Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 06 okladka1

Świat Szkła 06/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

baner klej do luster 7 7 2021

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Przyspieszenie na rynku energii słonecznej
Data dodania: 06.03.09

Zasilanie fotowoltaiczne rozwija się w Niemczech lawinowo dzięki ulepszonym regulacjom dotyczącym dopłat za zasilanie. Ciepło pozyskiwane ze Słońca jest na razie w cieniu fotowoltaiki, wykazuje jednak mimo wszystko wyraźną tendencję wzrostową. Jak bardzo trwały jest ten rozwój i w jaki sposób drobni producenci mogą wykorzystać panujące obecnie korzystne warunki, aby rozwinąć firmę związaną z pozyskiwaniem energii słonecznej?

Rynek ten nigdy nie był łatwy, jednak w tym roku branża energii solarnej walczy z całkiem nowymi problemami. W dziedzinie zasilania fotowoltaicznego niezadowolenie bierze się nie z tego jednak powodu, że ogólny klimat (polityczny) jest zły, czy też że rynek się nie rozwija. Wprost przeciwnie: odbiorcy, producenci i sprzedawcy są niezadowoleni, gdyż produkcja modułów solarnych obecnie nie jest w stanie zaspokoić popytu. Wiele firm rozważa obecnie zwiększenie zatrudnienia. Jak jednak sfinansować ten rozwój? Dodatkowe kredyty na działalność gospodarczą można uzyskać w ograniczonym stopniu. Jakie ryzyko można ponieść, skoro nie wiadomo, jak długo potrwa ten boom?

75 000 klientów rynku solarnego czeka na producentów

Branża ciepła solarnego ma inne zmartwienia. Od 2003 roku ma do czynienia ze wzrostowym trendem i podobnie będzie w bieżącym roku. Ogólnokrajowy Związek Przemysłu Solarnego (BSI) zakłada, że w tym roku po raz pierwszy będzie ponad 1 milion m2 nowo zainstalowanych kolektorów słonecznych. Branża ta wystartowała w nowy rok z dużym pakietem zamówień: spośród 152 647 wniosków złożonych w roku 2003 w ramach programu aktywizacji rynku ponad połowa nie została zrealizowana w minionym roku. Ponad 75 000 odbiorców nie wykorzystało przyznanych dotacji. Biorąc pod uwagę liczby świadczące o wydanych zezwoleniach, branża ta z 30% procentowym tempem wzrostu w pierwszych czterech miesiącach roku 2004 znajduje się jednak poniżej poziomu oczekiwań. Wydaje się, że za ten stan odpowiadają następujące okoliczności: po pierwsze, zima trwała bardzo długo; po drugie, zainteresowanie klientów solarnych koncentrowało się dotychczas na zasilaniu fotowoltaicznym; po trzecie, producenci oferujący obie technologie całe swe moce produkcyjne wykorzystali w zakresie fotowoltaiki i mieli mniej czasu na zajmowanie się branżą ciepła solarnego.

W ciągu roku sytuacja na rynku fotowol-taiki będzie się normalizować na wysokim poziomie. Zakończona została rywalizacja o kontyngenty na rok 2004. Sprzedawcy zamówili towar i potwierdzili zamówienia producentom i klientom. Urządzenia, bezpośrednio po zejściu z produkcji, będą dostarczane i montowane. Producenci i odbiorcy muszą się pogodzić z tym, że w zasadzie nowe umowy będą mogły być realizowane dopiero w przyszłym roku. Ze względu na normalizację sytuacji rynkowej zainteresowanie klientów i producentów może zwrócić się w kierunku techniki pozyskiwania ciepła słonecznego. Do tego dochodzi jeszcze zadanie wyprodukowania w ciągu kilku miesięcy tych urządzeń, na które w ubiegłym roku wydano zezwolenia a w obecnym roku przyjęto je do realizacji oraz przypomnienie klientom, że urządzenia należy zmontować w ciągu dziewięciu miesięcy od otrzymania zezwolenia, gdyż w przeciwnym razie dotacja przepadnie.

Wspieranie rozwoju i perspektywy fotowoltaiki

Przyczyną tak znakomitego rozwoju rynku PV jest polityka wspierania. Ustawa o preferencji zasilania energią foto-woltaiczną z dn. 1 stycznia 2004 r. całkowicie skompensowała rezygnację z programu „100 000 dachów". Nowe stawki zwrotu kosztów za zasilanie so-larne najczęściej wystarczają, aby urządzenie się opłacało. Jednocześnie upadło ograniczenie wielkości dużych urządzeń na terenach odkrytych. Nawet przy utrzymaniu wysokości odszkodowania za urządzenia na terenach odkrytych na poziomie 45,7 € na kWh projektanci mogą, w przypadku projektowania dużych urządzeń, ograniczyć koszty i wypracować zwyczajowe w tej branży zyski. W konsekwencji wszystkie segmenty rynku obecnie się rozwijają: małe urządzenia do 5 kWh, które nadają się do domów prywatnych, urządzenia na dachach średniej wielkości między 30 a 100 kWh oraz duże urządzenia o kilku megawatach mocy, montowane na terenach odkrytych.

Nowelizacja ustawy o energiach odnawialnych przewiduje, że Ministerstwo Środowiska do końca 2007 roku przedstawi raport na temat skutków ustawy. Gdyby w roku 2006 miało dojść do zmiany rządu, zanim wprowadzi się jakiekolwiek zmiany, trzeba będzie jednak zaczekać do roku 2007 na raport. Zatem branża fotowoltaiki może liczyć na jasne i stabilne ogólne warunki działania w ciągu najbliższych trzech lat.

Wspieranie rozwoju i perspektywy zasilania w ciepło solarne

To, że malejące stawki dopłat są dobrym argumentem przy sprzedaży urządzeń do pozyskiwania ciepła słonecznego, zostało udowodnione przez dużą liczbę wniosków złożonych w programie aktywizacji rynku w ostatnim kwartale 2003 roku. Z początkiem 2004 roku liczba wniosków zmalała, a od marca znów wzrosła, przy czym pozostaje na skromniejszym poziomie niż w roku poprzednim. Roczny spadek stawek dopłat - również na styczeń 2005r Ministerstwo Ochrony Środowiska zapowiedziało dalszą ich redukcję w dotychczas nieokreślonej wysokości - powinien być przez producentów postrzegany przede wszystkim jako szansa. Jesienią i zimą, w czasie, gdy klienci nie myślą o energii słonecznej i gdy nie są instalowane żadne urządzenia do wytwarzania ciepła solarnego, producent może prowadzić działalność doradczą i wysyłać oferty. Licząc się ze spadkiem stawek dopłat klient wysyła wniosek i z początkiem wiosny, gdy rozpoczyna się sezon na urządzenia do wytwarzania ciepła solarnego, ma już gotowe zezwolenie. Tylko dzięki aktywnej sprzedaży można osiągnąć rzeczywisty wzrost obrotów.

W tym roku przewiduje się po raz pierwszy instalację kolektorów słonecznych o powierzchni ponad milion m2. Rząd niemiecki określił, że do roku 2006 łączna ilość powierzchni instalowanych kolektorów powinna się podwoić i osiągnąć wielkość 10 milionów m2. Odpowiada to wzrostowi rzędu 35% rocznie. W tym roku należy go oczekiwać, natomiast w następnych latach będziemy obserwować rynek z dużym zainteresowaniem. Branża jest dobrze przygotowana do osiągnięcia tego celu. Producenci urządzeń produkujących ciepło z promieniowania słonecznego oraz przemysłu grzewczego zachęcają do wymiany starych kotłów grzewczych na nowe, w połączeniu z zakupem urządzenia do wytwarzania ciepła solarnego. Zaostrzenie przepisów dotyczących urządzeń grzewczych w listopadzie wpłynie stymulu-jąco na rynek kotłów grzewczych - producenci wykorzystają szansę na większą sprzedaż i wraz z kotłem grzewczym będą sprzedawać urządzenie solarne.

Czy produkcja urządzeń do uzyskiwania energii fotowoltaicznej przewyższy produkcję urządzeń do uzyskiwania ciepła solarnego?

Od roku 2002 w Niemczech sprzedaje się rocznie więcej powierzchni modułów PV niż kolektorów słonecznych. W roku 2003 było ok. 720 000 m2 (obrót ok. 550 milionów €) kolektorów słonecznych i 1 250 000 m2 (obrót ok. 650 milionów €) modułów PV. Natomiast jeśli chodzi o liczbę urządzeń, to te do pozyskiwania ciepła solarnego (75 000 urządzeń) plasowało się przed fotowoltaicznymi (20 000 zainstalowanych urządzeń).

Rynek urządzeń do pozyskiwania ciepła solarnego charakteryzuje się przede wszystkim większą ciągłością. Urządzenia nie mogą być dowolnie rozbudowywane, gdyż ciepło musi być zużywane na miejscu. Wielu oferentów pracuje nad tym, aby osiągać większe zyski dzięki wspieraniu sprzedaży urządzeń grzewczych i oferowaniu większych powierzchni kolektorów przypadających na jedno urządzenie grzewcze. Fakt, że strategia ta przynosi rezultaty, można wywnioskować z średniej wielkości urządzeń oferowanych w ramach programu aktywizacji rynku, która w ubiegłym roku zwiększyła się o 10% i wynosiła 9,9 m2. Jednak zwiększanie powierzchni urządzeń solarnych jest stosunkowo niewielkie, co jest czynnikiem ograniczającym rozwój rynku, jeżeli jednocześnie nie będzie wzrastać liczba klientów.

Ciepło solarne i energia fotowoltaiczna nie dadzą się wzajemnie zastąpić i z tego względu z żadnego z nich nie można zrezygnować. W przyszłości z pewnością na dachach domów będą instalowane oba rodzaje urządzeń. Wielu klientów inwestuje w zasilanie w energię fotowoltai-czną, gdyż są zadowoleni ze swoich urządzeń do pozyskiwania ciepła solarnego. Dla producenta ważne jest zatem, aby przedstawiać klientowi zawsze obie możliwości jednocześnie, przy czym ciepło so-larne np. powinno mieć pierwszeństwo przy oferowaniu modernizacji systemu grzewczego. Na wszelki wypadek należy zaplanować miejsce na dachu domu dla obu rodzajów technologii.

Brak alternatywy dla energii odnawialnych

Wprawdzie Niemcy są wyraźnie największym rynkiem urządzeń do pozyskiwania ciepła solarnego i energii fotowoltaicznej w Europie, jednak i w innych krajach widać ożywienie. Hiszpania i Luksemburg mają dobrą ustawę dotyczącą zasilania w energię solarną, Włochy właśnie nad tym pracują. W dziedzinie ciepła solarnego Francja już przed czterema laty stworzyła plan Soleil i obecnie aktywizuje swój ubogi dotychczas rynek. Bardzo istotna jest w tym kontekście pierwsza światowa konferencja energii odnawialnych, Renewab-les 2004. Kraje oczekiwały zdefiniowania wiążących celów w dziedzinie wprowadzania energii odnawialnych na rynek i zdefiniowania środków do ich wprowadzania. Wyniki zostały przedstawione dopiero po zakończeniu ich redakcji. Energie odnawialne znajdują się w świecie na porządku dziennym, a Niemcy przejęły rolę wiodącą.

Również i inny aspekt przemawia za tym, aby wsparcie w zakresie aktywnego wprowadzania na rynek urządzeń energii świetlnej i ciepła solarnego raczej rosło niż malało. Cena ropy naftowej w bieżącym roku była, historycznie rzecz biorąc, najwyższa. Społeczeństwo irytują wysokie ceny benzyny, jak również wyższe ceny oleju opałowego czy gazu. Wzrost cen znacznie wpływa na rozwój rynku, zwłaszcza, że eksperci wychodzą z założenia, iż ropa nigdy już nie będzie tania. Niektórzy widzą nawet zmniejszanie się produkcji ropy naftowej przy rosnącym popycie, co będzie dalej wpływać na wzrost cen. Z każdym centem dodatkowych kosztów w zakresie produkcji paliw kopalnych urządzenia do produkcji ciepła solarnego będą, z punktu widzenia ekonomicznego, coraz bardziej interesujące.

W ten sposób rozwój rynku urządzeń do pozyskiwania ciepła solarnego i energii fo-towoltaicznej zyskał w latach 2003-2004 drugi impuls.

Nie można mieć pewności co do długotrwałego rozwoju rynku. Jednak ten, kto obserwuje sytuację w dziedzinie ropy naftowej, wzrost liczby szkód wywołanych klęskami żywiołowymi i coraz bardziej widoczną zmianę klimatu, prędzej czy później dojdzie do wniosku, że trzeba zareagować. Nie ma alternatywy dla energii odnawialnych. Powinniśmy zatem rynek ten aktywnie rozwijać i ciągle go powiększać.

Gerhard Stryi-Hipp

Glaswelt 11/2004


 
więcej informacji: Świat Szkla 3/2005

 

Boom fotowoltaiki w Niemczech: Urządzenie PV 70 kWh na budynku gospodarczym w Chiemgau

Rozwój i perspektywy zasilania fotowoltaicznego w Niemczech (moc instalacji rocznie i ogółem)

Liczba wniosków w ramach programu aktywizacji rynku w latach 2000-2004

Rozwój i perspektywy rynku pozyskiwania ciepła słonecznego w Niemczech (powierzchnia rocznie instalowanych kolektorów słonecznych)

Ciepło solarne i energia fotowoltaiczna są nieodzowne. Z tego względu na dachach domów instalowane będą oba typy urządzeń

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik