Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-www

 

Baner Press Glass final

 

 

 ET-Swiat-Szkla-480x150

Forum Stolarki Polskiej: branża wypracowała wspólne stanowisko
Data dodania: 15.08.13

2013-06-03-2W dniach 17-18 czerwca 2013 roku odbyło się Forum Stolarki Polskiej zorganizowane przez Związek POiD. Podczas spotkania przedstawiciele branży uzgodnili wspólne stanowisko odnośnie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca br. Deklaracja Właściwości Użytkowych zastąpi dotychczasową deklarację zgodności. Forum Stolarki Polskiej miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych ze zmianą. Potrzebę zorganizowania takiego spotkania przyjęli w formie rezolucji uczestnicy IV Kongresu Stolarki Polskiej, branżowej imprezy, która odbyła się w połowie maja tego roku.

Pierwszego dnia Forum, jego uczestnikom udało się uzgodnić wzór wypełnionej DWU (Deklaracja Właściwości Użytkowych) , który może posłużyć wszystkim producentom, których wyrób podlega normie 14351. Reprezentanci branży opracowali również listę pilnych pytań wymagających odpowiedzi przed wejściem w życie nowego prawa. Wśród zagadnień znalazły się wątpliwości dotyczące m. in.: formy składania DWU, znakowania produktów oraz konieczności wypełnienia DWU dla wyrobów wyprodukowanych przed 1 lipca, ale sprzedawanych po tym terminie.

Odpowiedzi na pytania udzielać mieli eksperci instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie i kontrolę nowych przepisów: GUNB, ITB, oraz MTBiGM. Mimo wcześniejszych ustaleń, na spotkanie przybyła jedynie reprezentacja Instytutu Techniki Budowlanej: dr inż. Jan Bobrowicz – Dyrektor ITB oraz Jadwiga Tworek – Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej.

 

Najważniejsze zagadnienia, które poruszono w trakcie spotkania:

Które cechy należy obowiązkowo wymienić w DWU?

Odpowiedź: Rozporządzenie każe nam zadeklarować te właściwości użytkowe zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie przepisów w miejscu udostępnienia wyrobu. Ilość deklarowanych cech powinna odpowiadać normom rynku, na które produkt będzie sprzedawany.

Jaki jest zakres wymaganej dokumentacji technicznej?

Odpowiedź: W jej skład powinny wchodzić: raport z badań ITT, instrukcja montażu, instrukcja użytkowania, deklaracja właściwości szyb zespolonych, projekt wyrobu (rys. techniczne, które przekazywane są do technologii), technologia produkcji, dokumentacja systemowa (PVC i Al. - lista elementów składowych), odpowiednik dla producentów stolarki drewnianej), park maszynowy - opis.

Jaka powinna być forma zastosowania wyrobów objętych normą PN-EN 14351?

Odpowiedź: Najbardziej właściwą formą zastosowania, które powinno być wpisywane w Deklaracji Właściwości Użytkowej jest krótkie zdanie: Okna/okna dachowe/ drzwi zewnętrzne przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3 Rozporządzenia 305/2011 PE i Rady.

Co należy wpisać w punkcie 9 DWU?

Odpowiedź: Zawartość tabeli w pkt. 9 powinna obejmować zasadnicze charakterystyki wymienione w załączniku ZA1 normy PN-EN 14351-1 + A1: 2010 ( odpowiednio do wyrobu).

 

2013-06-03-1

 

Szczegółową relację z Forum Stolarki Polskiej opisze stenogram, który niebawem udostępniony zostanie przedstawicielom branży oraz mediom branżowym.

 

Izabela Jurek

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 06/2013

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także