Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Kodeks Sztucznej Inteligencji: Bosch ustanawia korporacyjne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji
Data dodania: 26.03.20

 Bosch wyznacza etyczne granice dla sztucznej inteligencji (SI). Spółka opracowała wytyczne dotyczące stosowania sztucznej inteligencji w swoich produktach. Myśl przewodnia kodeksu SI stworzonego przez koncern brzmi: we wszystkich decyzjach 

 

20200303bosch 1

 

“Sztuczna inteligencja ma służyć ludziom. Dajemy naszym pracownikom do ręki kodeks, a w nim jasne wytyczne dotyczące zasad tworzenia inteligentnych produktów. Chcemy, aby ludzie mieli zaufanie do naszych produktów SI.”

powiedział prezes Bosch Volkmar Denner z okazji inauguracji tegorocznej konferencji IoT Bosch ConnectedWorld (BCW) w Berlinie.

 

20200303bosch 2

 

Sztuczna inteligencja jest dla Grupy Bosch kluczową technologią. Od 2025 roku wszystkie produkty Bosch będą wyposażone w sztuczną inteligencję lub będą z jej pomocą rozwijane albo produkowane. Przedsiębiorstwo postawiło sobie ambitne zadanie uczynienia produktów SI bezpiecznymi, wytrzymałymii zrozumiałymi.

 

20200303bosch 3

 

“Jeżeli sztuczna inteligencja przestanie być czymś w rodzaju tajemniczej czarnej skrzynki, ludzie nabiorą do niej zaufania, a w świecie zintegrowanym w sieci zaufanie będzie ważnym wyróżnikiem jakości”

powiedział Michael Bolle, CDO i CTO spółki Bosch.

 

20200303bosch 4

 

Bosch zamierza wytwarzać produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję, którym można zaufać. Kodeks opiera się na motto Bosch „Technologia bliżej nas”, które łączy dążenie do innowacyjności z odpowiedzialnością społeczną.

 

W ciągu nadchodzących dwóch lat Bosch chce przygotować 20 000 pracowników do pracy ze sztuczną inteligencją. Program obejmuje także wdrożenie Kodeksu SI, który jest poświęcony odpowiedzialnemu stosowaniu tej technologii.

 

20200303bosch 5

 

SI oferuje duży potencjał
Sztuczna inteligencja jest motorem postępu i wzrostu na całym świecie. Firma doradcza PwC przewiduje, że do roku 2030 produkt krajowy brutto w Chinach wzrośnie dzięki SI o 26 proc., w Ameryce Północnej o 14 proc., a w Europie o ok. 10 proc.

 

Mobilność, medycyna, rolnictwo... niemal we wszystkich obszarach życia, technologia może pomóc radzić sobie z wyzwaniami takimi, jak np. ochrona klimatu, oraz poprawić wyniki naszych działań.

 

Po przeanalizowaniu dużych ilości danych, algorytmy wyciągają wnioski i są w stanie podejmować decyzje. Bosch już dziś – przed wprowadzeniem wiążącej normy unijnej – angażuje się w dyskusję o kwestiach etycznych, jakie wiążą się ze stosowaniem nowej technologii. Fundament moralny dla tego procesu stanowią wartości zawarte w „Powszechnej deklaracji praw człowieka”.

 

20200303bosch 6

 

Człowiek powinien nadal sprawować kontrolę
Zgodnie z Kodeksem SI firmy Bosch sztuczna inteligencja nie może decydować o losach ludzi bez człowieka pełniącego funkcje kontrolne. SI ma raczej służyć jako narzędzie.

 

Oznacza to trzy możliwe scenariusze. Wszystkie mają wspólny mianownik: człowiek powinien zachować kontrolę nad decyzjami podejmowanymi przez produkty SI rozwijane przez firmę Bosch.

 

W pierwszym scenariuszu sztuczna inteligencja jest środkiem czysto pomocniczym – np. w zastosowaniach wspomagających proces decyzyjny: człowiek może liczyć na jej wsparcie w procesie klasyfikacji przedmiotów lub istot żyjących (Human-in-command). Według drugiego scenariusza inteligentny system sam podejmuje decyzje, które człowiek może w każdej sytuacji zastąpić swoją decyzją (Human-in-the-loop).

 

Przykładem takiego wariantu jest częściowo zautomatyzowana jazda samochodem: kierowca ma możliwość bezpośredniej ingerencji w działanie funkcji asystenta parkowania.

 

W trzecim scenariuszu, którego przykładem może być asystent hamowania awaryjnego, eksperci już w fazie projektowania produktu inteligentnego określają pewne parametry będące podstawą podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencje, natomiast w same decyzje człowiek nie może ingerować.

 

Następnie konstruktor sprawdza, czy urządzenie trzyma się zadanych przez człowieka parametrów. W razie potrzeby parametry można zmodyfikować (Human-on-the-loop).

 

20200303bosch 7

 

Wspólne budowanie zaufania
Poprzez swój kodeks SI Bosch chce także zabrać głos w debacie społecznej dotyczącej sztucznej inteligencji.

“Sztuczna inteligencja zmieni wszystkie aspekty życia. Dlatego konieczna jest debata społeczna na ten temat.”

powiedział Denner.

 

Aby budować zaufanie do inteligentnych systemów, oprócz technicznego know-how, ważny jest także ciągły dialog ze światem polityki, nauki oraz społeczeństwem. Dlatego Bosch bierze udział w Grupie Eksperckiej (High Level Expert Group) Komisji Europejskiej w Brukseli, która zajmuje się m.in. kwestiami etycznymi dot. sztucznej inteligencji.

 

W ramach globalnej sieci, obejmującej aktualnie siedem lokalizacji, a także we współpracy z Uniwersytetem w Amsterdamie oraz Carnegie Mellon University z Pittsburgha/USA firma prowadzi obecnie badania nad bezpieczną i godną zaufania sztuczną inteligencją.

 

Bosch jest także członkiem założycielem inicjatywy badawczo-rozwojowej Cyber Valley w Badenii-Wirtembergii oraz inwestuje 100 mln EUR w budowę kampusu SI.

 

W niedalekiej przyszłości znajdzie tam pracę 700 specjalistów, badaczy z zewnątrz oraz pracowników z wewnętrznych start-upów Bosch. Ścisła wymiana ze specjalistami wiodących międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji stoi także w centrum zainteresowania powołanego przez Bosch do życia Digital Trust Forum

 

“Naszym wspólnym celem jest bezpieczny i godny zaufania Internet rzeczy”

powiedział Bolle.

 

Główne wytyczne Kodeksu SI opracowanego przez spółkę Bosch:

- Każdy produkt Bosch wykorzystujący SI musi być zgodny z naszym motto „Technologia bliżej nas”, które łączy dążenie do innowacyjności z odpowiedzialnością społeczną.
- Sztuczna inteligencja nie może decydować o losach ludzi bez nadzoru człowieka - ma ona służyć człowiekowi jako narzędzie.
- Pragniemy rozwijać bezpieczne, wytrzymałe i zrozumiałe produkty SI.
- Zaufanie to jedna z podstawowych wartości w naszej firmie. Chcemy, aby rozwijane przez nas produkty SI cieszyły się zaufaniem.
- Podczas projektowania produktów SI przestrzegamy przepisów prawa i kierujemy się zasadami moralnymi.

 

- Kodeks sztucznej inteligencji (SI): Bosch przekazuje pracownikom zbiór wytycznych dot. SI i zajmuje stanowisko w debacie społecznej o sztucznej inteligencji.

- Podstawowa zasada: Sztuczna inteligencja powinna być bezpieczna, wytrzymała i zrozumiała, a człowiek powinien sprawować nad nią kontrolę.
- Prezes zarządu Bosch, Volkmar Denner: – Chcemy, aby ludzie mieli zaufanie do naszych produktów SI.
- Kooperacje i partnerstwa, których celem jest umocnienie zaufania do produktów zintegrowanych oraz inteligentnych.

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik