Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 09 okladka1

Świat Szkła 09/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Zmiany na szczycie w instytucie ift Rosenheim, prof. Ulrich Sieberath przekazuje zarządzanie w ręce prof. Jörna P. Lass
Data dodania: 19.01.20

Prof. Ulrich Sieberath przeszedł na emeryturę z końcem 2019 roku, a prof. Jörn P. Lass z TH Rosenheim został nowym dyrektorem Instytutu. Profesor Sieberath dokonał ogromnych rzeczy w ciągu 37 lat w ift Rosenheim, szczególnie w ciągu ostatnich 16 lat jako dyrektor Instytutu.

 

Dzięki swojej wielkiej wiedzy, entuzjazmowi w zakresie technologii i badań oraz pomysłowości, ale także dzięki zaangażowaniu w standaryzację i inne komitety, wywarł on trwały wpływ na Instytut, a także na cały przemysł okien i fasad - w Niemczech, Europie i na całym świecie.

 

 20200101ift 12

Entuzjazm w zakresie badań, testów i technologii towarzyszy prof. Ulrichowi Sieberathowi przez 37 lat.

 

Po twórczej przerwie będzie nadal dostępny dla ift Rosenheim i branży jako autor i prelegent. Od stycznia 2020 r. jego następcą jest prof. Jörn P. Lass, który działa w branży okien i fasad od 36 lat - 14 z tych lat na różnych stanowiskach kierowniczych w ift Rosenheim, a ostatnio przez 6 lat na Uniwersytecie Rosenheim w Nauki stosowane jako kierownik kierunku „Fasady budynków”.

 

Już na konferencji Rosenheim Window and Façade 2019 prof. Ulrich Sieberath został uhonorowany przez uczestników długimi oklaskami po 37 udanych latach w służbie branży. Astrid Wirges (CEO DIN) uhonorowała go odznaką honorową DIN jako „ojcem” normy produktu dla okien i drzwi, a także za jego wspaniałe zasługi w zakresie prac normalizacyjnych. Otrzymał Medal Zasługi miasta Rosenheim od burmistrza Rosenheim Gabriele Bauer.

 

 20200101ift 12a

Ulrich Sieberath jako młody inżynier podczas demonstracji badania odporności na włamanie (1984) (Źródło: ift Rosenheim)

 

Zapytany o przyczyny tej niezwykłej kariery prof. Ulrich Sieberath powiedział: „Moja kariera rozpoczęła się wcześnie, ponieważ już jako dziecko odwiedzałem warsztat okienny mojego ojca. Byłem entuzjastycznie nastawiony do wyposażenia technicznego i tego, jak można wykonać okno w cudowny sposób z kawałków drewna.

 

Po stażu w zakładzie stolarskim mój ojciec poradził mi, abym studiował konstrukcję okien u profesora Seiferta w Rosenheim. ”Po stażu w Instytucie Technologii Okien było jasne, że chciałby dalej rozwijać technologię okien jako inżynier. Ta idea inspirowała go przez następne 37 lat.

 

 20200101ift 12b

Ulrich Sieberath podczas swojego pierwszego wykładu na konferencji Rosenheim Window and Façade Conference 1984 na temat „Odporności okien i drzwi na włamanie” (Źródło: ift Rosenheim)

 

Z pewnością wynikało to również z faktu, że jego wzorce do naśladowania, prof. Seifert i prof. Schmid, zawsze wiedzieli dokładnie, kiedy powierzyć „temu Sieberath’owi” nowe zadania. Od samego początku prowadzono projekty badawcze, takie jak „drzwi wejściowe do mieszkania”, „drzwi lub okna antywłamaniowe” lub „wentylacja w budownictwie mieszkaniowym”. Natychmiast po dołączeniu do ift Rosenheim musiał opracować normy/standardy dotyczące odporności na włamanie.

 

Cechą szczególną było to, że statyczna próba mechaniczna nie mogła objąć pomysłowości włamywaczy. Z tego powodu zachowanie przestępcy zostało przeanalizowane wraz z Departamentem Śledczym Kryminalnym. Na tej podstawie opracowano ideę „standardowego włamywacza” i ręcznego testowania z czasem ataku jako kryterium oceny.

 

 20200101ift 12c

Nowe dwuosobowe przywództwo ift Rosenheim w komunikacie dla pracowników (2004) (Źródło: ift Rosenheim)

 

Wdrożenie tej niekonwencjonalnej koncepcji nie było łatwe, ale w końcu się utrwaliło i nadal obowiązuje. Doświadczenie zdobyte w tym czasie ukształtowało całą jego pracę w ift Rosenheim, która charakteryzuje się optymalnym połączeniem pragmatyzmu, kreatywności i inżynierii.

 

Dzięki temu „doświadczeniu” wielkie zadanie europejskich prac normalizacyjnych rozpoczęło się w 1989 r. Wraz z opracowaniem zharmonizowanych norm dotyczących produktów obowiązujących w całej UE. Skoncentrowano się na zadaniu opracowania normy EN 14351-1 jako europejskiej normy produktowej dla okien i zewnętrznych drzwi dla pieszych.

 

 20200101ift 12d

Dyrektor Instytutu ift Rosenheim, prof. Ulrich Sieberath, podróżował do wielu krajów. (2007) (Źródło: ift Rosenheim)

 

Zajęło to ponad 20 lat, ale ustanowiono normę w celu obiektywnego określenia właściwości produktu. Jako inżynier z praktycznym doświadczeniem opracował normy, które mają znaczenie faktyczne i są łatwe do zastosowania w praktyce. Profesor Sieberath zawsze dobrze rozumiał, kiedy firmy i rzemieślnicy narzekali na zbyt wiele przepisów technologicznych oraz w zakresie prawa pracy i zbyt dużych podatków.

 

Zawsze jednak wyjaśniał, że normalizacja jest językiem technologii i że znacznie upraszcza projektowanie, przetargi i produkcję. Przepisy zawsze prowadziły do nowych technologii, które zapewniały niemieckim firmom przewagę techniczną. Ważnym przykładem są konstrukcje energooszczędne, które zostały zasadniczo popchnięte do przodu przez rozporządzenie w sprawie izolacji termicznej.

 

 20200101ift 12e

Dyrektor Instytutu Prof. Ulrich Sieberath podczas nalewania piwa podczas uroczystego wieczoru konferencji Rosenheim Window and Façade Conference 2019 (Źródło: ift Rosenheim)

 

Prof. Sieberath zawsze inwestował dużo czasu w usługi ift, aby uprościć korzystanie z norm przez praktyków, na przykład ift-Normenportal (portal norm), ift-Montageplaner (narzędzie ze wskazówkami dotyczącymi montażu okien i drzwi) lub generator CE.

 

Niemal przy okazji nauczył się „dyplomacji normalizacyjnej” od doświadczonych kolegów, co również bardzo pomogło mu w jego późniejszej pracy jako dyrektora Instytutu, gdzie często musiał pośredniczyć między interesami producentów okien, dostawców akcesoriów, licencjodawców, stowarzyszeń i władz. Oprócz prac normalizacyjnych i jako kierownik działu drzwi otrzymał nowe zadania, takie jak utworzenie jednostki certyfikującej ift w 1994 r.

 

 20200101ift 12f

Ulrich Sieberath jest zachwycony innowacyjną fotowoltaiczną fasadą nowego budynku biurowego ift Rosenheim. (2013) (Źródło: ift Rosenheim)

 

Wieloletnie doświadczenie we wszystkich obszarach ift Rosenheim doprowadziło do powołania na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu w 2002 r. W 2001 r. utworzono Dział badań fasad w Deggendorf i Zakład prób ogniowych w Norymberdze, a w 2003 r. Zakład badań akustycznych prof Fritz Holtz w Kraglingu został przejęty. Logicznym krokiem było powołanie kierownictwa i zarządu Instytutu w 2004 r. wraz z dr. Jochenem Peichlem.

 

To „dwuosobowe przywództwo” z podziałem zadań między technologię a finanse okazało się optymalnym rozwiązaniem. Razem obaj byli w stanie rozwinąć instytut z obrotu wynoszącego ok. 7 milionów euro w tym czasie do nieco poniżej 23 milionów euro dzisiaj przy 230 pracownikach. Uzyskał tytuł profesora w 2012 r. co było nagrodą za wieloletnią działalność dydaktyczną od 1984 r. oraz innowacyjny program dalszej edukacji ED PRO opracowany wspólnie z prof. Heinrichem Kösterem (Prezydentem Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Rosenheim).

 

Teorię i praktykę połączono w idealny sposób na kursie „Okna i Fasady”. Na obowiązkowe pytanie dotyczące jego planów aktywnej emerytury odpowiada prof. Sieberath w humorystyczny sposób: „Będę nieobecny, ale nie na Drodze św. Jakuba, ale w pełnej aktywności.

 

Po 37 cudownych i pełnych satysfakcji latach w ift Rosenheim, chcę skorzystać z tej nowej wolności spędzania czasu z rodziną i podróżowania do krajów, które wcześniej mogłem odwiedzać tylko w podróży służbowej, a po twórczej przerwie z przyjemnością przekażę moje doświadczenie i wiedzę następnemu pokoleniu inżynierów, techników i rzemieślników. W ten sposób będę mógł pozostać w kontakcie z ift Rosenheim i przemysłem. ”

 

 20200101ift 12g

Jörn P. Lass obejmuje stanowisko dyrektora Instytutu w ift Rosenheim od 1 stycznia 2020 r. (Źródło: ift Rosenheim)

 

Prof. Jörn P. Lass

Jörn P. Lass pracuje w branży okien i fasad od ponad 36 lat. Wszystko zaczęło się od stażu u producenta szyb i okien. Po studiach na wydziale technologii drewna pracował dla licencjodawcy profili okiennych i fasadowych oraz jako kierownik projektu przy konstruowaniu i produkcji okien i fasad. Następnie przeszedł do kierownictwa technicznego średniej wielkości producenta okien i fasad.

 

Następnie przez 14 lat pełnił obowiązki zarządcze w ift Rosenheim w dziedzinie badań, testów, kontroli jakości, standaryzacji i certyfikacji. Przez ostatnie sześć lat był profesorem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Rosenheim, gdzie prowadził kurs „Fasady budynków”. Oprócz poszerzania wiedzy specjalistycznej poprzez badania i rozprawy, utrzymano i rozbudowano ważne sieci komunikacji.

 

Profesor Lass wnosi to bogate doświadczenie do zarządzania ift Rosenheim, aby kontynuować historię sukcesów ift Rosenheim wraz z dr Jochenem Peichlem. Prof. Lass kładzie duży nacisk na promowanie niezbędnych zmian w neutralnych dla klimatu i zrównoważonych budynkach dzięki innowacyjnym i funkcyjnym elementom i fasadom budynków. W tym celu kontakty w świecie akademickim zostaną wykorzystane do stworzenia wartości dodanej dla przemysłu poprzez wspólne badania i rozwój. Celem jest dalsze rozwijanie instytutu jako wiodącego krajowego i międzynarodowego dostawcy w zakresie opracowywania, testowania i certyfikacji produktów dla fasady budynku.

 

„Ponieważ technologie i kanały dystrybucji wciąż ewoluują, zawsze musimy być o krok przed rynkiem i naszymi konkurentami oraz wspierać naszych klientów odpowiednimi usługami, aby zapewnić sukces. Dlatego będę również zaangażowany w nowe projekty i projekty klientów. nadal wspierać przemysł innowacyjnymi i praktycznymi koncepcjami i regulacjami w zakresie jakości, użyteczności i uczciwej konkurencji. Pierwszym konkretnym krokiem jest nowy budynek innowacyjnego laboratorium do badania akustyki budynków i fasad ”, mówi prof. Jörn P. Lass.

 

 

O ift Rosenheim

Instytut  ift Rosenheim to europejska notyfikowana jednostka badawcza, testująca, nadzorująca i certyfikująca, która posiada międzynarodową akredytację zgodnie z normą EN ISO / IEC 17025. Skupia się na praktycznym, holistycznym i szybkim testowaniu oraz klasyfikacji wszystkich cech okien, fasad, drzwi, bramy, szkła i innych materiałów budowlanych.

Ma na celu ciągłą poprawę jakości produktu, projektowania i technologii oraz standaryzacji i badań. Certyfikacja ift Rosenheim zapewnia akceptację w całej Europie. Instytut ift Rosenheim postrzega również rozpowszechnianie wiedzy jako obowiązkową część swojej pracy. Jako niezależny instytut ift cieszy się specjalnym statusem wśród mediów, a jego publikacje dokumentują aktualny stan wiedzy.

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik