Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 01 okladka1

Świat Szkła 1/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

WESTA FP od SO EASY SYSTEM spełnia nowe wymagania formalne dla systemów przeciwpożarowych.
Data dodania: 06.11.19

31 października 2019 zakończył się okres przejściowy dla zharmonizowanych norm PN-EN-16034 i PN-EN-14351-1, w konsekwencji od 1 listopada 2019 normy te zaczęły obowiązywać producentów systemów ppoż. na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Wynikiem tego, dokumentem odniesienia do wprowadzenia do obrotu drzwi przeciwpożarowych do zastosowań zewnętrznych nie mogą już być istniejące Aprobaty Techniczne.

 

Oznacza to, że producenci, produkując i deklarując właściwości konstrukcji drzwiowych ppoż. i dymoszczelnych, montowanych na zewnątrz muszą wprowadzać takie konstrukcje do obrotu w oparciu o obowiązujące normy PN-EN 14351-1 i PN-EN 16034, wystawiając deklarację właściwości użytkowych ze znakiem CE.

 

Firma SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. oferuje możliwość produkcji systemu drzwi przeciwpożarowych  z nadświetlami i doświetlami oraz systemem ścian ppoż. WESTA FP.

 

Na potrzeby certyfikacji systemu WESTA FP wykonano następujące dokumenty: Klasyfikacja Ogniowa, Krajowa Ocena Techniczna, Raport Klasyfikacyjny, Raport Rozszerzonego Zastosowania.

 

Dzięki temu wykonawcy mają możliwość wprowadzania do obrotu wszystkich dostępnych konfiguracji wyrobów drzwiowych o odporności ogniowej.

 

20191022westa

 

SO EASY SYSTEM zapewnia firmom wykonującym konstrukcje w systemie WESTA FP produkcje następującego Asortymentu:

1. zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60. Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1

 

2. zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 wraz z deklaracją odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła zgodnie z „warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1

 

3. zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych. Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia) odwołująca się do wymagań norm – PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1935

 

4. zewnętrzne drzwi do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowanej odporności ogniowej. Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 14351 – 1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia) odwołująca się do wymagań norm – PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1935

 

5. wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60. Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny). Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 2 (rynek krajowy) – a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351 – 2 rynek krajowy i zagraniczny.

 

6. wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych.. Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny)

 

7. wewnętrzne drzwi stosowania na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowania odporności ogniowej. Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny). Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna i norma PN-EN 14351-2 (rynek krajowy) – a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351 – 2 rynek krajowy i zagraniczny.

 

8. wewnętrzne i zewnętrzne drzwi dymoszczelne. Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1

 

System WESTA stanowi nowoczesną, wysoce efektywną odpowiedź na potrzebę uzyskania odpornych i jednocześnie ciepłych konstrukcji.

 

Tym co wyróżnia WESTĘ są oryginalnie zaprojektowane przestrzenie podszybowe oraz bezkolizyjne z mocowaniem szkła klipsów szklenia. Dzięki tym rozwiązaniom system osiąga doskonale parametry współczynnika przenikania ciepła Uw całej przegrody. Uw systemu WESTA osiągają bowiem wartości ok. 1,5 W/m2K i lepsze.

 

Wysoka stabilność mechaniczna oraz zarazem prostota budowy i fabrykacji sprawiają, że system jest praktycznie bezawaryjny i nie podlega reklamacjom, w odróżnieniu od istniejących na rynku rozwiązań.

 

Najwyższa skuteczność ogniowa poparta pozytywnymi wynikami badań daje producentowi gwarancję, że produkt końcowy będzie zgodny z deklarowanymi parametrami.

 

WESTA na polskim rynku jest też pierwszym systemem, w którym możliwe jest zastosowanie szklenia niesymetrycznego.

 

System Westa FP zapewnia w szczególności:

-  doskonałą stabilność cech przeciwpożarowych, 

- możliwość szklenia szybami ppoż. dwukomorowymi,

- rozwiązania łukowe,

- rozwiązania ewakuacyjne i awaryjne w pełnym typoszeregu okuciowym i wymiarowym,

- badania mechaniczne wykonane w pełnym zakresie wg nowych wytycznych badawczych,

- system niesymetryczny nawiązujący wizualnie do systemów bezklasowych,

- do 40% szybszy proces produkcyjny w porównaniu do systemów istniejących na rynku dzięki takim rozwiązaniom jak m.in.:

   -- brak kłopotliwych operacji wycinania klipsów i profili pod mocowania szkła, 

   -- wkłady gipsowe cięte na prosto, 

   -- 1-częściowy element do mocowania szkła,

- rozwiązania ścian ppoż., nadświetli i doświetli drzwiowych, paneli nieprzeziernych, kratek wentylacyjnych ppoż. 

 

Anna Kowalewska

www.soeasysystem.com

 

-------------------------------------------------------------

SO EASY SYSTEM sp. z o.o.- firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji aluminiowych systemów okiennych i drzwiowych DECALU w technologii SO EASY (pierwotnie systemy DECALU występowały pod nazwami: Seth,  Hapi, Chepri, Mut, Scand, Open Out, systemy drzwiowe Maat).

 

W ofercie firmy dostępne są również systemy BLYWEERT: fasadowe (Kratos, Triton) oraz okienne (Apollo, Hercules, Triton) i drzwiowe (Hercules, Kolos, Harmonia, Hestia, Notus, Triton).

 

Spółka-matka firmy istnieje od 2008 roku i stanowi część belgijskiego holdingu SO EASY BVBA. W latach 2008- 2018 prowadziła działalność pod marką Blyweert Aluminium.

 

W 2018 r. w związku z dynamicznym rozwojem i w wyniku prowadzonej polityki ekspansji, zmieniła nazwę na SO EASY SYSTEM sp. z o.o.

 

W 2019 roku SO EASY BVBA podpisała umowę joint-venture (50/50) z Deceuninck Group, na mocy której w czerwcu 2019 r. powstała spółka Decalu Solutions sp. z  o.o., a aluminiowe rozwiązania technologiczne SO EASY pod marką DECALU stały się częścią oferty handlowej Deceuninck. 

 

Siedziba, dział R&D i zakład produkcyjny SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. znajdują się w Czosnowie pod Warszawą. 

 

Systemy aluminiowe So Easy System są chronione patentami oraz posiadają międzynarodowe i polskie certyfikaty techniczne (min. CWCT, ITB, PKN ).

 

W maju 2019 roku Europejski Urząd Patentowy przyznał technologii SO EASY ochronę petentem europejskim.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 12/2019
 

 

Czosnów, 5.11.2019

 

Nowe wymagania formalne dla systemów przeciwpożarowych.

WESTA FP od SO EASY SYSTEM spełnia je wszystkie.

 

 

31 października 2019 zakończył się okres przejściowy dla zharmonizowanych norm PN-EN-16034 i PN-EN-14351-1, w konsekwencji od 1 listopada 2019 normy te zaczęły obowiązywać producentów systemów ppoż. na terenie całej Unii Europejskiej. Wynikiem tego, dokumentem odniesienia do wprowadzenia do obrotu drzwi przeciwpożarowych do zastosowań zewnętrznych nie mogą już być istniejące Aprobaty Techniczne. Oznacza to, że producenci, produkując i deklarując właściwości konstrukcji drzwiowych ppoż. i dymoszczelnych, montowanych na zewnątrz muszą wprowadzać takie konstrukcje do obrotu w oparciu o obowiązujące normy PN-EN 14351-1 i PN-EN 16034, wystawiając deklarację właściwości użytkowych ze znakiem CE.

 

Firma SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. oferuje możliwość produkcji systemu drzwi przeciwpożarowych                        z nadświetlami i doświetlami oraz systemem ścian ppoż. WESTA FP. Na potrzeby certyfikacji systemu WESTA FP wykonano następujące dokumenty:

Klasyfikacja Ogniowa,

Krajowa Ocena Techniczna,

Raport Klasyfikacyjny,

Raport Rozszerzonego Zastosowania.

Dzięki temu wykonawcy mają możliwość wprowadzania do obrotu wszystkich dostępnych konfiguracji wyrobów drzwiowych o odporności ogniowej.

 

SO EASY SYSTEM zapewnia firmom wykonującym konstrukcje w systemie WESTA FP produkcje następującego Asortymentu:

1.              zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60

Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1

 

2.              zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 wraz z deklaracją odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła zgodnie z „warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1

 

3.              zewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych

Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia) odwołująca się do wymagań norm – PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1935

 

4.              zewnętrzne drzwi do stosowania na wyjściach ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowanej odporności ogniowej.

Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia –PN-EN 14351 – 1 (oceniana jest zdolność do zwolnienia) odwołująca się do wymagań norm – PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1935

 

5.              wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60

Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny)

Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 2 (rynek krajowy) – a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351 – 2 rynek krajowy i zagraniczny.

 

6.              wewnętrzne drzwi o deklarowanej odporności ogniowej EI30/EW30/EI60/EW60 do stosowania na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych.

Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny)

 

7.              wewnętrzne drzwi stosowania na drogach ewakuacyjnych i awaryjnych bez deklarowania odporności ogniowej.

Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna (rynek krajowy i zagraniczny)

Deklaracja producencka B - dokumenty odniesienia – Krajowa Ocena Techniczna i norma PN-EN 14351-2 (rynek krajowy) – a po zharmonizowaniu normy PN-EN 14351 – 2 rynek krajowy i zagraniczny.

 

8.              wewnętrzne i zewnętrzne drzwi dymoszczelne.

Deklaracja producencka CE - dokumenty odniesienia – PN-EN 16034, PN-EN 14351 – 1

 

 

System WESTA stanowi nowoczesną, wysoce efektywną odpowiedź na potrzebę uzyskania odpornych i jednocześnie ciepłych konstrukcji.

Tym co wyróżnia WESTĘ są oryginalnie zaprojektowane przestrzenie podszybowe oraz bezkolizyjne                        z mocowaniem szkła klipsów szklenia. Dzięki tym rozwiązaniom system osiąga doskonale parametry współczynnika przenikania ciepła Uw całej przegrody. Uw systemu WESTA osiągają bowiem wartości ok. 1,5 W/M2*K i lepsze.

Wysoka stabilność mechaniczna oraz zarazem prostota budowy i fabrykacji sprawiają, że system jest praktycznie bezawaryjny i nie podlega reklamacjom, w odróżnieniu od istniejących na rynku rozwiązań. Najwyższa skuteczność ogniowa poparta pozytywnymi wynikami badań daje producentowi gwarancję, że produkt końcowy będzie zgodny z deklarowanymi parametrami.

 

WESTA na polskim rynku jest też pierwszym systemem, w którym możliwe jest zastosowanie szklenia niesymetrycznego.

 

System Westa FP zapewnia w szczególności:

-  doskonałą stabilność cech przeciwpożarowych,

- możliwość szklenia szybami ppoż. dwukomorowymi,

- rozwiązania łukowe,

- rozwiązania ewakuacyjne i awaryjne w pełnym typoszeregu okuciowym i wymiarowym,

- badania mechaniczne wykonane w pełnym zakresie wg nowych wytycznych badawczych,

- system niesymetryczny nawiązujący wizualnie do systemów bezklasowych,

- do 40% szybszy proces produkcyjny w porównaniu do systemów istniejących na rynku dzięki takim rozwiązaniom jak m.in.:

·                brak kłopotliwych operacji wycinania klipsów i profili pod mocowania szkła,

·                wkłady gipsowe cięte na prosto,

·                1-częściowy element do mocowania szkła,

- rozwiązania ścian ppoż., nadświetli i doświetli drzwiowych, paneli nieprzeziernych, kratek wentylacyjnych ppoż.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SO EASY SYSTEM sp. z o.o.- firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji aluminiowych systemów okiennych i drzwiowych DECALU w technologii SO EASY (pierwotnie systemy DECALU występowały pod nazwami: Seth,  Hapi, Chepri, Mut, Scand, Open Out, systemy drzwiowe Maat). W ofercie firmy dostępne są również systemy BLYWEERT: fasadowe (Kratos, Triton) oraz okienne (Apollo, Hercules, Triton) i drzwiowe (Hercules, Kolos, Harmonia, Hestia, Notus, Triton).

Spółka-matka firmy istnieje od 2008 roku i stanowi część belgijskiego holdingu SO EASY BVBA. W latach 2008- 2018 prowadziła działalność pod marką Blyweert Aluminium. W 2018 r. w związku z dynamicznym rozwojem i w wyniku prowadzonej polityki ekspansji, zmieniła nazwę na SO EASY SYSTEM sp. z o.o. W 2019 roku SO EASY BVBA podpisała umowę joint-venture (50/50) z Deceuninck Group, na mocy której w czerwcu 2019 r. powstała spółka Decalu Solutions sp. z  o.o., a aluminiowe rozwiązania technologiczne SO EASY pod marką DECALU stały się częścią oferty handlowej Deceuninck.

Siedziba, dział R&D i zakład produkcyjny SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. znajdują się w Czosnowie pod Warszawą.

Systemy aluminiowe So Easy System są chronione patentami oraz posiadają międzynarodowe i polskie certyfikaty techniczne (min. CWCT, ITB, PKN ). W maju 2019 roku Europejski Urząd Patentowy przyznał technologii SO EASY ochronę petentem europejskim.

 

Kontakt dla prasy:

Anna Kowalewska

Tel. 48 609-109-048

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także