Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Magia sfery publicznej cz. 1
Data dodania: 14.09.11

Magia sfery publicznej cz. 1

W ostatnich dekadach architektura ulega przekształceniu przechodząc - w odpowiedzi na ideę zrównoważonego rozwoju oraz nowe możliwości w zakresie techniki i technologii - od modelu tradycyjnego konsumenta, czerpiącego i pochłaniającego energię, do jej producenta. Jest w stanie nie tylko pozyskiwać naturalną energię, ale także wytwarzać ją (fotowoltaika) dla zaspokojenia własnych potrzeb oraz w celu jej transmitowania.

 


   
Ściany działowe w całości szklone z zastosowaniem konstrukcji drewnianych

Współczesne biurowce, centra handlowe, banki, obiekty wystawiennicze itp. budynki użyteczności publicznej to obiekty, których architektura ma dominujący wpływ na kształtowanie się i rozwój współczesnych aglomeracji miejskich. Cały XX wiek przyzwyczaił nas do tego, że najdroższe tereny miejskie wykupywane były przez potężne firmy, banki czy korporacje, pod budowę ich central. Siedziby zarządów, skupiających rzeszę urzędników, które kierowały działalnością niezliczonych filii i przedstawicielstw, rozsianych niekiedy po całej kuli ziemskiej, stają się znane powszechnie i do dziś stanowią rozpoznawalny symbol wielu metropolii.

Nasze miasta z ogromnym przyspieszeniem dołączają do tych tradycji. Mamy boom budowlany związany z wielkim zapotrzebowaniem na powierzchnie biurowe i handlowe do wynajęcia. Trzeba też znaleźć miejsca na biura przedstawicielstw firm zagranicznych inwestujących i prowadzących interesy w naszym kraju. W przyspieszonym tempie pojawia się wokół nas niezliczona ilość nowobudowanych obiektów, których architektura reprezentuje najnowsze tendencje w projektowaniu budynków użyteczności publicznej. Dominującym elementem tej architektury jest szkło jako materiał elewacyjny i wykończeniowy we wnętrzach. I to ze szczególną tendencją do coraz wyraźniejszego ograniczania widocznych elementów konstrukcyjnych i wypełnień z innych materiałów, takich jak okładziny kamienne czy tynki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że ta ''szklana architektura'' jest manifestacją niezwykłego postępu w technologii wytwarzania nowoczesnego szkła konstrukcyjnego, dzięki czemu mogło ono zająć tak poczesne miejsce we współczesnym budownictwie.

  


  

Ściany działowe biura wykonane z pustaków szklanych, które umożliwiają tworzenie urozmaiconych kompozycji, dzięki zastosowaniu rozmaitych
faktur i barw (fot. Vitrosilicon)


Oczywiście, stosowanie szkła w tak szerokim zakresie nie jest celem samym w sobie. Służy zaspokojeniu wielu potrzeb współczesnego człowieka, a wśród nich otwarcia przestrzeni, likwidacji barier wizualnych i poczucia zamknięcia wśród murów coraz bardziej zagęszczającej się zabudowy wielkich aglomeracji miejskich. Gęstniejącej zabudowy miast, malejących powierzchni mieszkalnych nie da się uniknąć - ale można znacznie poprawić współistnienie z tymi zjawiskami poprzez nowe spojrzenie na architekturę i tworzenie koncepcji, w których szkło ma do odegrania znaczącą rolę.

Patrząc na wnętrza biurowców zauważymy prawidłowość powtarzającą się w sposobie tworzenia i zagospodarowania powierzchni biurowych. Typowe powierzchnie do wynajęcia stanowią najczęściej otwarte przestrzenie, ograniczone jedynie stropami, zewnętrznymi, przeszklonymi ścianami osłonowymi i komunikacją odbywającą się wokół centralnych trzonów budynku zawierających szyby windowe, klatki schodowe i piony instalacyjne. Dzięki otwartej przestrzeni, pozbawionej stałych podziałów ścianami działowymi, można dowolnie wydzielać powierzchnie do wynajęcia dla poszczególnych firm, wg potrzeb i możliwości finansowych klientów.

   
    
 Ścianki działowe i separacyjne wydzielające przy pomocy przeszklonych
konstrukcji poszczególne pomieszczenia biurowe bądź tylko ich fragmenty
– aneksy

Podłogi i sufity mają przygotowane stałe uzbrojenie w postaci kanałów instalacyjnych, umożliwiających podłączenia stanowisk pracy z komputerem dla poszczególnych pracowników, dowolnie rozmieszczonych na całej powierzchni biura, a stropy zaopatrzone są w oświetlenie sufitowe, zapewniające ogólne światło rozproszone i umożliwiające pracę bez konieczności instalowania dodatkowych lamp przy stanowiskach pracy.

Zewnętrzne ściany ograniczające powierzchnię biurową wyznaczają ciągi komunikacyjne, doprowadzające do wind i klatek schodowych. Ściany te, oparte o systemy konstrukcji modułowych pozwalają na rozmieszczanie drzwi wejściowych do poszczególnych firm według potrzeb. W tak przygotowanej przestrzeni, szkło jako materiał konstrukcyjny i wykończeniowy ma znaczący udział.

   
   
   Stanowiska pracy z komputerem,
 w których zamiast płyt meblowych,
 wykorzystano szkło


Zarówno okna, jak i płaszczyzny elewacji, oświetlenie sufitowe osłonięte matowionymi bądź mlecznymi płaszczyznami, ściany działowe, są najczęściej wykonywane ze szkła. Szkło zastosowane w tych miejscach musi spełniać określone wymagania odpornościowe, stąd jego użycie regulują odpowiednie przepisy. To one wymuszają stosowanie tam szkła hartowanego, klejonego, czy zbrojonego.

Rozwiązania materiałowe są indywidualne dla danego obiektu. Szklane ściany działowe mogą być budowane z pustaków szklanych bądź konstrukcji szkieletowych, wypełnianych szklanymi taflami przezroczystymi bądź matowionymi. Rodzaj profili konstrukcyjnych zależy od koncepcji architektonicznej wnętrz. Albo są to profile metalowe (aluminiowe lub stalowe) albo drewniane (zwykle z drewna klejonego dla podniesienia wytrzymałości), albo – jak w przypadku znacznej części okien – wykonywane z PVC.

    
   
   
Przykłady pojedynczych mebli biurowych o wyraźnie reprezentacyjnym
 charakterze dzięki zastosowaniu masywnych, szklanych blatów
 

Konstrukcje drewniane, droższe ale szlachetne i przyjazne użytkownikom, wybierane są przez projektantów skandynawskich. Zawsze, niezależnie od trendów i mód, starają się oni wprowadzić do wyposażenia wnętrz jak najwięcej drewna.

Ostatnio jako elementy konstrukcyjne ścian i elewacji zaczyna wykorzystywać się również szkło, w postaci żeber z tafli szklanych klejonych warstwowo.

    

Szklane ścianki separacyjne ułatwiające usytuowanie poszczególnych stanowisk pracy w otwartej przestrzeni biura 


Szklane ściany zaopatruje się w otwory drzwiowe, przystosowane do instalowania modnych drzwi całoszklanych, także drzwi przesuwnych. To dzięki doskonałemu poziomowi konstrukcyjnemu okuć i prowadnic, przystosowanych do dużych obciążeń wypełnieniami szklanymi, uzyskano tak duże możliwości stosowania szkła.

Ewa Mickiewicz

    
   
Fragmenty wnętrz biurowych, ukazujące wagę stosowania szkła w wyposażeniu na tle szklanych ścian osłonowych

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik