Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Europejscy konsumenci zaproszeni do gry "Podaj butelkę"
Data dodania: 29.09.11

Gra na Facebooku przypomina ludziom, aby oddawali szklane opakowania do przetworzenia

Nowa, społecznościowa gra sieciowa przyczyni się do nasilenia rozmów o opakowaniach szklanych i przypomni konsumentom o potrzebie przetwarzania szklanych butelek i słoików. Europejski ruch konsumencki Friends of Glass uruchomił na Facebooku grę „Podaj butelkę”, która w założeniu ma być zabawnym, interaktywnym sposobem na zachęcenie konsumentów do zwiększenia skali i jakości recyklingu.

Gra „Podaj butelkę” skierowana jest do 15 tys. konsumentów zarejestrowanych jako Przyjaciele szkła (w tym ponad 4 tys. fanów na Facebooku). Zostaną oni poproszeni o przetworzenie wirtualnej szklanej butelki i zaproszenie swoich przyjaciół do tego samego, z obietnicą ciekawej nagrody. Podobnie jak w życiu, gra pokazuje, że społecznie odpowiedzialny czyn w postaci recyklingu szkła jest źródłem satysfakcji. Ponadto, dzięki rozprzestrzenianiu tej idei na zasadzie wirusowej, każdy akt recyklingu może zachęcić innych do tego samego, co przyniesie znacznie większe korzyści dla środowiska.

Inicjatywa, wspierana przez FEVE (Europejska Federacja Opakowań Szklanych), została uruchomiona w momencie, gdy coraz więcej konsumentów zaczyna pytać o wpływ swoich decyzji zakupowych na środowisko. Osoby takie zwracają się w stronę szkła jako najczystszej, najzdrowszej i najbardziej zrównoważonej formy opakowań. Gra na Facebooku stanowi rozwinięcie działań podejmowanych przez zrzeszonych w FEVE producentów szkła, takich jak firma O-I, czołowy światowy producent opakowań szklanych, a zmierzających do uruchomienia dialogu na temat licznych zalet szkła.

Niedawno firma O-I rozpoczęła pierwszą na świecie kampanię wizerunkową szkła pt. Glass is Life™, w której zwolennicy szkła, w tym specjaliści od środowiska, szefowie kuchni i konsumenci wyjaśniają, dlaczego szkło jest najlepsze.

„Ta gra to kolejny sposób, dzięki któremu konsumenci mogą zaangażować się w dyskusję nt. szkła, a dla zwolenników szkła, to sposób na podzielenie się entuzjazmem wobec tego materiału z rodziną i przyjaciółmi” – mówi Melianthe Leeman, rzecznik firmy O-I. „Przypominając swoim znajomym o potrzebie przetwarzania szkła, konsumenci mogą sprawić, że szklane opakowania będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Wynika to z faktu, że im więcej dobrej jakości stłuczki (przetworzonego szkła), tym mniej energii potrzeba do produkcji nowego szkła.”

Gra „Podaj butelkę”, bazująca na pomyśle współdzielenia przyjemnych chwil z przyjaciółmi, zaprasza konsumentów do przekazywania sobie wirtualnej szklanej butelki, wypełnionej przepysznym napojem, aż do chwili, gdy butelka jest pusta i z powodzeniem przetworzona. Osoba, która odda butelkę do recyklingu, zwycięża. Stanowi to podkreślenie faktu, że przetworzenie szklanej butelki to zwycięstwo zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

Ponieważ przetworzone szkło musi być jak najczystsze, aby można było z niego ponownie wyprodukować pojemniki, gra odsyła także użytkowników do serwisów informacyjnych, które wyjaśniają, jak zadbać o właściwy recykling. Pokazują np. czego nie wrzucać do pojemników na butelki. Dla producentów takich jak O-I, największą barierą utrudniającą wykorzystanie stłuczki, jest ograniczona dostępność tego surowca w dobrej jakości, posortowanego wg kolorów.

Szkło – historia recyklingowego sukcesu

Szkło to jedna największych „historii sukcesu” w dziedzinie recyklingu. Średnio przetworzeniu co roku poddawane jest w Europie 67% szkła. Wartość ta systematycznie rośnie od czasu pierwszego uruchomienia systemów recyklingu mniej więcej 40 lat temu. Niektóre kraje osiągają niezwykle wysoki poziom: przykładowo, Belgia i Szwajcaria przetwarzają ponad 95% swojego szkła.

Przetwarzanie szkła z gospodarstw domowych ma pozytywny wpływ na środowisko z dwóch powodów. Po pierwsze, stopienie stłuczki pochłania mniej energii niż stopnienie nieprzetworzonych surowców. Oznacza to, że każde 10% zastosowanej stłuczki zmniejsza emisję CO2 o ok. 5% i zużycie energii o ok. 3%; po drugie, oszczędza się energię, która musiałaby zostać wykorzystana do wydobycia i przetworzenia surowców. Przetworzone szkło może posłużyć do wytworzenia w ciągu 30 dni pojemników szklanych o dokładnie tej samej jakości.

O-I jest największym na świecie nabywcą przetworzonego szkła, zużywając co roku na świecie niemal pięć milionów ton tego surowca do produkcji nowych opakowań. Chcąc uczynić opakowania szklane jeszcze przyjaźniejszymi dla środowiska w przyszłości, O-I niedawno ustanowiło ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2017 r.

Obejmują one zwiększenie udziału przetworzonego szkła w globalnej produkcji firmy do 60%. Firma współpracuje również z rządami i samorządami oraz firmami wyspecjalizowanymi w recyklingu na wszystkich swoich europejskich rynkach w celu zgromadzenia maksymalnej ilości wysokojakościowej stłuczki do przetopienia. Wspiera uruchamianie zakładów przetwórstwa zlokalizowanych w pobliżu ośrodków produkcyjnych, czego przykładem jest obiekt IPAQ przy hucie O-I w Beziers we Francji, przetwarzający ponad 120 tys. ton szkła rocznie.

*Dane FEVE na temat recyklingu z 2009 r.

Image


Aby zagrać w grę „Podaj butelkę”, zapraszamy do przyłączenia się do nas na stronie www.friendsofglass.com  

O inicjatywie Friends of Glass
Inicjatywa Friends of Glass (Przyjaciele szkła) to samowystarczalne, europejskie forum konsumenckie, które wspiera i promuje prawo konsumentów do wyboru żywności i napojów w szklanych opakowaniach.  Jednoczy wszystkich, którzy wierzą, że szkło to oczywisty wybór dla nich samych, ich rodzin i dla środowiska. Inicjatywa Friends of Glass została zapoczątkowana przez Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE) w 2009 r., w odpowiedzi na ogólnoeuropejską ankietę zleconą przez FEVE we wrześniu 2008 r., a przeprowadzoną przez niezależny instytut badawczy InSites. Ankieta pokazała, że 74% europejskich konsumentów preferuje szklane opakowania żywności i napojów. 

O FEVE
FEVE (Europejska Federacja Opakowań Szklanych) to stowarzyszenie europejskich producentów szklanych opakowań oraz produkowanych maszynowo naczyń szklanych. Federacja reprezentuje branżę szklanych opakowań na poziomie międzynarodowym, a zwłaszcza europejskim, a także pełni rolę forum, na którym rozstrzygane są typowe pytania. FEVE utrzymuje dialog z europejskimi instytucjami i agencjami w kwestii środowiska, handlu i innych ważnych zagadnień. Federacja promuje szklane opakowania i przetwarzanie szkła, uzupełniając działalność branży szkła na poziomie poszczególnych krajów.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik