Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO
Data dodania: 26.09.17

IDEA I HISTORIA KONFERENCJI

 

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego jest organizowana przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku od 2003 roku, przez pierwsze dwa lata odbywała się 4 razy do roku, od 2005 roku raz w roku. Instytut badawczy ASM jako organizator stworzył to wydarzenie jako element działań mających na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce.

 

Od początku powstania firmy w 1996 roku Instytut badawczy ASM jest liderem badań wykonywanych dla branży budowlanej w Polsce.

 

Od początku wydarzenie miało zasięg ogólnopolski, od 2016 roku ma zasięg międzynarodowy. Ze względu na merytoryczny i analityczny charakter jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego w Polsce. Wydarzenie odbywa się w 2017 roku już po raz 20. 

 

 

ZAKRES KONFERENCJI

 

Zakres analityczny i prognostyczny Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy.

 

 

2017 9 8 1

 

 

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja nad aspektami bieżącej kondycji kluczowej gałęzi gospodarki, jaką jest budownictwo na tle makroekonomii, oraz wskazanie przedsiębiorcom i organizacjom branżowym trendów i kierunków zmian technologicznych, ekologicznych, marketingowych i legislacyjnych dotyczących sektora budownictwa w Polsce i w Europie.

 

 

UCZESTNICY KONFERENCJI

 

Konferencja stanowi również możliwość nawiązania i kontynuacji kontaktów biznesowych oraz integracji środowiska. Wśród 100 uczestników konferencji Monitoring Rynku Budowlanego są:

 

 • producenci materiałów budowlanych i chemii budowlanej, wyposażenia wnętrz, bram, garaży, farb, lakierów, drzwi, okien, artykułów wykończeniowych, 
 • przedsiębiorcy z branży drogowej, sanitarnej, grzewczej, energetycznej, drzewnej, narzędziowej, wodnokanalizacyjnej, ochrony środowiska, 
 • deweloperzy, firmy budowlane, biura nieruchomości i architektoniczne, agencje ubezpieczeniowe, firmy instalacyjne, 
 • dystrybutorzy i reprezentanci firm usługowych i handlowych – składów budowlanych, marketów DIY, 
 • przedstawiciele władz, mediów, wydawnictw, ambasad, instytucji naukowych, edukacyjnych i konsultingowych, instytucji otoczenia biznesu.

 

 

EKSPERCI KONFERENCJI

 

Organizatorzy Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego corocznie ubiegają się o patronat honorowy odnośnych władz nad wydarzeniem. W ciągu 20 edycji Konferencja była objęta patronatem przez:

 

 

 2017 9 8 2

2017 9 8 3

 

 

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego odbija się szerokim echem w środowisku budowlanym, stąd niejednokrotnie odbywała się przy wsparciu Partnerów branżowych, takich, jak: 

 

 • Krajowa Izba Gospodarcza, 
 • Polski Kongres Drogowy,
 • Kongres Budownictwa, 
 • Związek Polskie Okna i Drzwi, 
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa, 
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, 
 • Belgian Business Chamber.

 

 

KONFERENCJA MRB 2017

 

Zakres analityczny i prognostyczny Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy. W ten sposób uczestnicy spotkania wyposażeni w rzetelną wiedzę mogą kreować zakres działań swoich przedsiębiorstw oraz tym samym wpływać na rozwój przyszłość branży budowlanej. Kolejne edycje MRB są również doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów branżowych.

 

W programie Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017 znajdują się dwa główne bloki.

 

1. SESJA I – Analityczno-prognostyczna CO PRZYNIESIE ROK 2018? OCENA SKALI WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓWNA SEKTOR BUDOWLANY

 

W Sesji zostaną przedstawione między innymi analiza stanu budownictwa na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, koniunktura sektora oraz wyniki poszczególnych typów budownictwa – mieszkaniowego, niemieszkalnego i infrastrukturalnego. Zaprezentowane będą również wypowiedzi kluczowych dla polskiego budownictwa osób a główny analityk rynku ASM opatrzy każdy punkt programu szczegółowym komentarzem oraz przedstawi prognozy na 2018 rok.

 

2. SESJA II - Marketingowa INTERNET=KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI

 

W bloku podjęte zostaną kwestie aktywności fachowców w Internecie określone na podstawie badania zrealizowanego przez ASM w drugim kwartale 2017 roku. Ponadto eksperci omówią sposoby badania skuteczności komunikatów marketingowych w sieci, narzędzia internetowe oraz trendy zakupowe w placówkach sieciowych. Jako nowość zostaną omówione techniki neuromarketingu niezbędne do wykorzystania w nowoczesnym przedsiębiorstwie działającym w branży budowlanej.

 

Instytut ASM stale monitoruje rynek budowlany, zarówno pozyskując i analizując dane statystyczne, jak i podejmując liczne inicjatywy dla branż budowlanych. Oprócz badaczy i analityków ASM tradycyjnie podczas konferencji wystąpią eksperci zewnętrzni.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdują się na platformie http://konferencjamrb2017.syskonf.pl/ 

 

 

 2017 9 8 4

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 09/2017 

 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik