Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 04 okladka1

Świat Szkła 4/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-002a

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Konferencja Naukowa - Fotowoltaika Czysta Energia
Data dodania: 05.04.12

„Przyszłość zielonej energii w Polsce – Fotowoltaika - kierunki rozwoju”

Termin Konferencji: 26.04.2012 godz.10:00-18:00
Miejsce Konferencji: Aula Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Konferencja organizowana jest w ramach polskiej , europejskiej i światowej tendencji zwiększania wykorzystania i pozyskiwania energii słonecznej w oparciu o najnowsze technologie, oraz przyjętego planu przez Komisję Europejską w dniu 29.02.2012 , który zakłada konieczność podjęcia działań w celu ulepszenia dostępu do minerałów i założeń sprzyjających rozwijaniu innowacyjnych produktów takich jak , cienko-warstwowe struktury fotowoltaiczne , czy energooszczędne oświetlenie .

W trakcie tego bezprecedensowego wydarzenia naukowego, zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań w dziedzinie fotowoltaiki oraz możliwości jej zastosowania. Fotowoltaika jest uznawana za najbardziej przyjazną środowisku technologię wytwarzania energii elektrycznej. Produkcja i pozyskiwanie energii elektrycznej przez systemy ogniw słonecznych nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń , nie emituje do środowiska naturalnego szkodliwych gazów, odpadów czy hałasu.

Aby zapewnić rozwój tej dziedzinie przemysłu konieczny jest dalszy rozwój fotowoltaiki — większa aktywność w sferze badawczo – rozwojowej, zwiększanie potencjału firm produkcyjnych oraz budowa systemów fotowoltaicznych – dużych i małych elektrowni słonecznych oraz systemów zintegrowanych z budynkami.

Ważnym czynnikiem rozwoju fotowoltaiki w Polsce, będzie wpływ nowych rozwiązań ustawodawczych — wyraźne określenie długoletniej polityki energetycznej państwa, promującej pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych , jak również co jest nie mniej istotne rozpoczęcie na szeroką skalę edukacji społeczeństwa. Wprowadzenie w życie ustaw sprzyjających rozwojowi zielonej energii , wsparcia finansowego w formie dopłat i nisko oprocentowanych kredytów, oraz wymóg zakupu energii od wytwórców energii z instalacji OZE .

Cel: Integracja środowiska naukowego , samorządowego , biznesowego i wzajemna prezentacja prowadzonych badań , statystyk i osiągnięć zawiązanych z fotowoltaiką z udziałem Politechniki Wrocławskiej, Urzędu Marszałkowskiego , Dolnośląskiej Agencji współpracy Gospodarczej i firmy Global Service M&A

Plan Konferencji:
1. Godz. 9.00-10.00 rejestracja uczestników Global Service M&A

3. Godz. 10.00 – 10.30 wstęp , powitanie wszystkich gości , koordynator - Jadwiga Juszko zaprasza do przemówień :
Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej
Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Urzędu Marszałkowskiego
Monika Krawczyk-Rudnicka - Prezes Global Service M&A
Tomasz Tykierko - Prezes Zarządu DAWG
Agata Gwadera - Dyrektor WFOŚiGW

4. Godz. 10.30-11.00 – fotowoltaika – wprowadzenie ogólne Global Service M&A

5. Godz. 11.00-11.15 – przerwa kawowa

6. Godz. 11.15-12.20 – prezentacja – fotowoltaika – technologie cienkowarstwowe, amorficzne, transparentne nowe technologie , nowe rozwiązania , realizacje – Firmy Chińskie – zaproszeni Goście.

7. Godz. 12.20-13.00 – Rozwój fotowoltaiki z naukowego punku widzenia prezentacja prowadzona przez
Politechnikę Wrocławską

8. Godz. 13.00-13.45 – Nowa ustawa o OZE, polityka ukierunkowana na odnawialne źródła energii. Dotacje i dofinansowania Urząd Marszałkowski .

9. Godz. 13.45-14.30 – fotowoltaika - najważniejsze kierunki wykorzystywania instalacji fotowoltaicznych , ekspozycja paneli, rodzaje, specyfikacje, wydajność, parametry pracy, zastosowanie - Global Service M&A

10. Godz. 14.30-15.15 – przerwa obiadowa

11. Godz. 15.15-15.45 – prezentacja przygotowana przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

12. Godz. 15.45-16.15 – Finansowanie instalacji fotowoltaicznych -prezentacja przygotowana przez WFOŚ z Wrocławia

13. Godz. 16.15-16.30 – przerwa kawowa

14. Godz. 16.30-17.00 – Prezentacja inteligentnego budynku pasywnego Politechnika Wrocławska

15. Godz. 17.00-17.30 - Wytyczenie najważniejszych kierunków wykorzystania fotowoltaiki, możliwych do realizacji w warunkach krajowych i dających perspektywę osiągnięcia pozytywnych wyników - Global Service M& A.

16. Godz. 17.30-18.00 - zakończenie konferencji wolne dyskusje

Organizatorzy zawiadamiają, że Konferencja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że mają już pełną listę gości. 

 

PLAN KONFERENCJI    (kliknij na dokument aby pobrać) 

Przykładowe wyroby:

BIPV (Building Integrated Photovoltaics)
Panele solarne fotowoltaiczne : A-Si / Mic-si / Si -monokrystaliczne i polikrystaliczne
Thin Film – cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne
Solarne Systemy – On Gird i Off-Gird
Solarne LED systemy oświetleń

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także