Aktualne wydanie

2021 03 okladka1

Świat Szkła 03/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

EPPA wzywa producentów surowców do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jak najszybsze-go zniesienia przestojów spowodowanych siłą wyższą
Data dodania: 31.03.21

20210303eppaFirmy członkowskie EPPA są zaniepokojone falą oświadczeń dotyczących siły wyższej ze strony europejskich dostawców surowców, która nie była widziana od 2015 roku.

 

Masowe problemy w łańcuchu dostaw żywicy PCV stawiają dostawców systemów okiennych PCV pod presją. Logistyka odczuwa nie tylko konsekwencje globalnej pandemii, ale także liczne przypadki siły wyższej, które zostały ogłoszone przez producentów żywicy w ostatnich tygodniach. Jako główny od-biorca żywicy PCV na rynku europejskim, dostawcy systemów okiennych z PCV cierpią z powodu ro-snących niedoborów materiału w połączeniu ze wzrostem cen, co wpływa na ich produkcję.


Jednocześnie w ostatnich miesiącach wzrasta popyt na produkty budowlane, takie jak okna. Niedobór surowców, dodatków i powiązanych towarów powoduje przerwę w zaopatrzeniu i pogarsza ogólną trudną sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią. Jeśli nie uda się zaspokoić popytu na żywicę PCV, producenci profili PVC nie będą mogli kontynuować produkcji zgodnie z planem. Sytuację dodat-kowo pogarsza brak importu, w szczególności z USA, jak również z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu.


Jeśli obecna sytuacja się utrzyma, to jej skutki będą odczuwalne również w dalszej części łańcucha do-staw i odbiją się na europejskim rynku okien z PCV. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze negatywne skutki są już widoczne, EPPA wzywa producentów surowców do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu jak najszybszego zniesienia przestojów spowodowanych siłą wyższą.

 

O EPPA
EPPA (European PVC Window Profile and related Building Products Association Public) jest europejskim stowarzyszeniem branżowym producentów systemów profili okiennych z twardego PCW i związanych z nimi produktów budowlanych. EPPA, z siedzibą w Brukseli, reprezentuje dostawców systemów w kontaktach z Komisją Europejską. EPPA pozostaje wspólną platformą dla kra-jowych działań w zakresie technologii okien z PCW, recyklingu, ochrony środowiska i public relations.