Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-www

 

Baner Press Glass final

 

 

 ET-Swiat-Szkla-480x150

Systemy o podwyższonej izolacyjności termicznej
Data dodania: 02.04.09

Gwałtowny wzrost cen energii oraz rosnące wymagania norm europejskich w zakresie oszczędzania energii w budownictwie stymulują firmy systemowe do wdrażania systemów o podwyższonej izolacyjności termicznej. Instytut Reynaers prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe nad takimi systemami. Ich efektem jest wprowadzenie na rynek światowy kilku systemów okiennodrzwiowych i fasadowych, objętych wspólnym oznaczeniem „HI” (high insulation, czyli podwyższona izolacyjność termiczna).

    Z przeprowadzonych symulacji komputerowych i badań wynika, że stosowanie tych systemów przynosi oszczędności energii rzędu 15 do 25 procent. Oczywiście, te wyższe wartości osiąga się przy stosowania szkła termoizolacyjnego dwukomorowego o U rzędu 0,5 do 0,6 W/m2K, a niższe przy użyciu szkła jednokomorowego o U rzędu 1,1 do 1,2 W/m2K.

    Firma REYNARS Int wprowadziła do obrotu dwa systemy okienno-drzwiowe: CS77HI oraz CS86HI, a także fasadowe systemy słupowo-ryglowe CW50HI, CW60HI oraz CW86HI i fasadowy system modułowy CW86EF-HI. Ponadto opracowano warianty „HI” dla drzwi przesuwnych systemu CP155, drzwi podnoszono-przesuwnych systemu CP155LS oraz systemu werandowego CR120.

    Pewne rozwiązania z systemów „HI” wprowadzono do serii „z niższej półki” np.; ECO i CS68 podnosząc ich izolacyjność termiczną.
    Podwyższenie parametrów uzyskano w systemach okienno-drzwiowych dzięki zastosowaniu szerokich izolatorów wielokomorowych oraz akcesoriów ograniczających konwekcję w przestrzeni pomiędzy szybą zespoloną i ramą.

    Ponadto w systemie CS86HI dzięki przegubowemu połączeniu połówek izolatorów ograniczono znacznie zjawisko deformacji ram i skrzydeł w warunkach dużej różnicy temperatur zewnętrznej i wewnętrznej.
    Dla systemów fasadowych opracowano kilka rozwiązań podwyższających parametry termiczne, przy czym aktualnie najwyższe wartości izolacji termicznej osiąga się stosując choinkowe (wielowargowe) izolatory centralne z tworzywa piankowego.

    W systemie fasady modułowej CW86HI zastosowano izolatory wielokomorowe oraz wielowargowe uszczelki i separatory. Natomiast system werandowy CR120HI otrzymał wielowargowe izolatory centralne.

    Jak widać na załączonych symulacjach wykonanych w programie BISCO, zarówno dla systemów okienno-drzwiowych, jak i fasadowych, uzyskano znaczne podwyższenie parametrów termicznych, zwłaszcza temperatury wewnętrznych powierzchni profili i szkła. Praktycznie wyeliminowano zjawisko roszenia wewnętrznych powierzchni aluminiowych w skrajnych warunkach klimatycznych.

  

    Efekty prac badawczo-rozwojowych firmy REYNAERS pozwolą na spełnienie wymagań zawartych w zmienionym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). Planowane wprowadzenie zmian to październik 2008.

Krzysztof Wiśniakowski
REYNAERS
artykuły tego autora:
- Systemy o podwyższonej izolacyjności termicznej , Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 3/2009
- Ściana kurtynowa typu ''szklane żebro'' , Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 7-8/2006
- Fasada elementowa CW 86-EF , Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 4/2005
- Tajemnice ogrodu zimowego, Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 4/2004
- Aluminium dla zieleni (ogrody zimowe) Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 11-12/2001 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 

 

 

01 chik
          sec