Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 06 okladka1

Świat Szkła 6/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Czy branża stolarki otworowej jest gotowa na 2021 rok?
Data dodania: 13.10.20

W 2021 roku nastąpi zaostrzenie przepisów prawa budowlanego dotyczących zwiększenia energoosz-czędności budynków. Nowe prawo jest odpowiedzią na dyrektywę Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, kiedy ustalono szczegóły dotyczące charakterystyki energetycznej nowych budynków powstałych na terenie państw członkowskich. Co oznaczają te zmiany dla przedstawicieli branży okiennej i drzwio-wej oraz osób planujących generalny remont czy budowę domu?

 

20200933awilux czy stolarka otworowa jest gotowa na 2021 ok

 

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów unijnych jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie nowopowstałe obiekty będą zaliczane do budynków pasywnych lub zeroenergetycznych, czyli takich, które są samowystarczalne i nie wymagają dużego poboru energii. Nowelizacja ustawy, która wej-dzie w życie z dniem pierwszego stycznia 2021 roku, określa wymagania dla nowych budynków m.in. w zakresie współczynnika przenikania ciepła - U (W/m2K). 

 

- Współczynnik U określa, jak wiele ciepła ucieka z wnętrza domu na zewnątrz. Im niższy parametr, tym mniejsze straty ciepła ponoszą domownicy. Zgodnie z obowiązującymi nas od 2021 roku przepisami, okna fasadowe będą musiały wykazywać współczynnik U na poziomie 0,9 W/m2K, natomiast okna dachowe 1,1 W/m2K – mówi Rafał Buczek z firmy Awilux, produkującej nowoczesne okna i drzwi. 

 

 

Standard WT 2021

Nowelizacja przepisów tworzy pewne utrudnienia dla osób chcących rozpocząć remont lub budowę do-mu, ponieważ to na nich będzie spoczywał obowiązek sprawdzenia zakupionych materiałów pod kątem ich energooszczędności. Niewątpliwą korzyścią płynącą z zapowiedzianych zmian jest to, że dzięki rygory-stycznym przepisom wszystkie nowe obiekty powstałe od 2021 roku będą energooszczędne, co pozytyw-nie wpłynie nie tylko na generowane zużycie energii, ale także na nasze środowisko. 

 

O zmianach dotyczących wprowadzenia nowych parametrów okiennych branża wiedziała już od kilku lat. Był to czas, w którym firmy mogły przygotować swoją ofertę do prawa, które będzie realnie obowiązywa-ło dopiero od stycznia 2021. Jednak wiele firm oferujących gorszej jakości okna, nie jest na to gotowych –  zarówno pod względem produkcji, jak i oferowanych rozwiązań. Natomiast w portfolio firmy Awilux już od dłuższego czasu znajduje się szeroki wachlarz rozwiązań spełniających wymagania WT 2021. 

 

- Mottem firmy jest to, by wychodzić poza ramy standardowej produkcji i w zamian oferować produkty najwyższej jakości, które gwarantują użytkownikom wieloletni komfort. Zarówno nasze działania, jak i działania naszych dostawców nakierowane są na dostarczanie stolarki o najwyższych parametrach doty-czących m.in. energooszczędności. Taka jest polityka firmy Awilux – by być o krok dalej. Z tego powodu oferujemy inwestorom rozwiązania premium, które swoimi parametrami już dawno wyróżniały się w stosunku do norm określonych w dotychczasowych warunkach technicznych i prawie budowlanym – mówi Rafał Buczek z firmy Awilux. 

 

Zdaniem eksperta, branża stolarki otworowej powinna oferować najlepsze rozwiązania, a nie rozwiązania, które się dobrze sprzedają – bo bez tego nie byłoby rozwoju technologicznego. 

 

- Nasi klienci szukają rozwiązań, które nie są dostępne w markecie, tylko takich, które będą im sprzyjać przez wiele lat – okien nowoczesnych, ciepłych i funkcjonalnych. Świadomi inwestorzy już od dawna po-szukiwali rozwiązań spełniających normy, które od stycznia będą pewnym standardem. Ocieplenie domu, na które wpływ ma także wybór okien, to rzecz, która codziennie nas dotyka i nie ma tu miejsca na kom-promisy oraz oferowane słabszych rozwiązań – nawet kosztem niższej ceny – dodaje ekspert Awilux.

 

 

20200933awilux rafal buczek awilux 10

 

Czy okna będą droższe?

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących energooszczędności i wymaganych wskaźników U może nieść za sobą wzrost cen najtańszych rozwiązań dostępnych na rynku. Producenci, którzy będą zmuszeni do podwyższenia standardu swoich rozwiązań - z pewnością podniosą ich ceny. 

 

- Rozwiązania z oferty Awilux, które już spełniają wymagania WT 2021, nie zmienią swojej ceny, ponieważ już teraz wykazują najwyższy standard. Na ewentualną korektę ceny może wpłynąć wzrost cen stali, szkła czy siły roboczej, jednak w tym przypadku nie możemy mówić o diametralnych podwyżkach związa-nych ze zmianą przepisów od stycznia 2021 roku – wyjaśnia Rafał Buczek i dodaje - Warto pamiętać, że inwestycja w energooszczędność budynku zwróci się inwestorowi na różnych płaszczyznach. Budując nowy dom, lepiej jest zwrócić uwagę na jego parametry termiczne, niż na przykład na telewizor o więk-szym rozmiarze - który można zakupić w dowolnym momencie.

 

Nowelizacja przepisów, która wejdzie w życie z dniem pierwszego stycznia 2021, wprowadzi nowy stan-dard budowlany. Firma Awilux jest jednym z przedstawicieli branży stolarki okiennej, który do nadchodzą-cych zmian nie musiał się przygotowywać, gdyż od lat stawiał na najlepsze parametry swoich rozwiązań. 

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także