Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 05 okladka1

Świat Szkła 05/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Aplikacja HEGLA uzupełnia braki digitalizacji i usprawnia procesy produkcyjne
Data dodania: 27.08.20

W przyszłości produkcja szkła będzie całkowicie zintegrowana z siecią i zdigitalizowana, aby umożliwić pracownikom między innymi szybki wgląd w stopień obciążenia maszyn i bieżące położenie szyby. Chociaż realizacja wielu takich pomysłów byłaby wykonalna już dzisiaj przy użyciu centralnych baz danych i otwartych interfejsów, to w praktyce napotyka to różne trudności.

 

 

2020 07 38 1 

Rys. 1. Aplikacja Shop Floor Assistant zaprojektowana jest jako samodzielny, wielozadaniowy system. Dzięki temu, przy odpowiedniej konfiguracji, dostęp do danych możliwy jest w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

 

Często wymaga bowiem ujednolicenia różnych obszarów produkcyjnych, produktów, oprogramowania i instalacji różnych producentów w ramach jednej koncepcji digitalizacji. Aplikacja Shop Floor Assistant firmy HEGLA New Technology uzupełnia te braki, stanowi źródło ważnych dla operatorów informacji i pomaga w skróceniu czasów procesu.

 

 

— Moc produkcyjna zależy w dużej mierze od wydajności maszyn i ich integracji w łańcuchu wytwarzania — podkreśla dyrektor HEGLA New Technology, dr Markus Schoisswohl. — Ponadto w trakcie procesu występują czasami znacznie spowalniające go czynności poboczne, które można by uprościć i przyspieszyć za pomocą cyfrowych narzędzi.

 

Do takich typowych, powtarzających się zadań, które mogą wydłużać produkcję, należy wyszukiwanie stojaków ze szkłem, ich przywożenie i odwożenie, pobieranie narzędzi, zbieranie dokumentacji oraz organizowanie przeglądów i serwisu.

 

— Zadaliśmy sobie pytanie, jak prostymi środkami cyfrowymi moglibyśmy pomóc przetwórcom szkła, niezależnie od wybranego przez nich producenta — mówi dr Markus Schoisswohl. — Tak powstała aplikacja Shop Floor Assistant w wersji na telefon komórkowy i tablet.

 

 2020 07 38 2

Rys. 2. Różne funkcje aplikacji odwzorowują podobszary i funkcje łańcucha tworzenia wartości, upraszczają procesy, porządkują sekwencje i umożliwiają między innymi żądanie dalszego transportu szyby, zgłoszenie pęknięcia, identyfikację szyby, ustalenie położenia stojaka lub organizację procesów przeglądu.

 


Pomoc w trakcie przeglądów i serwisu
Sekcja „Maintenance” aplikacji Shop Floor Assistant umożliwia uproszczenie i centralizację zadań związanych z przeglądami i serwisem na różne sposoby.

 

Wszystkie dokumenty i przeglądy dotyczące na przykład maszyny do szkła, wózka widłowego, bramy rolowanej czy suwnicy można szybko zapisywać i rejestrować w aplikacji, aby były one dostępne w dowolnym miejscu na telefonie komórkowym, tablecie lub za pomocą okularów AR. Jeśli przykładowo maszyna dysponuje kodem QR, można go zeskanować i natychmiast uzyskać dostęp do dokumentacji.

 

— O ile wcześniej pracownik musiał najpierw nachodzić się, aby znaleźć całą niezbędną dokumentację, teraz wyręczy go w tym łatwa w obsłudze aplikacja — opisuje dr Schoisswohl. — Jeśli wystąpi usterka, może ona zostać przez operatora maszyny, brygadzistę lub wewnętrznych konserwatorów odnotowana we wbudowanym systemie zgłoszeń wraz ze stosownym zdjęciem.

 

Pracownicy utrzymania ruchu zostaną wtedy o niej natychmiast poinformowani i będą mogli wstępnie zaplanować wymagane działania. Kierownik działu produkcji lub utrzymania ruchu ma w ten sposób zawsze kontrolę nad pracami do wykonania, może decydować o ich pilności, delegować je, a także dokumentować ich wykonanie.

 

 

2020 07 38 3

Rys. 3. W aplikacji znajduje się specjalna sekcja o nazwie PanePro, która służy do identyfikowania szyb, zgłaszania pęknięcia, odczytywania danych produkcji lub intuicyjnego zamawiania powtórnych dostaw szyb na placu budowy za pomocą skanowania.

 


Pomoc w trakcie produkcji
Brak dokumentów produkcyjnych, źle odstawione szyby lub poszukiwania stojaków ze szkłem należą do najczęstszych utrudnień i opóźnień generalnie dobrze ze sobą powiązanego łańcucha produkcji. Specjalnie z myślą o tych codziennych zadaniach powstała sekcja funkcji „PanePro” aplikacji Shop Floor Assistant.

 

Jeśli szyba oznakowana jest laserem lub zaopatrzona w etykietę, należy ją tylko zeskanować telefonem komórkowym, aby zidentyfikować w dowolnym położeniu w produkcji, ustalić postęp wytwarzania lub zażądać powtórnej produkcji w przypadku wykrycia uszkodzenia.

 

Również za pomocą skanowania można zidentyfikować stojak i jego ładunek, a także wystawić zgłoszenie naprawy. Jeśli wdrożone jest wbudowane śledzenie stojaków, po wybraniu konkretnego na ekranie zostaną wyświetlone aktualne informacje o jego położeniu.

 

2020 07 38 4 

Rys. 4. Skanując kod QR lub kod kreskowy maszyny, można natychmiast uzyskać dostęp do jej dokumentacji.

 


Cyfrowa pomoc dla pracowników
— Chcemy, aby mobilna digitalizacja była prosta w obsłudze i praktyczna — mówi dyrektor HEGLA Bernhard Hötger. — Dlatego w aplikacji zdecydowano się na rozwiązanie, które umożliwia udostępnianie informacji w intuicyjny sposób bez dostępu do terminala maszyny.

 

W obliczu narastającej presji konkurencji w coraz większym stopniu będzie liczyło się to, aby dzięki digitalizacji ludzie mogli wnosić jak najwięcej wartości dodanej dzięki swojej pracy i kompetencjom.

 

Ograniczenie czynności pobocznych będzie ważnym krokiem w kierunku zwiększania mocy produkcyjnych. Aplikacja Shop Floor Assistant ma modułową budowę i może być wdrażana stopniowo, do odczytywania danych maszyny, obsługi logistyki stojaków i wózków transportowych oraz szyb, identyfikacji szyb na placu budowy lub digitalizacji określonych indywidualnie zadań.

 

Carsten Koch
HEGLA GmbH & Co. KG

 

2020 05 42 4 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 07-08/2020
   

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik