Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”
Data dodania: 11.02.21

20210122 PCZ konf

W dniach 4–5 listopada 2020 roku odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

 20200122 XVII MEST  BoZPE  KOL 3

 

Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji były następujące ośrodki naukowe: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences, University of Žilina i Georgian Technical University.

 

W tym roku, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, co umożliwiło Uczestnikom zaprezentowanie swoich referatów oraz wzajemną komunikację z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

20200122 XVII MEST  BoZPE  KOL 2


Na konferencję zgłoszone zostały referaty z 19 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy (m.in. z: Armenii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier). W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób.

 

Słuchaczami konferencji byli przedstawiciele uczelni, w tym również studenci, oraz osoby reprezentujące instytucje naukowo-badawczye, stowarzyszenia oraz firmy z branży budowlanej z Armenii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier.

 

20200122 XVII MEST  BoZPE 6

 

Tematyka wystąpień dotyczyła obiektów budowlanych, w tym ich komponentów, wpływających na ich charakterystykę energetyczną, ekologiczną oraz właściwości odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.

 

Autorzy referatów zaprezentowali wyniki badań naukowych oraz poszukiwań nowatorskich rozwiązań projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych pozwalających zoptymalizować pod względem energetycznym, ale również ekologicznym, realizację, eksploatację i utylizację obiektu budowlanego.

 

Praktykowane od szeregu już lat łączenie prezentacji referatów, obrad i dyskusji z wystąpieniami przedstawicieli firm z branży budowalnej, pozwala Uczestnikom naszej konferencji na zapoznanie się ze współczesną praktyką budowlaną, w tym możliwościami modernizacji istniejących obiektów budowlanych oraz realizacji nowych.

 

20200122 XVII MEST  BoZPE 1

 

Tradycją naszej konferencji jest łączenie wystąpień naukowych z sesjami wyjazdowymi, których nadrzędnym punktem jest zwracanie uwagi na aspekty poszukiwania rozwiązań materiałowych i technologicznych optymalnych pod względem energetycznym i ekologicznym. Jednakże w tym roku w związku z pandemią COVID-19 ta część konferencji nie mogła się odbyć. Zmiana formuły konferencji nie wpłynęła na jej jakość, a spotkania naukowców z praktyką budowlaną i wymiana na tej podstawie spostrzeżeń oraz doświadczeń, stanowi bardzo wartość dodaną organizowanej konferencji.

 

Konferencję wsparły i zaprezentowały się w formie prezentacji następujące firmy i instytucje: ALUPROF S.A. z Grupy Kęty S.A., FAKRO Sp. z o.o., Schöck Sp. z o.o., TESTO Sp z o.o., Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, YAWAL S.A.

 

20200122 XVII MEST  BoZPE 44

 

Konferencję wsparły również: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach oraz stowarzyszenie: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie..

 

Patronowały jej czasopisma techniczne: „Inżynier Budownictwa”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane”, „Rynek Instalacyjny”, „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” oraz „Świat Szkła”.


dr inż. Adam Ujma

 

20200122 XVII MEST  BoZPE 5