Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Widok na bezpieczeństwo. Bezpieczna praca w branży szklarskiej
Data dodania: 22.07.15

Spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pracy w branży szklarskiej, które odbyło się 17.06. br. w warszawskiej Wyższej Szkole Menadżerskiej, było miejscem do dyskusji na temat kondycji stanu zdrowia i warunków pracy w zakładach branży szklarskiej. Pojawiły się głosy istotne w podniesionej tematyce. Tym razem konferencja zorganizowana została przy współudziale miesięcznika „Praca i Zdrowie”, a patronatem objęli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP i Urząd Dozoru Technicznego. 

 

 

2015 07-08 2 1

 

 

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa

 

 

Spotkanie podzielone na dwa panele pokazało teoretyczne i praktyczne podejście do bezpieczeństwa. W pierwszej części uczestnicy konferencji poznali stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat świadczeń związanych z wypadkami w pracy. Okazuje się, że w świetle obowiązujących przepisów koszty pracodawcy zależne są od stanu bezpieczeństwa. I nie idzie tu o jednorazowe, choć czasem kosztowne, roszczenie pracownika, który uległ wypadkowi, a raczej o ogół wypadków i zdarzeń w zakładzie pracy, który warunkuje wysokość składek odprowadzanych przez pracodawcę.

 

Składka wynosi od 0,4% do 8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to stała stawka roczna  wyliczona za wszystkich ubezpieczonych, zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego. Przy czym dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy. Do 31 marca 2015 r. stopa procentowa tej składki wynosi 1,93%, a od 1 kwietnia 2015 r. 1,80%. Jeżeli natomiast pracodawca zgłasza od 10 osób ubezpieczonych wzwyż, wówczas ZUS nalicza tę składkę, w zależności od ryzyka wypadku. Jeżeli tych wypadków jest mało lub są niegroźne ZUS używa tzw. wskaźnika korygującego wysokość składki, ustalanego indywidualnie dla każdego płatnika.

 

Ponieważ koszty pracodawcy są często uciążliwe oraz obciążają go wysokimi, jak na standardy europejskie, obowiązującymi w Polsce podatkami, ZUS wprowadził na rynek specjalny program dla pracodawców, przeznaczony na zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku pracy. W jego ramach można aplikować o inwestycje oraz doradztwo w kwocie nawet do 500 tys. zł. Wnioskować można o fundusze na zakup środków ochrony indywidualnej, osłon przeciwhałasowych do maszyn, urządzeń odpylających, zabezpieczających przed uszkodzeniem kończyn, wzroku, itd., a także na doradztwo w zakresie podniesienia bezpieczeństwa. Dzięki programowi pracodawca ma szansę na obniżenie prawdopodobieństwa wypadku, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika, a co za tym idzie obniża składkę odprowadzaną do ZUS (patrz również na str. 55).

 

 

2015 07-08 2 2 2015 07-08 2 3

2015 07-08 2 4 2015 07-08 2 5

2015 07-08 2 6

 2015 07-08 2 7 2015 07-08 2 8

2015 07-08 2 9 2015 07-08 2 10

 

 

Dobrze oszacowane ryzyko wypadku jest również działaniem prewencyjnym. W czasie konferencji „Widok na bezpieczeństwo” inspektor Marta Mizerska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zwróciła uwagę słuchaczy na fakt, że ryzyko jest kombinacją częstości i prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś wydarzenia/wypadku. A jeżeli możemy już ocenić częstość i prawdopodobieństwo określonego zdarzenia, zapewne możemy tego zdarzenia uniknąć. Temu właśnie służą karty oceny ryzyka zawodowego. By przygotować porządnie kartę oceniającą ryzyko należy przyjrzeć się danemu stanowisku pracy i sprawdzić, czy zastosowano należyte środki chroniące pracowników, czy też należy zwiększyć działania prewencyjne i zastosować dodatkowe metody na podniesienie bezpieczeństwa. Szczegółowe wytyczne dotyczące szacowania niebezpieczeństw na stanowisku pracy oraz dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego regulują rozporządzenia ministrów zdrowia pracy, gospodarki i pracy oraz kodeks pracy (zwłaszcza artykuły 104 i 226) oraz ustawa o medycynie pracy. Inspektor Mizerska podkreśliła wielokrotnie, że oszacowanie ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy.

 

2015 07-08 3 1

 

2015 07-08 3 2

 

 

Pracownicy branży szklarskiej często narażeni są na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Wśród nich znajdują się takie jak tlenek ołowiu, węglan baru, bazalt, bezwodny siarczan sodowy, siarczan wapnia i gips, siarczan baru, azotan sodu, azotan potasu, surowce zawierające bor i in. W zbyt dużych ilościach substancje te mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu pracownika lub wywołać chorobę zawodową. Do określenia, czy dane substancje są neutralne, czy szkodliwe dla zdrowia służy karta charakterystyki substancji niebezpiecznych. O substancjach niebezpiecznych uczestnikom konferencji opowiedziała dr Dorota Dominiak z Biura ds. Substancji Chemicznych z Łodzi. Skierowała uwagę uczestników na fakt, że każda karta charakterystyk zawiera 16 sekcji, które zgodnie z systemem REACH powinny być wypełnione w celu poinformowania o zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach zapobiegania tym zagrożeniom oraz postępowaniu w przypadku niekontrolowanego wydostania się substancji do środowiska. By łatwiej można było ocenić ryzyko kontaktu z substancją przygotowano piktogramy określające bądź zachowanie w kontakcie z substancją, bądź ostrzeżenie.

 

 

2015 07-08 3 3

 

2015 07-08 3 4

 

 

Praktyka w zastosowaniu bezpieczeństwa

 

 

W drugiej części konferencji „Widok na bezpieczeństwo” uczestnicy wysłuchali wystąpień praktyków, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia związane z zabezpieczeniem środowiska pracy w branży szklarskiej. Ważnym głosem w tej części wykładów było wystąpienie Łukasza Niewady z Saint-Gobain Glass. Dbałość o bezpieczeństwo w zakładzie Saint-Gobain Glass zaczyna się już od gości odwiedzających zakład: zanim wejdą na halę produkcyjną przechodzą podstawowe szkolenie z zachowania standardów bezpieczeństwa oraz wyposażani są w środki ochrony indywidualnej. Dodatkowo wszyscy pracownicy podpisują honorowy kodeks etyczny, zawierający elementy związane z bezpieczeństwem. Łukasz Niewada omówił politykę bhp i ochrony środowiska, która obejmuje wszystkich pracowników, kontrahentów i gości. Zunifikowane standardy bezpieczeństwa są domeną całej grupy kapitałowej. Często oddziały Saint-Gobain wymieniają się informacjami na temat wypadków i sytuacji niebezpiecznych, w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w innym zakładzie pracy.

 

 

2015 07-08 3 5

2015 07-08 3 6

 

 

Podejmując tematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy w branży szklarskiej, trudno byłoby pominąć informacje dotyczące ochrony zdrowia człowieka w aspekcie obsługi maszyn. Do tego wykładu został zaproszony ekspert z Urzędu Dozoru Technicznego, Krzysztof Dembowski. W interesującej nas branży przemysłu najczęściej mamy do czynienia z osprzętem do podnoszenia oraz maszynami. Oba rodzaje urządzeń objęte są dyrektywą maszynową, regulującą zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ekspert UDT zwrócił także uwagę na ważny aspekt dotyczący transportu i przeładunku szkła. Tu również jest wiele wytycznych i standardów, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wypadków. Od lat 80. ubiegłego stulecia, w różnych branżach przemysłu do transportu ciężkich ładunków wykorzystuje się przenośniki próżniowe, które w branży szklarskiej doskonałe się sprawdzają. Są stosunkowo bezpieczne i ergonomiczne, a szeroka gama ich zastosowań może świadczyć o funkcjonalności tych urządzeń. O zastosowaniu i praktycznych aspektach manipulatorów przemysłowych opowiedział uczestnikom konferencji Andrzej Górski, właściciel firmy PREMAR.

 

 

2015 07-08 4 2

2015 07-08 4 3

 

 

Ostatni wykład konferencji należał do Witolda Leszczyńskiego z firmy Philips Lighting Poland Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Philips Lighting Poland mieści się w Pile i oprócz produkcji osławionych świetlówek i żarówek, posiada także własną hutę szkła. Kultura bezpieczeństwa tej firmy została ustanowiona na podstawie częstych zdarzeń wypadkowych w minionych latach. Opracowanie standardów i innowacyjnych rozwiązań pozwoliło zmniejszyć liczbę wypadków ze 112 w 2007 r. do 5 w 2014 r. Do tego sukcesu pracownicy Philips Lighting Poland Sp. z o.o. dochodzili przez lata, wdrażając różne programy i aktywizując pracowników wszystkich szczebli do podejmowania właściwych działań. W ramach kampanii na rzecz bezpieczeństwa przeprowadzono: dni ratownictwa, pokazy bezpieczeństwa ppoż. i BHP, program BBS REAGUJ, „Lock out Tag out LOTO”, czy „Zarejestruj zdarzenie potencjalnie wypadkowe” – swoiste poligony wymiany doświadczeń oraz treningi spostrzegania i identyfikacji zagrożeń. Dzisiaj zakład pracy może poszczycić się wzrastającym poziomem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.

 

 

2015 07-08 4 1

 

2015 07-08 4 4

 

 

Oby takie tendencje zapanowały we wszystkich zakładach branży szklarskiej w naszym kraju. Czego Państwu i sobie życzymy.

 

Konferencję wzbogaciły stoiska firm, prezentujących swoje rozwiązania związane z bezpieczeństwem pracy w branży szklarskiej. Wśród wystawców znalazły się:

  • ROSTAING z ofertą rękawic dla branży szklarskiej, 
  • Biuro Techniczno-Handlowe, które zaprezentowało kamery termowizyjne używane przy produkcji szkła opakowaniowego,
  • PROTEKT – lider sprzętu chroniącego przy pracach na wysokości,
  • PREMAR oferujący manipulatory próżniowe,
  • ZUS

oraz

  • ROBOD – dystrybutor środków ochrony indywidualnej.

 

J.G.

  Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła  07-08/2015  
    

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik