Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 05 okladka1

Świat Szkła 05/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Szkło próżniowe (VIG) Praktyka, metody badań i propozycje stosowania
Data dodania: 03.12.19

Przez kilka lat, na początku tysiąclecia, próżniowe szkło izolacyjne (VIG) mogło stać się produktem przyszłości.

 

Po intensywnych staraniach producentów maszyn oraz jednostek badawczych w latach 2005-2014 temat ten został jednak zmarginalizowany w Europie.

 

Było to spowodowane indywidualizacją rynku europejskiego z bardzo różnymi rozmiarami i rodzajami okien, a także brakiem wyników niezależnych badań z wiarygodnymi stwierdzeniami dotyczącymi trwałości szyb VIG.

 

 

2019 12 22 1

Rys. 1. Budynek z próżniowymi szybami izolacyjnymi (VIG) wzniesiony w 2017 roku w Zurychu (źródło: Schwarz Architekten/GlassX)

 

Dlatego rozwój szkła izolacyjnego w ciągu ostatnich 20 lat został ograniczony do optymalizacji potrójnego oszklenia izolacyjnego (dwukomorowych szyb zespolonych), w szczególności w następujących aspektach:
- powłoki zostały ulepszone pod względem parametrów optycznych;
- zastosowanie w szybie zespolonej dwóch powłok niskoemisyjnych (na dwóch taflach szkła wchodzących w skład szyby zespolonej);
- ulepszenie termiczne systemów łączenia krawędzi  szyb zespolonych, szczególnie ramek dystansowych;
- ciężkie gazy, typu SF6 zostały zastąpione przez zastosowanie szyb zespolonych z foliami kompozytowymi w celu poprawy wartości izolacji akustycznej i wpływu na środowisko.

 

Ponieważ należy ogłosić koniec możliwości optymalizacji okna dwukomorowego wynikający z praw fizyki, przypomniano sobie o możliwości, która została już opisana w starych patentach, mianowicie zastąpieniu komory wewnątrz szyby zespolonej z powietrzem lub gazem szlachetnym – próżnią.

 

Na konferencji Rosenheimer Fenstertage 2009 dr Siegfried Glaser w wykładzie zatytułowanym Próżniowe szkło izolacyjne – alternatywa dla potrójnego szkła izolacyjnego. Stan rozwoju i dostępność [1] omówił swoje prace w tym zakresie, a także niemieckie projekty badawcze (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi) dotyczące rozwoju inżynierii mechanicznej [2] i modyfikacji konstrukcji okien wymagane przy stosowaniu szyb VIG [3].

 

2019 12 22 2a

Rys. 2. Rozwój szyb zespolonych i konstrukcji okiennych w ciągu ostatnich 30 lat

  (kliknij na rysunek/tabelę aby powiekszyć)

 

 

W tym czasie planowano wprowadzenie tego produktu (szyb VIG) na rynek europejski na rok 2011. W latach 2010, 2012 i 2014 produkty były wielokrotnie pokazywane na targach GLASSTEC w Düsseldorfie, ostatnio w formie francuskiego okna balkonowego (portefenetr). Do dziś jednak dostępność w Europie tych rozwiązań jest niewielka.

 

Ponieważ nie było większego popytu ze strony europejskich producentów szkła, rozwój metod badawczych i zasad oceny technicznej przy stosowaniu szyby próżniowej jako wyrobu budowlanego zokstał spowolniony. W latach 2014-2015 Politechnika Wiedeńska wraz z austriackim instytutem Holzforschung (zajmującycm się badaniem okien drewnianych) podjęły się zadania „Implikacje zastosowania szkieł próżniowych w renowacji budynków” i opracowania odpowiednich systemów okiennych dla szyb VIG. Ale, niestety, trwałość szyb VIG nie była poddana systematycznym badaniom.

 

 

Aspekty prawa budowlanego
Znane, europejskie przepisy dotyczące oceny trwałości szkła izolacyjnego (MIG – Mehrscheiben- Isolierglas), zawarte w serii norm EN 1279, wyraźnie wykluczają próżniowe szkło izolacyjne z zakresu tych norm. Ma to sens, ponieważ obciążenia krawędzi w szkle izolacyjnym (szybie zespolonej) są determinowane głównie przez objętość uwięzionego gazu w komorze szyby zespolonej. Jednak szyby VIG podlegają takim samym wymaganiom w przypadku okien i fasad i powinny być użyteczne przez cały okres użytkowania elementu (kwestia potwierdzenia trwałości

 

szyb VIG). Ale niestety nadal szyby VIG pozostają nieuregulowanym i niezharmonizowanym produktem budowlanym w Europie. Oznakowanie CE więc nie jest możliwe i konieczne jest udowodnienie ich przydatności jako wyrobu budowlanego na danym obiekcie budowlanym (wcześniejsze obowiazywało zatwierdzenie do stosowania w indywidualnych przypadkach, ZiE – Zustimmung im Einzelfall).

 

 2019 12 22 3

 Rys. 3. Oznaczenie CE nie jest możliwe dla szyb VIG

 

 

 Ponieważ produkcja VIG odbywa się obecnie prawie wyłącznie w Azji (Chiny, Korea Południowa, Tajwan), biuro norm ISO utworzyło komitet normalizacyjny z sekretariatem w Chinach dla opracowania normy ISO/FDIS 19916-1 Szkło w budownictwie – Próżniowe szkło izolacyjne – Część 1: Podstawowa specyfikacja produktów i metody oceny właściwości termoizolacyjnych i akustycznych [6].

 

W zwiazku z tym, że właściwości izolacyjności termicznej i akustycznej są nierozerwalnie związane z utrzymywaniem próżni w komorze między dwoma pojedynczymi taflami szkła i odpornością powłoki funkcyjnej umieszczonej na jednej z tych tafli szklanych, trwałość szyby VIG powinna być wykazana zgodnie z zaleceniami zawartymi w ISO 19916-1: 2018-10. Ale ta norma jest obecnie wprowadzana tylko na poziomie krajowym przez Wielką Brytanię, jako BS ISO 19916-1.

 

Badania wpływu obciążenia w warunkach laboratoryjnych składają się z badań wytrzymałości na trzy rodzaje obciążenia i zachowania się w przypadku oddziaływania: wysokiej i niskiej temperatury, wysokiej wilgotności i promieniowania UV. W przeciwieństwie do szyb zespolonych MIG, obciążenie systemu uszczelnienia krawędzi, które jest stosunkowo sztywne w porównaniu do zwykłej szyby zespolonej, może być też spowodowane zmianą termiczną długości (wynikającą z rozszerzalności termicznej materiałów).

 

Działanie promieniowania UV i podwyższona wilgotność mogą ten efekt potęgować. Norma ISO 19916-1 nie uwzględnia obciążenia klimatycznego, a zatem różnicy temperatur między taflami szkła wewnętrznymi i zewnętrznymi, na które mogą być dodatkowo nałożone obciążenia generowane przez wiatr (obciążenie parciem lub ssaniem wiatru).

 

Badania eksperymentalne w ift Rosenheim ujawniły duże ugięcia nawet przy szybach o powierzchni jednego metra kwadratowego, a tym samym odpowiednio duże obciążenia ścinające w materiale łączącym i uszczeniającym krawędzie. W oparciu o wiedzę o czynnikach oddziaływujących na okna i fasady, ift Rosenheim opracował procedurę badawczą – nawet przed opublikowaniem ostatecznego projektu normy ISO – w celu uzyskania praktycznego dowodu trwałości szyb VIG dla warunków w miejscu ich zamierzonego zastosowania.

 

 

2019 12 22 4

Rys. 4. Zmiana wartości Ug po badaniu trwałości zgodnie z metodą ift

  (kliknij na rysunek/tabelę aby powiekszyć)

 (...)

 

Wyniki procedury badawczej ift
Podczas badania zgodnie z metodą badawczą opacowaną przez instytut ift najpierw określa się współczynniki przenikania ciepła Ug próżniowej szyby izolacyjnej za pomocą skrzynek grzejnych, tzw. hotbox. Szyby VIG są następnie instalowane na elewacji wzorcowej i poddane zarówno obciążeniom klimatycznym, jak i mechanicznym.

 

Po cyklach obciążenia wartości Ug są mierzone ponownie i określane są odchylenia od wartości pierwotnych. Ponadto małoformatowe próżniowe szkło izolacyjne jest poddawane połączonej ekspozycji na zwiększoną wilgotność i promieniowanie UV w celu przetestowania trwałości systemu uszczelnienia krawędzi pod obciążeniem klimatycznym. Wreszcie ponownie przeprowadza się test wartości Ug, aby móc ocenić zmianę współczynnika przenikania ciepła.

 

Równolegle z testami laboratoryjnymi wartości Ug są określane po obciążeniu „in situ”, w celu oceny trwałości w rzeczywistych warunkach. W tym celu szyba VIG zostanie zintegrowana z fasadą wzorcową ift. Po upływie jednego, dwóch lub trzech lat oszklenie jest zdejmowane, a jego współczynnik przenikania ciepła jest testowany w laboratorium i oceniana jest zmiana w stosunku do stanu początkowego.

 

 2019 12 22 5

Rys. 5. Wpływ VIG na kondensację pary wodnej i liniowy współczynnik przenikania ciepła Yg dla klejonych krawędzi w oknach i fasadach

  (kliknij na rysunek/tabelę aby powiekszyć)

 

 

Właściwości użytkowe
Przy opracowywaniu próżniowego szkła izolacyjnego VIG skupiono się na zapewnieniu trwałości i niskiego przenikania ciepła, tak że wartości Ug stale się poprawiały w ostatnich latach i mogą teraz wynosić Ug = 0,5 W/(m2K) lub lepiej. W połączeniu z wykorzystaniem tafli szkła z powłokami funkcyjnymi i komorą między taflami wypełnioną rozrzedzonym gazem szlachetnym można osiągnąć nawet wartości Ug = 0,3 W/(m2K) lub lepsze.

 

Do praktycznego zastosowania w oknach i fasadach jest potrzeba określenia dalszych, charakterystycznych cech VIG, jak: izolacyjność akustyczna, ochrona przed słońcem, ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo. Jednak wciąż nie ma wystarczającej liczby dostępnych badań szyb VIG.

 

Wiadomo jednak, że integracja próżniowej szyby zespolonej z ramą okienną lub konstrukcją elewacji wymaga rewizji poprzednich konstrukcji okien lub elewacji, w szczególności w celu zmniejszenia tworzenia się kondensacji pary wodnej w obszarze krawędzi szyby VIG.

 

 


Wnioski i perspektywy
Rozwój w dziedzinie próżniowych szyb izolacyjnych VIG pokazuje, że mogą one osiągnąć współczynniki przenikania ciepła, które są równe lub lepsze niż wartości Ug dzisiejszego trzyszybowego szkła izolacyjnego. Szyby VIG zostały już zainstalowane w wybranych projektach budowlanych w Europie. To kolejny krok w kierunku ich praktycznego wdrożenia.

 

Doświadczenie zdobyte przy użytkowaniu szyb VIG w tych projektach budowlanych z pewnością wpłynie znacząco na dalszy rozwój. Ponieważ na targach GLASSTEC 2018 ogłoszono również, że pierwszy zaklad produkcyjny w Europie rozpocznie działaność w 2019 r., sytuacja odnośnie dostępności i czasu dostawy może również ulec poprawie w przyszłości. 

 

(...)

 

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia na konferencji ift Rosenheim, Fenstertage 2019

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Karin Lieb ift Rosenheim

Dipl.-Ing. (FH) Konrad Huber ift Rosenheim

 


Literatura
1. Siegfried Glaser: Próżniowe szkło izolacyjne – alternatywa dla potrójnego szkła? Stan rozwoju i dostępność (Vakuumisolierglas – Eine Alternative zum Dreifachglas? Stand der Entwicklung und der Verfügbarkeit). Wykład na konferencji „Rosenheimer Fenstertage 2009”

2. T echniki produkcji szkła (Produktionstechniken von Glas). (ProVIG) _IWM / ISE 2012_BMWi

3. W ysoce izolacyjne systemy okien i fasad (HochwärmedämmendeFenster- und Fassadensysteme). (HWFF)_ZAE / SKZ_2011_BMWi

4. S ystemy okienne z nowatorskimi szybami, zwłaszcza próżniowymi szybami izolacyjnymi, przeznaczone do renowacji budynków (Sondierung von Fenstersystemen mit innovativen Gläsern, speziell Vakuum-Isoliergläsern, zur Gebäudesanierung). (VIG-SYS-reno) _TU Wiedeń / HFA_2016_Stadt der Zukunft

5. M odelowanie, optymalizacja i integracja techniczna elementów próżniowych: badanie detali szkła próżniowego w nowych konstrukcjach okiennych z drewna (aluminium) – opisywanie szczegółów, konstrukcja i symulacja (Modellierung, Optimierung und technische Integration von Vakuum- Elementen: Sondierung über die Detaillierung von Vakuumgläsern in neuen Holz(Alu)-Fenster- Konstruktionen – Detaillierung, Bau und Simulation). TU Wien / HFA_2017_BMVIT

6. ISO 19916-1:2018-10 Szkło w budownictwie – Próżniowe szkło izolacyjne – Część 1: Podstawowa specyfikacja właściwości izolacyjnych termicznych i akustycznych (Glass in building – Vacuum insulating glass – Part 1: Basic specification of products and evaluation methods for thermal and sound insulating performance).

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 12/2019
 

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik