Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Czy pragniesz ciszy?
Data dodania: 06.03.09

Konstruowanie szyb chroniących przed hałasem towarzyszącym nam w dużych skupiskach ludzkich oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki stopień urbanizacji, jest jednym z najważniejszych i również jednym z najtrudniejszych do rozwiązania aspektów użytkowych szyb zespolonych stosowanych w oknach, fasadach i ściankach wewnętrznych.

Dzieje się tak ponieważ dźwięk słyszany przez człowieka jest falą składającą się wielu różnych częstotliwości. Ponieważ ucho ludzkie w zależności od częstotliwości w różnym stopniu odczuwa dźwięk o tym samym natężeniu, hałas nie jest równie groźny dla człowieka w całym paśmie słyszalnym.

Aby należycie dobrać szybę zespoloną konieczna jest dokładna informacja jakiego rodzaju hałas (natężenie, częstotliwość) będzie obecny w miejscu wbudowania szyby oraz jaki poziom dźwiękochłonności posiada szyba w danym zakresie częstotliwości. Na tej podstawie można dokonać analizy widma dźwięku i dobrać zestaw szybowy tłumiący hałas w pasmach częstotliwości o najwyższym występującym poziomie natężenia, przy uwzględnieniu różnej wrażliwości ucha ludzkiego.


Aby jednoznacznie określić poziom dźwiękochłonności szyb konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych. Badania takie powinny być przeprowadzone w renomowanych instytutach badawczych zapewniających spełnienie wszystkich warunków stawianych przez normy przedmiotowe. Firmy produkujące okna, wykonujące fasady oraz ścianki działowe powinny otrzymać od dostawcy szkła dokumenty potwierdzające współczynnik Rw [dBA] oraz współczynniki poprawkowe C i Ctr [dBA].

Firma Press-Glas, chcąc zapewnić o najlepszych parametrach produkowanych szyb zespolonych, przeprowadziła badania zestawów szybowych o podwyższonej dźwiękochłonności w instytucie IFT w Rosenheim, uzyskując dla swoich produktów wartości Rw na poziomie 34, 36, 38, 39, 40, 42 i 51 [dBA].

Press-Glas dokonując wyboru szyb zespolonych do badań postawił sobie za cel spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez klientów. Odbiorcy Press-Glas mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej i rozesłanej ankiety.

Głównymi wymogami dodatkowymi, stawianymi przez odbiorców szybom dźwiękochłonnym, były:

• jak najlepsza ciepłochronność,

• brak obecności gazów ciężkich, takich jak SF6,

• ograniczenie szerokości pakietu szybowego.

Press-Glas spełnił wszystkie te wymogi. Szyby poddane badaniom zostały wykonane z użyciem ramki dystansowej 16 mm i wypełnione gazem szlachetnym (argonem), a jedna z użytych szyb posiadała powłokę niskoemisyjną. Jedynie zespolenie charakteryzujące się wskaźnikiem Rw = 51 [dBA] zostało wykonane na bazie ramki 20 mm.

Na podstawie wyników uzyskanych z badań zestawów ciepłochronnych Top-Glas o konstrukcji float 4/16 Argon/Thermofloat 4 mm na wsp. U [W/m2K] można zapewnić, iż szyby jednokomorowe, posiadające w swojej konstrukcji ramkę dystansową 16 mm szybę Thermofloat 1,1 o grubości minimalnej 4 mm oraz z przestrzeń dystansową wypełnioną argonem posiadają współczynnik U=1,1 W/m2K.

Ze względu na swoje właściwości akustyczne w testowanych zestawach użyto również ochronne szkła warstwowe VSG 44.1; 44.2; 44.4; 66.2 z akustyczną lub zwykłą folią PVB.

Szyby o podwyższonej dźwięko-chłonności produkowane przez Press--Glas, są więc produktem atrakcyjnym dla klienta pod wieloma względami:

• są zestawami ciepłochronnymi o współczynniku U = 1,1 W/m2K dla zestawów z ramką dystansową 16 mm

oraz zbliżonym do 1,1 dla zestawów z ramką dystansową 20 mm, zapewniając tym samym:

- oszczędność energii cieplnej,

- niższe koszty ogrzewania,

- optymalną temperaturę w pomieszczeniu,

• są zestawami mogącymi czasowo chronić przed włamaniem o klasach wytrzymałości na uderzenie P1A; P2A; P4A w zależności od konstrukcji szyby,

• nie zawierają w przeciwieństwie do starszych konstrukcji gazu ciężkiego SF6, nie obciążają więc środowiska naturalnego,

• są zestawami zapewniającymi skuteczną redukcję przenikania promieniowania UV.

Press-Glas posiada świadectwa badań dla wszystkich produkowanych rodzajów zespoleń dźwiękochłonnych. Badania wykonane w instytucie IFT Rosenheim są przeprowadzone zgodnie z wymogami stawianymi szybom zespolonym przez normy EN 20140-3: 1995-01 oraz EN ISO 717-1:1996-12. Klienci Press-Glas mogą posługiwać się Świadectwami Badań zarówno w Polsce jak i zagranicą, w krajach które jako obowiązujące przyjęły powyżej podane normy.

więcej informacji: Świat Szkla 5/2005

Budowa i wskaźniki szyb dźwiękochłonnych produkowanych przez Press-Glas, potwierdzonych Świadectwem Badań Instytutu IFT Rosenheim

Budowa i wskaźniki pozostałych szyb dźwiękochłonnych produkowanych przez Press-Glas, potwierdzonych Świadectwem Badań KMIWA - AGH w Krakowie
 

 

 

01 chik
01 chik