Rynek Instalacyjny”, „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” oraz „Świat Szkła”.

Dr inż. Adam Ujma