Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future
Data dodania: 30.01.21

20210211DNI BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future

Poznań, 01-02.02.2021 || Poznań Congress Center || Międzynarodowe Targi Poznańskie
Formuła on-line

 

1 lutego 2021 r.

11.00 – 11.10    Otwarcie Forum i powitanie uczestników

                        Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

                                       

11.10 – 11.20    Wystąpienie inauguracyjne

Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

 

11.20 – 12.45    Analiza polskiego rynku budoWNICTWA MIESZKANIOWEGO I KOMERCYJNEGO w dobie pandemii oraz prognozy na rok 2021.

                        Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.

Szymon Jungiewicz , Główny analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

 

Polski rynek budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.

Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich

 

Panel dyskusyjny:

 

Moderator: Szymon Jungiewicz, Główny Analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

 

Uczestnicy:

                       

Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy

i Technologii

                        Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.

Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego

dr Jacek Furga, Związek Banków Polskich

 

12.45 – 13.00    Przerwa kawowa

 

13.00 – 14.15    Nowe technologie w budownictwie.

Człowiek vs. Maszyna VS. śRODOWISKO - automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, OCHRONA ŚRODOWISKA.

                       

Prezentacja wprowadzająca

                        Przemysł 4.0 w budownictwie.

Andrzej Soldaty - Inicjatywa na rzecz Polskiego Przemysłu 4.0

 

Panel dyskusyjny

 

Moderator: Krzysztof Skrzypek

 

Uczestnicy:

                       

Wojciech Gruźliński, Technical & Product Manager, aeroMind

Łukasz Gorgolewski, Przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Tomasz Wegner, Dyrektor Handlowy Interhandler JCB (Zielone budowy – maszyny i urządzenia budowlane a ochrona środowiska)

Jakub Wójcik, członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, ekspert ds zrównoważonego budownictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

14.15 – 15.00    Przerwa na lunch

15.00 – 16.30    Nowoczesna prefabrykacja odpowiedzią na wyzwania stawiane dziś Współczesnemu budownictwu.

                        Prezentacja wprowadzająca

Prefabrykacja szansą szybkiego rozwoju nowoczesnego budownictwa

Marek Beśka, Business Developer Industry East Europe

Panel dyskusyjny

 

Moderator: Marek Beśka, Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe

 

Uczestnicy:

 

Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse S.A.

Andrzej Czapczuk, Dyr. Generalny F.B.I. Tasbud

Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu, Ekoinbud Sp. z o.o.

Kamil Kowalczyk, Dyrektor Działu Handlowego Climatic

Tomasz Seremet, Członek Zarządu Pekabex SA

                       

16.30                Zakończenie

2 lutego 2021 r.

9.30 – 11.30      CZAS INFRASTRUKTURY - STAN AKTUALNY I PROJEKCJA PRZYSZŁOŚCI.

 

9.30 – 10.00      Prezentacje wprowadzające

Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego – które segmenty w budownictwie infrastrukturalnym mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej?

Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

 

Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przegląd sytuacji w segmentach, projekcje przyszłości - drogi, koleje, energia, hydrotechnika, środowisko.

Szymon Jungiewicz, Główny analityk rynku infrastruktury, Dyrektor sektora budowlanego w PMR Market Eksperts

 

 

 

Panel dyskusyjny

 

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny, były wieloletni red. nacz. Magazynu FORBES redaktor naczelny „Euroinfrastruktura XXI ”- Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 

  • Budownictwo infrastrukturalne – stabilizator sytuacji gospodarczej w Polsce.
  • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych szansą na stabilizację dla branży.
  • Koniec obecnej perspektywy finansowej UE - jak firmy i instytucje radzą sobie z w obecnej sytuacji z wykorzystaniem środków i co stanowi największe zagrożenie?
  • Projekcja sytuacji w budownictwie na najbliższy rok i lata następne

Uczestnicy:

Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep S.A.

Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK

Cezary Saganowski, Prezes Zarządu Egis Poland, ekspert w dziedzinie projektowania

Jan Styliński, Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Piotr Malepszak, Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa

Grzegorz Bagiński – Dyrektor Generalny Saferoad, Region Europy Północno-Wschodniej

Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

11.30 – 11.45    Przerwa kawowa

11.45 – 13.45    Finansowanie rozwoju budownictwa infrastrukturalnego I PRZEMYSŁOWEGO

 

11.45 – 12.10    Prezentacje wprowadzające

Aktualna sytuacja finansowa rynku budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego.

Bieżąca sytuacja i perspektywy dla sektora budownictwa po COVID-19.

dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

                        Panel dyskusyjny

 

Moderator: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

  • Bieżąca sytuacja finansowa branży budowlanej
  • Polityka kredytowa i gwarancyjna banków i zakładów ubezpieczeń w stosunku do firm budowlanych
  • Mechanizmy wsparcia płynności finansowej sektora budownictwa
  • Rola publicznego rynku kapitałowego w pozyskaniu kapitału dla branży budowlanej
  • Perspektywy dla rozwoju inwestycji w formule PPP w Polsce
  • Narzędzia wsparcia eksportu usług budowlanych

Uczestnicy:

Anna Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE

Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i

Finansowanie Nieruchomości w Banku PKO BP

Jakub Chojnacki, Wiceprezes Zarządu PORR

Piotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)

Dariusz Szkaradek, Prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego

 

13.45                Zakończenie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.