Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Montaż okien i drzwi o zwiększonej odporności na włamanie w murach z pustaków termoizolacyjnych
Data dodania: 11.01.18

Atesty, jak również klasyfikacja odporności na włamanie okien i drzwi, są wykonywane poprzez badanie i klasyfikację elementu budowlanego zgodnie z normami serii EN 1627 – EN 1630 [1], [2], [3], [4]. Poza odpornością na włamanie danego elementu konstrukcyjnego, EN 1627 określa również montaż elementu. 

 

Aby zapewnić zwiększoną odporność na włamanie, normy określają że obowiązkowe jest też, aby również łączniki, w połączeniu z odpowiednio wytrzymałym murem, były odporne na próby włamania mechanicznego. Norma EN 1627 zawiera w przedmowie niemieckiej następujące specyfikacje dotyczące montażu i/lub ścian (patrz tab. 1).

 

 

Tabela 1. Wyciąg z załącznika krajowego (niemieckiego) do normy EN 1627. Wytyczne dotyczące przyporządkowania klas odporności na włamanie do ścian murowanych pełnych/litych

2017 12 21 1 1

 

 

Jak widać, minimalne wytrzymałości i grubości ścianek są wymieniane jako wymóg klasyfikacji RC elementów do przenoszenia przewidywanych obciążeń. W przypadku pionowo perforowanych cegieł/pustaków obowiązuje klasa wytrzymałości na ściskanie o minimalnej wartości 12 przy minimalnej grubości ściany wynoszącej 115 mm (do RC3) lub 240 mm (od RC4).

 

Współczesne pustaki termoizolacyjne generalnie charakteryzują się mniejszą wytrzymałością na ściskanie. Tak więc montaż odpornych na włamanie elementów budowlanych nie powinien być dozwolony w takich ścianach. Konieczne więc są dalsze intensywne badania poszczególnych przypadków (każdy system okienny z każdym możliwym rodzajem pustaków).

 

W ift Rosenheim, w przeszłości, przeprowadzono testy odporności na włamanie, gdzie montaż, jak również przejście przez mur z elementów o wysokiej izolacyjności termicznej, zidentyfikowano jako możliwy słaby punkt w całym systemie. Szczegółowa analiza właściwości, które doprowadziły do niepowodzenia lub powodzenia próby ataku mechanicznego, nie jest jeszcze dostępna.

 

Dlatego w projekcie badawczym trwającym od lata 2016 r. wykonywane są badania odporności na włamanie okien zamontowanych w murach z elementów o wysokiej termoizolacyjności. Projekt ma na celu przygotowanie dodatku do krajowego niemieckiego załącznika do normy EN 1627, który umożliwia stosowanie pustaków termoizolacyjnych do wykonania przegród budowlanych o zwiększonej odporności na włamanie. Jednakże, w celu uzasadnienia odpowiedniego rozszerzenia i dostosowania tabeli 1, potrzebna jest analiza głównych parametrów ścian, które prowadzą do niepowodzenia (lub powodzenia) badań dla określenia odporności na próby włamania ręczne. Badania te koncentrują się na klasach odporności RC2 i RC3. Projekt badawczy jest sponsorowany przez Forschungsinitiative Zukunft Bau. Firma Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel, firma Pax oraz firma Würth wspierają ten projekt jako partnerzy projektu.

 

 

Badania

 

Grupa biorąca udział w projekcie zgodziła się oprzeć plan badań i definicję następujących struktur ścian na wynikach badań już przeprowadzonych. Uwzględniane są następujące właściwości komponentów: 

 

  • Definicja klasy odporności (RC2 i RC3)
  • Budowa muru:

– grubość ścianki,

– własności mechaniczne,

– rodzaje otworów w pustakach (filigranowe/duże komory) i izolacja (wypełnione/ niewypełnione),

– specjalne kruszywo,

– formowanie belek nadproża i dolnych mocowań. 

  • Budowa okna:

– system profili,

– wzmocnienia,

– szklenie,

– sprzęt/elementy mocujące i miejsca mocowania,

– wymiary.

  • Mocowanie okna:

– rozstaw punktów mocowania,

– mocowanie górne (symulacja skrzynki rolety),

– wykonanie dolnego mocowania,

– odporność na ściskanie elementów ościeża,

– szerokość fugi montażowej (odstępu między oknem a ścianą),

– metody montażu/mocowania (wymiary i typ).

  •  Budowa tynku:

– prace tynkarskie (tak/nie),

– rodzaj tynku,

– tynk zbrojony,

– tkanina wzmacniająca,

– iniekcje zaprawą,

– specjalne wzmocnienie.

 

 

(...)

Zdefiniowana próbka umieszczana jest w ramce otaczającej o wymiarach 3,5x3,5 m lub 3,5x2,5 m, a następnie montowana w urządzeniu testowym.

 

 

2017 12 22 1

Rys. 1. Przykładowa struktura ściany

 

 

Badanie próbnego elementu przeprowadzane jest pod kątem odporności na obciążenie statyczne i dynamiczne, i określane dla okna lub drzwi zgodnie z wytycznymi normowymi. Badanie odporności na atak ręczny zostaje rozszerzone o kierunek „od środka na zewnątrz”. Oznacza to, że wstępne badanie musi być początkowo wykonane dla okna lub drzwi w określonej klasie. Celem jest zbadanie, czy sposób montażu ma wpływ na klasę odporności okna. Następnie elementy montażowe i sposób mocowania elementów montażowych są badane po zamontowaniu w pustakach. Badanie odporności na atak ręczny na powierzchnię ściany w celu uzyskania określonego przejścia również odbywa się w ramach projektu. Zestaw narzędzi odpowiedni dla klas odporności na włamanie jest stosowany w tych rozszerzonych badaniach.

 

 

2017 12 22 2

Rys. 2. Przykładowe badanie odporności na atak ręczny za pomocą narzędzi określonych dla klasy RC2

 

 

Aktualne wyniki

 

Dotychczas zbadano pięć rodzajów struktur ściennych z jedenastoma rodzajami okien i drzwi balkonowych o różnych konfiguracjach wymiarów, montażu, pustaków oraz tynków. Badania przeprowadzono pod kątem ich odporności w klasie RC2. Osiągnięte wyniki były pozytywne. Podczas ataku na okno, a także na mocowania i ścianę nie można stworzyć otworów pozwalających na przejście przez przegrodę.

 

 

2017 12 22 3

Rys. 3. Atak na odsłonięte mocowanie przy pomocy łomu/łapki samochodowej

 

 

Trzy rodzaje ścian z zamontowanymi oknami zostały przebadane na odporność na atak ręczny w klasie odporności RC3. Badania pokazały, że w szczególności ochrona miejsc mocowania ma wysoki priorytet, ponieważ mocowania mogą zostać zniszczone lub zdemontowane, gdy próbuje się uzyskać dostęp za pomocą łomu/łapki samochodowej. W związku z tym przeprowadzane są badania, które mają określić sposób uniemożliwienia dostępu do elementu mocującego lub zwiększenie czasu dostępu na tyle, aby niemożliwe było otwarcie w ciągu 5 minut. Jako możliwe rozwiązanie tego problemu sprawdzane jest zbrojenie tynku z zastosowaniem odpowiedniego materiału wzmacniającego.

 

 

2017 12 22 4

Rys. 4. Punkty ataku przy badaniu odporności na włamanie


1 – test ataku ręcznego wg EN 1630, badania na obciążenia statyczne wg EN 1628, badania na obciążenia dynamiczne wg EN 1629; (sprawdzana odporność elementów zamykających i ryglujących, konstrukcji okna, zawiasów i innych okuć, oszklenia, nawiewników)

2 – badanie odporności na włamanie łączników montażowych (badanie rozszerzone)

3 – badanie odporności na włamanie konstrukcji otaczającej ściany (badanie rozszerzone)

 

 

2017 12 22 5

Rys. 5. Projektowanie montażu okna – elementy do określenia

– efekt słupów między dwoma oknami

– dodatkowe łączniki montażowe po bokach (grubsze)

– dodatkowe mocowanie na dole (zaprawa iniekcyjna, cement szybkowiążący)

– mocniejsze cegły/pustaki w miejscach montażu

 

 

Podsumowanie

 

Wszystkie wcześniejsze badania dotyczące klasy odporności RC2 były pozytywne. Ponadto wykazano, że klasa odpornościowa RC3 może zostać osiągnięta za pomocą odpowiednich środków w obrębie ochrony miejsca mocowania okna lub drzwi. W związku z tym grupa projektowa jest przekonana, że w ramach tego projektu można opracować odpowiednie propozycje, dzięki którym możliwe jest rozszerzenie odporności konstrukcji ścian zgodnie z normą EN 1627 dotyczące ścian z pustaków o dużej termoizolacyjności.

 

 

Dipl.-Ing. Fabian Kutscher
ift Rosenheim 

 

Artykuł opiera się na wykładzie prezentowanym
na 45. Konferencji OKNA I FASADY 2017 zorganizowanej przez ift Rosenheim.
Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Bibliografia

[1] EN 1627:2011-09 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja

[2] EN 1628:2016-03 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne

[3] EN 1629:2016-03 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne

[4] EN 1630:2016-03 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego

[5] DIN 18104-1 Mechaniczne urządzenia zabezpieczające. Część 1: Produkty antywłamaniowe do montażu w modernizowanych oknach i drzwiach. Wymagania i metody badań

[6] DIN 18104-2 Mechaniczne urządzenia zabezpieczające. Część 2: Dodatkowe produkty antywłamaniowe do modernizowanych okien i drzwi. Wymagania i metody badań

[7] DIN 1053-1 Roboty murowe. Część 1: Projektowanie i wykonywanie

[8] DIN 1045-1 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Część 1: Projektowanie i wykonywanie

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2017

 

 

wytyczne montazu

    Informacje na temat Wytycznych montażu mozna uzyskać bezpośrednio w redakcji miesięcznika Świat Szkła:

   - Agata Kostrzewa        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

   - Agnieszka  Roguska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


   oraz dziale dystrybucji

   - Iwona Markowska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 więcej informacji też na stronie o Wytycznych do montaż okien i drzwi zewnętrznych tzw Instrukcja RAL

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik