Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Zmiany w Grupie REHAU – większa niezależność jednostek biznesowych i zmiany w Radzie Nad-zorczej rodzinnej firmy
Data dodania: 07.07.21

- Dział Automotive staje się silną, niezależną firmą
- REHAU Industries tworzy nowy parasol dla pozostałych dywizji REHAU
- Jobst Wagner i Dr Veit Wagner zamieniają się rolami w zarządzie Grupy REHAU

 

REHAU robi kolejny ważny krok w kierunku silnej, zorientowanej na rynek organizacji o mocnych, nieza-leżnych filarach. Z firmy obecnie znanej w Niemczech jako REHAU AG + Co, zostają wydzielone dwie odrębne spółki – REHAU Automotive z produktami dla przemysłu motoryzacyjnego i REHAU Industries z produktami dla budownictwa i przemysłu.

 

20210707REHAU  Dr Veit Wagner and Jobst Wagner small

 

Razem z RAUMEDIC, Meraxis oraz niedawno utworzoną jed-nostką ds. innowacji New Ventures, będą one stanowić w przyszłości mocne filary całej Grupy REHAU. Jednocześnie Jobst Wagner, po ponad 20 latach stania na czele Rady Nadzorczej REHAU, 1 lipca 2021 r. przekazał stanowisko prezesa swojemu bratu, a sam obejmie stanowisko wiceprezesa, które obecnie piastuje jego brat.

 


„W ciągu ostatnich 20 lat mój brat i ja stale rozwijaliśmy Grupę REHAU i konsekwentnie wyznaczaliśmy kierunek dla silnej, aktywnej na całym świecie grupy firm” – powiedział Jobst Wagner. „U podstaw zawsze była nasza niepowtarzalna kultura, która od samego początku wyróżniała nas jako niezależną firmę ro-dzinną, która stawia na innowacyjność, swobodę przedsiębiorczości i bliskość w relacjach z klientem. Przede wszystkim jednak koncentrujemy się na naszych pracownikach, z którymi kontynuujemy tą udaną drogę”.

 


Dr Veit Wagner mówi, „Jako nowoczesna firma rodzinna polegamy na zmianach, które poprowadzą Gru-pę w trwale pomyślną przyszłość. W szczególności chcemy, aby nasze oddziały były jeszcze bardziej ukierunkowane i mocniejsze”. Dywizja Automotive i pozostałe dywizje znacznie różnią się od siebie pod względem modelu biznesowego, struktury klientów i organizacji wewnętrznej. Poprzedni pion Automotive stanie się zatem niezależną firmą pod nazwą REHAU Automotive.

 

Nowa jednostka biznesowa otrzyma większą autonomię, aby stać się bardziej zwinną i konkurencyjną – z większym polem manewru i podej-mowania decyzji, ale nadal pod silnym parasolem Grupy REHAU.

 


Nowa firma REHAU Industries będzie wspólnym parasolem dla innych działów REHAU: Window Solu-tions – z produktami dla branży okiennej, a także Building Solutions, Furniture Solutions i Industrial Solu-tions. Znajdą się w niej również międzyoddziałowe jednostki usługowe. Obie nowe firmy będą optymalnie pozycjonowane pod kątem konkurencji zorientowanej na klienta i rentownego wzrostu. REHAU Industries będzie nadal kierowany przez CEO Williama Christensena.

 


„Grupa REHAU pozostaje jednoczącym, silnym parasolem dla wszystkich jednostek biznesowych – kon-trolowanych przez rodzinę, niezależnych i zróżnicowanych w oparciu o nasze wspólne wartości zaufania, innowacji i niezawodności” – podkreśla dr Veit Wagner.

 


Przejście do nowej struktury ma się zakończyć w pierwszej połowie 2022 roku. Nowe zarządy rozpoczną pracę już 1 lipca 2021 roku. Dla pracowników REHAU wszystkie umowy o pracę, treści umów, jak rów-nież staż pracy pozostanie niezmieniony.