Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Bosch przyznał nagrodę za badania w obszarze sztucznej inteligencji
Data dodania: 19.01.20

Bosch po raz pierwszy przyznał nagrodę dla młodych naukowców prowadzących badania nad sztuczną inteligencją: AI Young Researcher Award. Jej wysokość to 50 000 euro.

 

Laureatem wyróżnienia został dr Gergely Neu, węgierski naukowiec i wykładowca pracujący obecnie na uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, który przekonał jury prowadzonymi przez siebie badaniami w jednym z obszarów uczenia maszynowego – tzw. uczeniu przez wzmacnianie (Reinforcement Learning).

 

20200101bosch ai award img w760

 

Nagroda została wręczona na odbywającej się w niemieckim Renningen konferencji Bosch AI CON 2019. Dr Michael Bolle, członek zarządu oraz Chief Digital Officer i Chief Technology Officer Bosch, pogratulował 34-letniemu zwycięzcy wybitnych osiągnięć naukowych

 

 

Laureat uczy algorytmy uczenia się
- Nagroda dla pochodzącego z Węgier i pracującego w Hiszpanii naukowca: dr Gergely Neu wyróżniony za osiągnięcia badawcze w jednym z obszarów uczenia maszynowego
- Bosch AI Young Researcher Award: dr Gergely Neu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 euro
- Bosch CDO/CTO, dr Michael Bolle: – Dzięki badaniom prowadzonym przez Gergely Neu'a sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała.

 


dr Gergely Neu, naukowiec pracujący w Hiszapni otrzymał nagrodę Bosch AI Young Researcher Award


“Dzięki prowadzonym przez Gergely Neu'a badaniom, sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała.”

powiedział Michael Bolle.

 


Pięcioosobowe jury, złożone z przedstawicieli świata nauki i przemysłu, oceniło zgłoszenia z całej Europy i postanowiło uhonorować dr. Gergely Neu’a wyróżniając go m.in. za prowadzone badania z zakresu teorii prawdopodobieństwa.

 

Neu poświęcił się w nich słynnemu „problemowi wielorękiego bandyty”, w przypadku którego algorytmy muszą nauczyć się działać w niezliczonych sytuacjach i różnorodnych kombinacjach zdarzeń.

 

Neu chce zbliżyć do siebie teorię i praktykę
Dla Gergely Neu’a wymiana między badaczami akademickimi i naukowcami prowadzącymi badania w przemyśle ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyniki badań w obu tych segmentach mogą być lepsze tylko dzięki wzajemnej inspiracji.

 

“Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżenienie. Cieszę się szczególnie z zaangażowania firmy Bosch na rzecz wspierania badań akademickich”

podkreślił Gergely Neu, odbierając nagrodę.

 


W ostatnich latach wielu utalentowanych badaczy sztucznej inteligencji zdecydowało się na rozwój zawodowy poza murami uczelni. Takie wyróżnienia jak Bosch AI Young Researcher Award odgrywają ważną rolę w kształtowaniu karier akademickich.

 

Pieniądze z nagrody – 50 000 euro, laureat zamierza przeznaczyć na umacnianie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi zespołami badawczymi, m.in. poprzez zapraszanie do swojego laboratorium pracowników z innych zespołów naukowych oraz pobyty naukowe jego współpracowników w innych laboratoriach oraz udział w konferencjach.

 

 

Reinforcement Learning: maszyny uczą się jak dzieci
Od ponad dziesięciu lat węgierski naukowiec prowadzi badania w dziedzinie Reinforcement Learning (RL) [pol.: uczenie przez wzmacnianie].

 

RL to dyscyplina uczenia maszynowego, w której algorytmy intuicyjnie i poprzez eksperymentowanie uczą się swojego otoczenia i panujących w nim reguł. Odbywa się to podobnie jak w przypadku dzieci, które stopniowo poznają świat i dostrzegają, co i jak w nim funkcjonuje.

 

Neu bada, w których miejscach i dlaczego istniejące algorytmy RL napotykają ograniczenia, a następnie tworzy algorytmy, które wyróżniają się wyższą wydajnością i niezawodnością. W poszczególnych obszarach zastosowań sztucznej inteligencji, do których należą m.in. pojazdy autonomiczne, zautomatyzowane systemy dla rynków finansowych czy inteligentne sieci energetyczne, cechy takie jak niezawodność i stabilność są nieodzowne.

 

Razem ze swoim zespołem dr Neu testuje algorytmy w warunkach możliwie jak najbliższych rzeczywistości: wypróbowuje je w nowym otoczeniu i nieznanych sytuacjach, stawia je przed niezliczonymi wyborami, a następnie bada czynniki, które doprowadziły do powodzenia lub niepowodzenia określonego działania. Neu postawił sobie za zadanie zgłębić podstawowe procesy logiczne i funkcje RL.

 

Wykonanie tego zadania przyniesie korzyści wszystkim obszarom zastosowań RL. Dzięki prowadzonym przez siebie badaniom podstawowym naukowiec przyczynia się do poprawy wydajności i bezpieczeństwa działania algorytmów – według niego braki w tych obszarach to często jedna z najpoważniejszych przeszkód, które uniemożliwiają stosowanie rozwiązań SI.

Dr Gergely Neu – notka biograficzna

 

Jako ekspert i prelegent na najważniejszych konferencjach naukowych i warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji (np. ICML, DALI, ALT, NeurIPS oraz ICLR), Neu nie jest nową twarzą w międzynarodowej społeczności akademickiej.

 

Zanim w 2015 roku rozpoczął pracę na uniwersytecie Pompeu Fabra w Artificial Intelligence Group, zdążył wyrobić sobie nazwisko, pracując w zespole SequeL Team francuskiego instytutu INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) w Lille.

 

W 2013 roku ukończył Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie. Podczas ostatniego projektu badawczego w Google Brain w Zurychu, Neu zdobył doświadczenie z zakresu nauk wykorzystywanych w przemyśle, a dziś z niecierpliwością czeka na drugą połowę 2020 roku, którą planuje spędzić w Simons Institute na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii.

 

Bosch AI Young Researcher Award – informacje
Nagroda dla badaczy AI Young Researcher Award przyznawana przez firmę Bosch ma za zadanie wspierać młodych naukowców, dzięki którym sztuczna inteligencja staje się bardziej wydajna, niezawodna i zrozumiała.

Nagroda jest przyznawana raz w roku. Jury ocenia pracę badaczy akademickich i naukowców zatrudnionych w przemyśle.

Składanie wniosków do kolejnej edycji konkursu Bosch AI Young Researcher Award 2020 rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik