Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Wpływ cyfrowego nadruku farbami ceramicznymi na walory szkła
Data dodania: 07.09.14

Technologia druku cyfrowego pojawiła się w przemyśle zdobienia szkła niecałe dwie dekady temu. Dzięki pierwszym nadrukom, wykonywanym przy użyciu jednego podstawowego koloru: czarnego, technologia ta „zadomowiła” się w przemyśle motoryzacyjnym.

 

Wraz z upływem czasu do użytku wprowadzono dodatkowe farby ceramiczne, co pozwoliło na rozwinięcie techniki drukowania do poziomu umożliwiającego drukowanie w trakcie jednego przelotu i uzyskiwanie drogą cyfrowego mieszania1 szerokiej gamy intensywnych, żywych barw.

 

 

Nie jest to takie proste

 

Wprowadzone udoskonalenia stanowiły kanwę praktycznego wdrożenia nowoczesnej technologii: w budownictwie po raz pierwszy zastosowano fasadę wykonaną ze szkła z wtapianym, cyfrowym nadrukiem ceramicznym w roku 2007: satelitarny obraz dzielnicy Eiserfeld2 ozdobił mianowicie fasadę budynku Miejskiego Banku Eiserfeld (Eiserfeld Municipal Bank)3.

 

Technologia nanoszenia na szkle cyfrowych nadruków wykonanych farbami ceramicznymi zyskała odtąd swój trwały wizerunek i miejsce w dziedzinie produkcji szkła budowlanego.

 

Firma DIP-TECH jako pierwsza wypracowała rozwiązania pozwalające na adaptację technologii cyfrowego druku do wykonywania ceramicznych nadruków na szkle.

 

Największe trudności wiązały się przy tym z opracowaniem metody wykonywania nadruków na przezroczystym i nienasiąkliwym podłożu, stworzeniem receptur trwałych, nieorganicznych farb ceramicznych, umożliwiających uzyskanie możliwie bogatej palety barw, a także z utrzymaniem w głowicy drukarskiej obiegu oraz rozpylaniem przez dysze drukujące farby, która zawiera submikroskopowe cząsteczki szkła.

 

Kolejnym problemem wymagającym rozwiązania była taka konfiguracja roboczego przepływu farby podczas drukowania na szkle, która odpowiadałaby standardom digitalizacji grafiki. 

 

Dziś firma DIP-TECH oferuje sprawdzone w praktyce rozwiązanie, które można wykorzystać w produkcji drukowanego szkła stosowanego zarówno w wykonawstwie elewacji zewnętrznych, jak i w dekoracji wnętrz, lecz które jest także w stanie sprostać wszelkim wymaganiom zarówno artystycznym, jak i praktycznym.

 

 

Drukarki serii AR to urządzenia przeznaczone do wykonywania na szkle cyfrowych nadruków wtapianych potem w masę szklaną i odwzorowujących żądany obraz poprzez rozpylanie specjalnych farb, określanych mianem „cyfrowych farb ceramicznych”. 

 

Drukarki te odznaczają się niespotykanymi dotąd własnościami, umożliwiającymi uzyskanie najwyższej jakości i szybkości wykonania nadruku.

 

Zespół druku jednofazowego obejmuje moduł wiązania kropli4 (farby do podłoża) wraz z wbudowaną weń suszarką – obydwa te urządzenia umożliwiają wykonanie obrazu w ramach jednego przejścia roboczego przy nadruku wielowarstwowym – oraz wbudowany moduł podwójnego obrazu5, zapewniają przy tym uzyskanie możliwie wysokiej ogólnej rozdzielczości odwzorowania.

 

Zespół transferu danych i wydajności drukowania steruje szybkością druku. Zastosowanie głowic drukarskich wysokiej rozdzielczości i modułu płynnej zmiany barw pozwala na uzyskanie dużej prędkości drukowania i wysokiej całkowitej wydajności drukarki, bez utraty jakości obrazu.

 

Nowatorskie rozwiązania zastosowane w drukarkach serii AR oraz ich wysokie walory użytkowe czynią z nich najbardziej uniwersalne i najnowocześniejsze drukarki do cyfrowego, ceramicznego drukowania na szkle dostępne obecnie na rynku. 

 

2014 7-8 12 1

 

(...)

 

Ceramiczne farby do druku cyfrowego produkuje firma DIP-TECH, która też opracowuje ich receptury. Pełna gama farb obejmuje sześć kolorów łączących w sobie podstawowy zestaw CMYK6 oraz szereg farb o określonych własnościach użytkowych, jak np. farby nierozpływne (Slip-Resistance), farby trawiące umożliwiające wykonywanie ornamentów uzyskiwanych techniką trawienia szkła (Digital Etch) oraz farby przewodzące (Conductive). 

 

Farby ceramiczne spełniają stawiane im w przemyśle wymagania dotyczące ich trwałości, odporności na ścieranie i zadrapania, braku wrażliwości na promieniowanie ultrafioletowe oraz odporności na wpływ czynników atmosferycznych. Oprogramowanie dxp xl jest narzędziem umożliwiającym sterowanie roboczym przepływem farby podczas nadruku obrazu na szkle.

 

Takie funkcje, jak mieszanie barw w celu uzyskania wymaganego odcienia oraz regulacja absorbancji, umożliwiają mu łatwe przekształcenie standardowych plików graficznych do obrazów w postaci „gotowej do druku” umożliwiającej uzyskanie optymalnych rezultatów podczas drukowania na szkle. 

 

Oprogramowanie to umożliwia drukowanie drobnych elementów odznaczających się niewielkimi wymiarami i ostrymi konturami, z zachowaniem żywych barw i płynnych przejść z jednej barwy w drugą, tworząc w efekcie dokładnie takie obrazy, jakimi wyobrażał je sobie ich autor. 

 

Możliwości drukowania dowolnych ilustracji graficznych, czy też fotorealistycznych plików, możność imitacji takich materiałów, jak drewno, marmur czy kamień i stwarzania iluzji określonej ich tekstury radykalnie przyczyniły się do poszerzenia zarówno oferty produkcyjnej, jak i zakresu wykorzystania szkła dekoracyjnego.

 

Połączenie zaś dekoracyjnych możliwości szkła z jego własnościami użytkowymi uczyniło zeń materiał uniwersalny w stopniu przekraczającym wszelkie wyobrażenia. 

 

Wdrożenie technologii wtapianego w szkło ceramicznego druku cyfrowego znacznie poszerzyło potencjalne możliwości wykorzystania szkła dekoracyjnego. Warto przy tym również zauważyć, że stosowanie cyfrowo drukowanego szkła jest bardziej opłacalne niż stosowanie materiałów pochodzenia naturalnego, szkło takie bowiem wnosi ze sobą jedyne w swoim rodzaju wartości estetyczne.

 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami elewacja budynku Origami7 w Paryżu miała być wykonana z marmuru, jednakże projektujący budynek architekci zdecydowanie optowali za szkłem drukowanym cyfrowo argumentując, że użycie takiego szkła jako materiału konstrukcyjnego nie tylko podniesie walory estetyczne elewacji, lecz również zapewni lepsze bezpieczeństwo konstrukcji – wyeliminuje bowiem zagrożenia związane ze zjawiskiem dekrystalizacji, jakie może wystąpić w bardzo cienkich warstwach marmuru. 

 

Elewacja taka zaś, jako produkt finalny, jest nie tylko bardziej przystępna cenowo, lecz również zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa budynku, niż gdyby był on wykonany z materiałów naturalnych, czyniąc go zarazem budynkiem jedynym w swoim rodzaju. 

 

2014 7-8 14 1

 

2014 7-8 14 2

Prawdziwe nowatorstwo elewacji paryskiego budynku Orgiami najlepiej widać z bliska

 

 

Dla wielu architektów na świecie wybór cyfrowo drukowanego szkła jako materiału konstrukcyjnego stanowił bardzo śmiałą decyzję.

 

I każda taka decyzja stanowi z kolei namacalny dowód nowych możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie w praktyce tego nowatorskiego rozwiązania autorstwa firmy DIP-TECH.

 

Tradycyjne podejście do dekoracyjnych i użytkowych walorów szkła

 

Skomplikowana konstrukcja szklanej kopuły biblioteki i czytelni Mansueto8 przy uniwersytecie w Chicago, wraz z jej charakterystycznymi płytami pokrycia, pozwoliła, dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię.

 

W celu wytworzenia efektu podwójnego obrazu posłużono się tradycyjnym czarno-białym rastrem punktowym, przy czym punkty rastra czarnego umieszczono bezpośrednio na punktach rastra białego.

 

Cyfrowe drukowanie umożliwiło dokładne sterowanie gęstością nadruku i umieszczenie go na odznaczających się zróżnicowanymi wymiarami wszystkich płytach pokrycia. 

 

W ten sposób wyeliminowano 73% energii cieplnej przechodzącego przez kopułę promieniowania słonecznego oraz 93% promieniowania UV przy jednoczesnym zachowaniu 50-procentowej przepuszczalności światła widzialnego.

 

2014 7-8 14 3

Manuseto Library, Chicago

 

 

Szkło dekoracyjne jako funkcjonalne dzieło sztuki Hotel Fletcher9 w Amsterdamie, stojący przy wjeździe do miasta, urzeka swą unikalną fasadą. Umieszczony na niej kolisty motyw i niebieskie cienie, których odcień wzmocniono nadrukowanymi na nich niebieskimi punktami, bardzo wyraziście wkomponowują się w błękit nieba.

 

Na fasadę budynku składają się dwie powłoki – zewnętrzna i wewnętrzna – przy czym względy estetyczne nie były jedynym czynnikiem decydującym o wyborze takiego rozwiązania. Wspomniane powłoki odznaczają się nie tylko funkcjonalnością, lecz także chronią przed hałasem i nadmiernym oświetleniem, piękno zaś tej budowli urzeka równie mocno w dzień, jak i w nocy. 

 

2014 7-8 15 1 

 

2014 7-8 15 2

Hotel „Fletcher” i punkty rastrowe jego elewacji

 

 

Indywidualizacja wykorzystania szkła Inspiracją pomysłu szklanej farmy10 w Holandii było tradycyjne gospodarstwo w niewielkim mieście Schijndel. Wszystkie zachowane do dziś budynki gospodarcze tego gospodarstwa sfotografowano, fotografie te złożono następnie razem w taki sposób, by tworzyły jeden całościowy obraz, który później wydrukowano na szkle.

 

Możliwości technologii cyfrowego druku pozwoliły projektantom na operowanie intensywnością translucencji w zależności od potrzeb oświetlenia wnętrza i wymaganej przezierności ścian. Tematyka obrazów zaprojektowanych na szkle wyraża jedyną w swoim rodzaju historię miasta. 

 

2014 7-8 15 3

Holenderska Szklana Farma

 

 

***

 

Wraz ze stalą i betonem szkło należy dziś do podstawowych materiałów budowlanych stosowanych we współczesnym budownictwie i wykorzystywanie szkła w projektach budowlanych stanowi już stały element dzisiejszych realiów. 

 

W świecie szkła oraz architektury i budownictwa mocno odczuwa się obecnie wpływ technologii cyfrowego druku ceramicznego na szkle. Technologia ta niesie ze sobą zupełnie nowe i bogate możliwości wyrazu w architekturze. Pozwala wyjść naprzeciw potrzebom klienta w niespotykanym dotąd stopniu.

 

Dla wytwórców szkła ma ona ogromne znaczenie, toteż przygotowują się oni do tego, by w „cyfrowej rewolucji” i przyszłości branży szkła dekoracyjnego zagwarantować także miejsce dla siebie.

 

Nowa technologia jest rentowna: te, zajmujące się przetwórstwem szkła zakłady, które zainwestują choćby 2% swych środków w drukowane cyfrowo szkło, odczują korzystny wpływ tej decyzji na swój wynik finansowy.

 

 

Bernd Hoffman
Glass Design Engineer, Hoffmann GTD

 

 

1 “Cyfrowe mieszanie” oznacza tu barwę wynikową, uzyskiwaną w trakcie drukowania drogą mieszania barw składowych i zdeterminowaną specyfiką procesu graficznego poprzez procentowy udział tychże kolorów składowych.
2 Dzielnica powiatowego miasta Siegen położonego w Niemczech, w Nadrenii Północnej – Westfalii. 
3 Wytwórca szkła: INTERPANE GmbH, projektant wzoru zdobniczego: Bernd „Bernie” Hoffman; elewację wykonano w 2007 r.
4 Zadanie modułu wiązania kropli polega na suszeniu kropli farby natychmiast po jej natryśnięciu na podłoże, dzięki czemu jest ona natychmiast „wiązana” z podłożem, co z kolei zapobiega zjawisku ciemnienia farby, w wyniku którego barwy obrazu mają odcienie ciemniejsze od zamierzonych.
5 “Podwójny obraz” to zjawisko postrzegania dwóch różnych obrazów w zależności od tego, z której strony szkła obserwuje się naniesiony na nim nadruk, zjawisko to jest wynikiem nanoszenia różnych elementów graficznych jeden na drugim; tutaj przypuszczalnie chodzi o moduł kompensacji podwójnego obrazu
6 CMYK – podstawowy zestaw barw obejmujący cztery kolory: cyjan (błękit turkusowy), magenta (fioletowoczerwony), żółty (y z angielskiego „yellow” – „żółty”) oraz czarny (k z angielskiego „key”)
8 Wytwórca szkła: Flachglas Wernberg GmbH, Niemcy; projekt architektoniczny – Murphy & Jahn, obiekt oddano do użytku w 2011 r.
9 Wytwórca szkła: LISEC Shanghai, projekt architektoniczny – Benthem Crouwel Architects, obiekt oddano do użytku w 2013 r.
10 Wytwórca szkła: AGC Glass Europe, projekt architektoniczny – biuro projektowe mvrdv, obiekt oddano do użytku w 2013 r.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 7-8/2014

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik