Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 LiSEC SS Konfig 480x120

et-swiat-szkla-480x120-02

 

 Online Banner480100 px

 

 partnerzy medialni baner

 

Transport, dozowanie oraz magazynowanie materiałów sypkich
Data dodania: 02.10.08

Dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy procesów wytwórczych związany jest ściśle z systematycznymi zmianami poziomu organizacji i mechanizacji procesów produkcyjnych. Duże znaczenie w przebiegu tych zmian odgrywają nowoczesność i niezawodność systemowa urządzeń transportowych, które muszą zapewnić ciągły obieg surowców, półwyrobów, gotowych wyrobów i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji.

Nowoczesne systemy transportu muszą być ściśle powiązane logistycznie z istniejącą organizacją produkcji w zakładzie i dostosowane do istniejących procesów technologicznych. Koszty transportu wewnątrzzakładowego stanowią znaczną, wynoszącą 30 do 60%, część ogólnych kosztów produkcji.

Wzrastający udział tych urządzeń we wszelkiego rodzaju procesach produkcyjnych prowadzi do ich intensywnego rozwoju konstrukcyjnego i technologicznego. Stosowane urządzenia transportu dzielą się na różne grupy i rodzaje, w zależności od ich przeznaczenia, sposobu pracy oraz konstrukcji.
Poniżej przedstawiamy najszerzej stosowane w przemyśle, wybrane urządzenia transportowe do przemieszczania, dozowania i magazynowania materiałów sypkich.

 Transport poziomy i pionowy materiałów sypkich

1. Przenośniki i dozowniki taśmowe
    Ze względu na prostotę działania i obsługi oraz niskie koszty eksploatacyjne przenośniki i dozowniki taśmowe należą do najszerzej stosowanych w różnych gałęziach przemysłowych urządzeń transportu ciągłego. Przenośniki i dozowniki taśmowe przeznaczone są do transportu technologicznego wszelkiego rodzaju materiałów sypkich o różnej granulacji, kawałkowatych, ładunków jednostkowych, a także materiałów zawilgoconych, nie powodujących trwałego przylegania do taśmy przenośnika. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie i precyzyjne przetransportowanie materiału na odległość określoną zasięgiem jednego lub wielu przenośników sprzężonych w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej do poziomu.

    W zależności od specyfiki materiału, procesu technologicznego i warunków zabudowy przenośniki mogą być wykonane w wersji otwartej lub zamkniętej, pyłoszczelnej z odciągiem, nadmuchem, natryskiem, jako stacjonarne, przejezdne, wyposażone w pomosty obsługowe, podpory stałe lub regulowane.

     Załadunek i rozładunek materiału może odbywać się w dowolnym miejscu przenośnika, w zależności od potrzeb użytkownika. Przenośniki i dozowniki taśmowe mogą być wyposażone w kosze zasypowe, skrzynie wysypowe o wielkościach i usytuowaniu uzależnionym od przeznaczenia oraz warunków współpracy z innymi urządzeniami technologicznymi. Napęd elektryczny realizowany jest poprzez przekładnie redukcyjne zawieszone bezpośrednio na wale bębna napędowego.

    W ciągach technologicznych najczęściej stosowane są przenośniki z taśmą elastyczną, głównie tkaninowo-gumową. Taśmy przenośników dobierane są w zależności od warunków pracy: kontakt z żywnością, wytrzymałość na działanie niskich lub wysokich temperatur, odporność na ścieranie, układ progów w celu zabezpieczenia materiału

    


Nowoczesne przenośniki taśmowe wyposażane są w niezbędne osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz elementy dozorujące i sterujące realizowanym procesem produkcyjnym.

Wyposażone są także w linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, przemienniki prądowe jak również elementy automatyki, tj: czujniki ruchu, zbiegu taśmy, mierniki przepływu materiału transportowanego, wykrywacze metali, sygnalizatory zerwania taśmy, przeciążenia, czujniki temperatury.

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

więcej informacji: Świat Szkła 9/2008 

 

 

 

 

01 chik
          sec