Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 08 okladka1

Świat Szkła 8/2022

User Menu

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Laboratorium Elementów Budowlanych ITB z rozszerzonym zakresem badań
Data dodania: 03.06.21

Instytut Techniki Budowlanej jest największą jednostką badawczą działającą w obszarze budownictwa w Polsce i jednocześnie dobrze rozpoznawalną zarówno w Europie, jak i na świecie.

 

Dzięki doświadczonej kadrze wykorzystującej najnowsze metody badawcze i specjalistyczną aparaturę pomiarową, wspiera rozwój polskiej branży budowlanej w kraju i za granicą.

 

2021 05 42 1

 

Od przeszło 75 lat w ITB prowadzone są prace badawcze dotyczące szerokiego zakresu zagadnień technicznych, m.in. bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, komfortu użytkowania obiektów, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego wykorzystania materiałów w budownictwie.

 

2021 05 42 2

 

Instytut poprzez swoje działania wspiera przedsiębiorców w procesie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE i ze znakiem budowlanym B.

 

Jako jednostka akredytowana w systemie krajowym oraz jednostka notyfikowana w systemie europejskim, ITB dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobów oraz prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji.

 

Zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB obejmuje ponad 3600 metod badawczych. Rocznie wydawanych jest ponad 3500 raportów z badań i realizowanych jest ponad 600 ekspertyz. W akredytowanym Zespole Laboratoriów Badawczych ITB działa .

 

2021 05 42 3

 

Prowadzi ono badania mechaniczne, wytrzymałości i szczelności lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym badania: ścian osłonowych i działowych, elewacji wentylowanych, metalowych i warstwowych okładzin ścian i dachów (m.in. płyt warstwowych), stolarki okiennej i drzwiowej, żaluzji oraz zasłon, bram, balustrad i szklanej zabudowy balkonów, ekranów akustycznych, szkła budowlanego, świetlików i pasm świetlnych, przekryć dachowych, schodów strychowych, okuć budowlanych, mechanizmów otwierających i zamykających (np. napędów i drzwi z napędami), technicznych środków bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeń mienia w obiektach budowlanych, wyrobów instalacji sanitarnych (w tym wyrobów gotowych: wanien, umywalek, brodzików i zlewozmywaków) oraz innych elementów wyposażenia budynków.

 

2021 05 42 4

 

Badania stacjonarne prowadzone są w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Poznaniu i Pionkach. Obok badań wykonywanych stacjonarnie laboratorium prowadzi również wiele analiz wytrzymałości i szczelności in situ, tj. na obiektach lub w miejscu wskazanym przez klienta.

 

Ten obszar badań dotyczy głównie ścian osłonowych oraz okien, drzwi i bram w zakresie szczelności, wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania oraz coraz częściej barierek i balustrad chroniących przed upadkiem.

 

Wyprzedzając oczekiwania rynku laboratorium nieustannie się rozwija – poszerzając park nowoczesnej aparatury badawczej. Rozwój laboratorium umożliwia doskonalenie i rozwój technik badawczych, rozszerzanie zakresu akredytacji, a przede wszystkim inwestowanie w wykwalifikowaną kadrę młodych inżynierów.

 

2021 05 42 5

 

Do nowego obszaru działań należy zaliczyć:
- akredytowane badanie szczelności wg normy AAMA 501.2 Kontrola jakości i diagnostyczna kontrola wycieków – badanie poligonowe wbudowanych witryn sklepowych, ścian osłonowych i przekryć montowanych pod kątem;
- badania mechaniczne i bezpieczeństwa użytkowania podkonstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych;
- badania odporności na uderzenie kulą gradową w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych i okładzin elewacyjnych wg normy PN-EN 61215-2:2017;
- badania odporności na zarysowanie paneli fotowoltaicznych i okładzin elewacyjnych wg normy PN-EN IEC 61730-2:2018;
- badanie szczelności ścian osłonowych pod ciśnieniem dynamicznym powietrza i natryskiem wodnym wg normy PN-EN 13050:2011. Laboratorium – jako jedyne w Polsce – ma wzorcowany sprzęt badawczy, a w roku 2018 uzyskało akredytację na tę metodę badania. Dzięki tym badaniom można potwierdzić prawidłowość rozwiązań konstrukcyjnych ścian osłonowych w zakresie szczelności na dynamiczne działanie deszczu, co wpływa na trwałość ściany podczas cyklu jej życia;
- badania barierek, balustrad oraz zabudów balkonowych w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania, przeprowadzane wg procedur własnych, objętych zakresem akredytacji. Laboratorium Elementów Budowlanych jako jedyne w Polsce przeprowadza tego typu badania oraz ocenę właściwości użytkowych barierek, balustrad oraz zabudów balkonowych na potrzeby wydawania Krajowych Ocen Technicznych;
- innowacyjne badania energooszczędnych systemów montażu okien do wydawania Krajowych Ocen Technicznych;
- badania ścian działowych wielkogabarytowych w zakresie trwałości użytkowej i bezpieczeństwa użytkowania w celu wydawania Krajowych Ocen Technicznych oraz Europejskich Ocen Technicznych;
- badania odporności na włamanie okien, drzwi, ścian według normy europejskiej PN-EN 1627:2012; nowością są akredytowane badania wykonywane wg norm brytyjskich PAS24;
- badania wytrzymałościowe konstrukcji systemów fotowoltaicznych;
- badania klimatyczne drzwi oraz okładzin elewacyjnych (w tym elewacji wentylowanych);
- badania napędów przeznaczonych do stosowania w drzwiach i oknach w zakresie wytrzymałości i trwałości, również w skrajnych temperaturach (w celu wydawania Krajowych Ocen Technicznych) oraz kompleksowe badania okuć budowlanych (zamków i zawiasów).

 

2021 05 42 6

 

Obok działalności badawczej związanej z badaniami typu do oceny zgodności wyrobów z obowiązującymi normami oraz na potrzeby Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych laboratorium prowadzi również innowacyjne badania rozwiązań know-how dla projektów badawczych i inwestycyjnych.

 

Wiedza z zakresu wyrobów budowlanych jest szeroko upowszechniana na konferencjach naukowych branży budowlanej i w publikowanych wytycznych i poradnikach.

 

Wiedza ekspercka, profesjonalizm i wysoka jakość badań, potwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 023) to gwarancja dobrej i efektywnej współpracy z naszą jednostką.


Więcej informacji na stronie www.itb.pl

 

2021 05 42 7

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 5/2021  

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także