Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 02 okladka gif

Świat Szkła 02/2020

(wydanie polsko-angielskie)

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

  

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

20200131a-SWIAT-SZKLA-HALIO-750x100-V3-PL

 konferencja 2020

wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019

 LiSEC SS Konfig 480x120

  

eurasia glass 480x100

 

 konferencja ICG 1c

Nauka inwestowania w odnawialne źródła energii
Data dodania: 29.09.11

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu na IV edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Rekrutacja trwa do 30 września.

Adresaci studiów: prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza przedsiębiorstw energetycznych, przedstawiciele samorządów oraz osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej

Tematyka i forma prowadzenia zajęć: Znaczna cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (do 2020 roku).

Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych.

Wykłady obejmą także analizy i prognozy danych wejściowych do modeli ekonomicznych takich jak ceny paliw i energii, ceny świadectw pochodzenia, intensywność pomocy publicznej do inwestycji itp. oraz badanie wpływu oczekiwanych zmian prawnych na konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej.

Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014 – 2020.

 

Program Studiów

Ramowy program Studiów Podyplomowych został podzielony na podgrupy. Każda podgrupa reprezentuje ważną dziedzinę Inwestowania w odnawialne źródła energii: charakterystyka rynku energetyki odnawialnej, dobór źródeł finansowania (z elementami rynku kapitałowego), analiza finansowa projektu inwestycyjnego, analiza kosztów i korzyści (CBA) społecznych projektu inwestycyjnego, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE.

Przedmiot

Prowadzący

Liczba godzin

Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej

46

Odnawialne zasoby energii i ich wykorzystanie

mgr inż., MBA Grzegorz Wiśniewski Prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej

4

Prognozy wykorzystania odnawialnych źródeł energii

mgr inż. Katarzyna Michałowska-Knap

2

Technologie i rynek energetyki odnawialnej:

- energetyka wiatrowa

- energetyka słoneczna

- energetyka geotermalna

- biogaz oraz biomasa

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski - wprowadzenie

mgr inż. Katarzyna Michałowska-Knap i mgr inż. Paweł Regulski

mgr inż. Michał Kwasiborski i mgr inż. Aneta Więcka

dr inż. Piotr Kubski

mgr inż. Anna Oniszk-Popławska

20

Uwarunkowania prawne i rynkowe odnawialnych źródeł energii w Polsce:

- UE (Pakiet klimatyczny, dyrektywa 2009/28/WE krajowe zobowiązania oraz „Krajowy Plan Działań” do 2020 r.)

- Prawo krajowe (Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska); ocena funkcjonowania oraz kierunki zmian prawnych

- Ceny paliw i energii oraz świadectw pochodzenia; aktualne trendy i prognozy cen

- Finansowanie – wprowadzenie

- Finansowanie – fundusze UE

- Finansowanie – fundusze ekologiczne

- Finansowanie – fundusze na inwestycje demonstracyjne i innowacje

 


mgr inż. Grzegorz Wiśniewski


mgr inż. Anna Oniszk-Popławska


mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

mgr inż. Anna Oniszk-Popławska

mgr inż. Anna Oniszk-Popławska

mgr inż. Grzegorz Wiśniewski

14

System elektroenergetyczny

dr inż. Magdalena Iwaniec

6

Dobór źródeł finansowania (z elementami rynku kapitałowego)

38

Krótkoterminowe źródła finansowania

dr Rafał Siedlecki/dr Magdalena Ligus/dr Grzegorz Michalski

4

Długoterminowe źródła finansowania (kredyt inwestycyjny, obligacje, akcje, leasing, private equity, project finance)

dr Tomasz Słoński/dr Rafał Siedlecki/dr Grzegorz Michalski/dr Wojciech Hasik/mgr Grzegorz Jajuga/mgr Wojciech Mróz

26

Ustalenie optymalnego sposobu finansowania

dr Tomasz Słoński

4

Koszt kapitału w rachunku efektywności inwestycji

dr Małgorzata Kwiedorowicz

4

Analiza finansowa projektu inwestycyjnego

 

40

Planowanie finansowe

prof. Wiesław Pluta/dr Magdalena Ligus

6

Szacowanie parametrów finansowych projektu inwestycyjnego

dr Tomasz Słoński/dr Paweł Mielcarz/dr Rafał Siedlecki

4

Szacowanie przepływów pieniężnych projektu inwestycyjnego

dr Paweł Mielcarz/dr Tomasz Słoński

6

Kryteria oceny efektywności finansowej projektu inwestycyjnego

prof. Adam Kopiński

6

Finansowa trwałość projektu inwestycyjnego

dr Magdalena Ligus/dr Tomasz Słoński

4

Analiza wrażliwości i ryzyka projektu inwestycyjnego

dr Teresa Jajuga

6

Ocena projektów o niekonwencjonalnych przepływach środków pieniężnych

dr Magdalena Ligus/dr Tomasz Słoński

4

Prognozowanie i symulacje

prof. Adam Kopiński

4

Analiza kosztów i korzyści (CBA) społecznych projektu inwestycyjnego

10

Korekty przepływów finansowych: transfery i ceny kalkulacyjne

dr Magdalena Ligus

4

Korekty przepływów finansowych: efekty zewnętrzne inwestycji w OZE

dr Magdalena Ligus

4

Obliczanie i interpretacja wskaźników efektywności ekonomicznej

dr Magdalena Ligus

2

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE

8

Część wstępna

dr Paweł Mielcarz /dr Bożena Ryszewska-Grzeszczak/mgr Karolina Daszyńska-Żygadło

4

Część finansowo-ekonomiczna (na podstawie wcześniejszych zajęć)

dr Magdalena Ligus /dr Tomasz Słoński

4

Analizy studium przypadku oceny opłacalności technologii OZE

14

Studium przypadku - farma wiatrowa

dr Magdalena Ligus

4

Studium przypadku - elektrociepłownia biogazowa rolniczo-utylizacyjna

dr Magdalena Ligus

4

Studium przypadku - kolektory słoneczne

dr Magdalena Ligus

2

Studium przypadku - geotermalna pompa ciepła

dr Magdalena Ligus

2

Studium przypadku - elektrociepłownia na biomasę

dr Magdalena Ligus

2

Seminarium dyplomowe i konsultacje

Prof. Adam Kopiński/ mgr inż. Grzegorz Wiśniewski/dr Magdalena Ligus

12

Liczba godzin ogółem

 

168

Lista wykładowców Studiów Podyplomowych "Inwestycje w odnawialne źródła energii"

Wykładowcy oraz prowadzący zajęcia warsztatowe:

- Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 1. prof. dr hab. Adam Kopiński (kryteria oceny efektywności finansowej projektu inwestycyjnego, prognozowanie i symulacje, seminarium dyplomowe)
 2. prof. dr hab. inż. Wiesław Pluta (planowanie finansowe)
 3. dr Wojciech Hasik (długoterminowe źródła finansowania - kredyt bankowy, formuła project finance)
 4. dr Teresa Jajuga (analiza wrażliwości i  ryzyka projektu inwestycyjnego)
 5. dr Tomasz Słoński (długoterminowe źródła finansowania, optymalna struktura finansowania, szacowanie parametrów finansowych projektu inwestycyjnego, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE – część finansowo-ekonomiczna)
 6. dr Rafał Siedlecki (krótkoterminowe i długoterminowe źródła finansowania, szacowanie parametrów finansowych projektu inwestycyjnego)
 7. dr Małgorzata Kwiedorowicz (koszt kapitału; długoterminowe źródła finansowania - leasing)
 8. dr Grzegorz Michalski (krótkoterminowe źródła finansowania)
 9. dr Bożena Ryszewska-Grzeszczak (fundusze pomocowe i strukturalne UE, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE – część wstępna )
 10. mgr Grzegorz Jajuga (długoterminowe źródła finansowania - kapitał akcyjny)
 11. mgr Wojciech Mróz (długoterminowe źródła finansowania - private equity/venture capital)
 12. dr Magdalena Ligus (analizy studium przypadku inwestycji w OZE, analiza kosztów i korzyści społecznych projektu inwestycyjnego, przyotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE – część finansowo-ekonomiczna, ocena projektów o niekonwencjonalnych przepływach środków pieniężnych, seminarium dyplomowe)

- pracownicy EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej

 1. Grzegorz Wiśniewski Prezes EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej (charakterystyka rynku energetyki odnawialnej, seminarium dyplomowe) - pobierz CV
 2. Anna Oniszk-Popławska (uwarunkowania prawne rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, biogaz, biomasa, biopaliwa, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE – część wstępna)
 3. Katarzyna Michałowska-Knap (odnawialne zasoby energii i ich wykorzystanie, energetyka wiatrowa)
 4. Paweł Regulski (energetyka wiatrowa)
 5. Aneta Więcka (energetyka słoneczna i fotowoltaiczna)
 6. Michał Kwasiborski (energetyka słoneczna i fotowoltaiczna)
 7. Stanisław Lewandowski (energetyka wodna)
 8. Piotr Kubski (energetyka geotermalna)
 9. Adam Kupczyk (biogaz, biomasa, biopaliwa)

- pozostali wykładowcy

 1. dr Paweł Mielcarz (szacowanie przepływow pieniężnych, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE – uwagi praktyczne)
 2. dr inż. Magdalena Iwaniec (system elektroenergetyczny)
 3. dr Bartosz Królczyk (fotowoltaika)
 4. mgr Dominik Sołtysiak, kancelaria prawna BSJP - pobierz CV

Jest to wstępna lista prowadzących, możliwe są pewne zmiany w trakcie roku akademickiego.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik